INNOGY
INNOGY
INNOGY

Legislatíva

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

05.03.2017

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

03.03.2017

Vyhláška o pravidlách fungovania trhu s elektrinou a plynom

Vyhláška č. 24/2013 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu), ustanovuje pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a s plynom.

Čo obsahuje zákon o energetike

02.03.2017

Čo obsahuje zákon o energetike

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou právnou normou upravujúcou podmienky podnikania a fungovania trhu s energiami v SR.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

01.03.2017

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

01.03.2017

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

02.10.2016

Členenie a kategorizácia stacionárnych zdrojov

Kategorizáciu stacionárnych zdrojov definuje Príloha č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

28.06.2016

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Vyhláška č. 195/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia vyšla v Zbierke zákonov 24. júna 2016.

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

28.06.2016

Vyhláška o monitorovaní energetickej náročnosti verejných budov

Vyhláška č. 192/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) vyšla v Zbierke zákonov 9. júna pod č. 192/2016 Z. z.

Zákon o tepelnej energetike

06.10.2015

Zákon o tepelnej energetike

Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základným zákonom, ktorý upravuje podmienky podnikania v tepelnej energetike.

Zákon o Environmentálnom fonde

15.09.2015

Zákon o Environmentálnom fonde

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) upravuje podmienky získania dotácií na výstavbu súvisiacu so zlepšením životného prostredia.

← staršie články