VSDS
VSDS
INNOGY

Podujatia

INFOTHERMA 2020

20. - 23. januára 2020, Černá louka Ostrava

INFOTHERMA 2020

V poradí 27. ročník medzinárodnej výstavy venovanej vykurovaniu, úsporám energií a využívaniu obnoviteľných zdrojov sa uskutoční v januári na ostravskom výstavisku.