Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Inzercia

Inzercia v online denníku Energie-portal.sk.

Inzercia

Záujemcom o inzerciu poskytujeme veľký rozsah možností nastavenia kampane, tak, aby dosiahli čo najlepší výsledok.

Cenník inzercie je platný od 01.02.2024. V prípade doplňujúcich informácií, neváhajte nás kontaktovať.

ONLINE | Denník Energie-portal.sk

BANNER

ROZMERY

UMIESTNENIE

CENA / 1 MESIAC

Square Pop-Up

250 x 250 px

Hlavná stránka a všetky podstránky, 50 % zobrazení

699 €
[838,80 € s DPH]

Skyscraper

120 x 600 px

Hlavná stránka a všetky podstránky, 50 % zobrazení

699 €
[838,80 € s DPH]

Leaderboard

728 x 90 px

Hlavná stránka a všetky podstránky, 50 % zobrazení

699 €
[838,80 € s DPH]

TEXTOVÁ INZERCIA

ROZSAH

UMIESTNENIE

CENA / 1  KS

PR článok

do 3.600 znakov (2 NS)

Servisné témy

400 €
[480 € s DPH]


PRINT | Príloha ENERGO periodika Odpadové hospodárstvo

PRINT

ROZMERY

TYP

CENA

1/1 A4 strana

210 x 297 mm

spadávka

999 €
[1198,80 € s DPH]

1/2 A4 strany

210 x 148 mm

spadávka

599 €
[718,80 € s DPH]

1/3 A4 strany

210 x 100 mm

spadávka

499 €
[598,80 € s DPH]

1/4 A4 strany

88 x 124 mm alt. 124 x 88 mm

zrkadlo

399 €
[478,80 € s DPH]


KOMUNIKAČNÉ PARTNERSTVO (ONLINE + PRINT)

Obsahuje najmä:

  • Banner

  • Textová inzercia (PR články)

  • Print

  • Mediálna podpora podujatí (tlačové konferencie, propagačné akcie, vzdelávacie podujatia, účasti na veľtrhoch atď. – s osobnou účasťou redaktora a spracovaním reportáže)

  • Tematická podpora kľúčových tém (zvýšenie intenzity písania o segmentoch trhu klienta s prepojením na natívnu reklamu)

  • Logo spoločnosti medzi komunikačnými partnermi (70 x 47 px, hlavná stránka a všetky podstránky, nepretržite)


Pre bližšie informácie nás kontaktujte.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Monitoring energetiky | 17. - 19. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Monitoring energetiky | 12. - 16. 2. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

ÚRSO elektronizuje podávanie podávanie žiadostí a vyžávanie tlačív

ÚRSO elektronizuje podávanie podávanie žiadostí a vyžávanie tlačív

Úrad si od zmien sľubuje nižšiu chybovosť a zrýchlenie procesov.