Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Vyhláška č. 195/2016 Z. z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia vyšla v Zbierke zákonov 24. júna 2016.

Vyhláška o požiadavkách prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia

Foto: Dreamstime

Názov predpisu je Vyhláška MŽP SR č. 195/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich zariadenia používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) a i) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v nej ustanovuje technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkujúcich skladovacie zariadenia, plniace zariadenia a mobilné zásobníky používané na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu a na plnenie benzínu do nádrží motorových vozidiel a spôsob a požiadavky na zisťovanie a preukazovanie údajov o ich dodržaní.

Benzín je derivát ropy s prísadami alebo bez prísad s tlakom pár najmenej 27,6 kPa, ktorý je určený ako palivo do spaľovacích motorov, okrem skvapalnených uhľovodíkových plynov.

Benzínové pary sú plynné zlúčeniny, ktoré sa vyparujú z benzínu. Skladovacie zariadenia sú stacionárne nádrže v distribučnom sklade používaná na skladovanie benzínu. Distribučný sklad je technologický celok používaný na skladovanie, prečerpávanie a plnenie benzínu do mobilných zásobníkov.

Mobilný zásobník je cestné cisternové vozidlo, železničný cisternový vozeň alebo plavidlo, ktoré sa používa na prepravu benzínu z jedného distribučného skladu do iného distribučného skladu alebo z distribučného skladu na čerpaciu stanicu.

Čerpacia stanica je technologický celok, kde sa čerpá benzín zo stacionárnej nádrže do palivovej nádrže motorového vozidla.

Jestvujúce skladovacie zariadenie a jestvujúce plniace zariadenie skladovacie je zariadenie a plniace zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. decembra 2002 alebo ktoré malo do uvedeného dátumu vydané stavebné povolenie.

Jestvujúci mobilný zásobník je mobilný zásobník, ktorý je v prevádzke alebo pre ktorý bola podaná žiadosť na schválenie jeho prevádzky do 31. decembra 2002. Nové skladovacie zariadenie je nové plniace zariadenie a nový mobilný zásobník je skladovacie zariadenie, plniace zariadenie a mobilný zásobník, ktoré nie sú uvedené v písmenách g) a h) § 1 vyhlášky.

Jestvujúca čerpacia stanica je čerpacia stanica, ktorá je vybudovaná alebo pre ktorú bolo vydané územné rozhodnutie, stavebné povolenie alebo rozhodnutie o jej užívaní do 31. decembra 2011. Nová čerpacia stanica je čerpacia stanica, ktorá nie je uvedená v písmene j) § 1 vyhlášky.

Cieľová referenčná hodnota je smerná hodnota na celkové posúdenie primeranosti technických požiadaviek uvedených v prílohách číslo 1 až 4 vyhlášky.

Cieľová referenčná hodnota nie je limitnou hodnotou, ku ktorej sa hodnotí výkonnosť jednotlivých zariadení, distribučných skladov a čerpacích staníc.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.