Číslo Energie-portal.sk: TOP 10 najčítanejších článkov o legislatíve | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Číslo Energie-portal.sk: TOP 10 najčítanejších článkov o legislatíve

Viete o tom, že rubrika exkluzívne patrí k našim najčítanejším?

Číslo Energie-portal.sk: TOP 10 najčítanejších článkov o legislatíve

V rubrike LEGISLATÍVA EXKLUZÍVNE vám prinášame najmä kompletne zapracované zmeny v legislatíve, ale aj dôležité informácie, ktoré nájdete iba u nás.

Prečítajte si, ktorých TOP 10 je u nás najčítanejších za ostatný rok:

1. EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vykonávacej vyhláške 410/2012 Z. z. zákona o ovzduší

2. EXKLUZÍVNE: Poznáme prvé detaily o príspevkoch na elektromobily

3. EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele zákona o tepelnej energetike

4. EXKLUZÍVNE: Zmeny v novom zákone o energetickej efektívnosti

5. EXKLUZÍVNE: Navrhované zmeny v novele č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

6. EXKLUZÍVNE: Zmeny v smernici 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie

7. EXKLUZÍVNE. Čo nového v zákone č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti?

8. EXKLUZÍVNE: Zmeny vo vyhláške, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách

9. EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone o obchodovaní s emisnými kvótami

10. EXKLUZÍVNE: Zmeny v smernici 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív

Všetky články v tejto rubrike pripravujeme pre Vás, našich predplatiteľov.

Ako si nás môžete predplatiť? Je to celkom jednoduché. Postup nájdete tu. Ďakujeme.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Monitoring energetiky | 22. - 26. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Ročná správa JAVYS nezaznamenala v roku 2022 žiadnu vážnu udalosť

Na pracoviskách spoločnosti JAVYS sa v roku 2022 nevyskytla žiadna radiačná nehoda, ani radiačná havária.

Monitoring energetiky | 16. - 21. 3. 2023

Monitoring energetiky | 16. - 21. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.