VSE
VSE
Belimo

Solárne panely: všetko čo potrebujete vedieť

Chystáte sa inštalovať solárne panely? Na jednom mieste prinášame všetko, čo potrebujete vedieť.

Solárne panely: všetko čo potrebujete vedieť

Súčasné technológie umožňujú využívať solárnu energiu dvoma možnými spôsobmi - buď ide o výrobu tepla, kedy hovoríme o fototermike alebo sa energia zo slnka premieňa na elektrinu – v tom prípade ide o fotovoltiku.

Solárne systémy, sety, zostavy, kolektory a slnečné panely pre ohrev vody

Solárne systémy a kolektory sa obvykle používajú na ohrev vody na vykurovanie bazénov, skleníkov a podobne. Možno ich použiť aj na vykurovanie, no takéto použitie je vhodné najmä pre budovy s tzv. nízkoteplotným vykurovacím systémom, teda napríklad podlahové vykurovanie.

V našich klimatických podmienkach dokážu celoročne fungujúce solárne systémy pripraviť 60-75% ročnej potreby ohriatej pitnej vody pre domácnosť (rodinné domy).

VIESSMANN

Pre väčšie inštalácie, ako sú napríklad hotely, bytové domy a podobne, je percento pokrytia energie solárnym systémom najlepším pomerom medzi výškou investície a výkonom solárneho systému.

Kolektory pracujú na princípe fototermálnej konverzie, teda premene slnečného žiarenia na tepelnú energiu. Absorbčná plocha transformuje dopadajúce slnečné žiarenie na tepelnú energiu a odovzdáva ho teplonosnej látke.

Podľa ďalšieho delenia rozlišujeme aktívne a pasívne solárne systémy. Aktívne solárne systémy používajú mechanické alebo elektrické zariadenia na konverziu slnečného svetla alebo tepla na inú formu využiteľnej energie.

solárne panely

V prípade pasívnych systémov ide zbieranie, ukladanie a distribúciu tepelnej energie zo slnečného svetla za účelom udržiavania určitého komfortu obyvateľov určitého priestoru (napr. rodinného domu) bez použitia akýchkoľvek pohyblivých častí alebo elektroniky.

VSE

Solárne panely a solárne ostrovné systémy vytvárajú nezávislé energetické zdroje s využitím solárnej energie. Energiu teda budete mať aj tam, kde klasické zdroje elektrickej energie chýbajú.

Solárne ostrovné systémy sú ideálne pre použitie v záhradách, chatkách, garážach, altánkoch, jednoducho v priestoroch bez elektrickej energie. Veľmi užitočné sú pri stanovaní či kempovaní a niektoré z nich sú vhodné aj na dobitie autobatérie.

VIESSMANN

Základom sú solárne bunky

Solárne panely sú zariadenia, ktorých úlohou je - zjednodušene povedané - absorbovať slnečné lúče a vyprodukovať z nich elektrickú energiu, resp. teplo. Jeden fotovoltický modul je najčastejšie solárnymi bunkami rozloženými 6x10.

Väčšinu solárnych panelov v súčasnosti výrobcovia produkujú z materiálu na báze kryštalického kremíku, iné technológie využívajú rôzne vrstvy tenkých filmov, napríklad, s obsahom kadmia.

V súčasnosti vznikajúca tretia generácia solárnych technológii využíva pokročilejšie solárne bunky s vrstvami tenkých filmov, ktoré vykazujú vyššiu efektivitu.

Odporúčame vám pozrieť si našu prehľadnú mapu predajcov solárnych panelov.

Najmodernejšie solárne panely s efektivitou nad 22 %

Od čoho sa efektivita odvíja? V závislosti od konštrukcie zariadenia môžu fotovoltické moduly vyrábať energiu zo širokého spektra frekvencii svetla, no nijaké technológie nedokážu pokryť úplne celé spektrum.

Časť slnečného svetla preto zostáva v prípade všetkých dnes využívaných technológii nevyužitá.

Hoci optimistické prognózy hovoria aj o vývoji solárnych panelov budúcnosti s efektivitou vyššou než 50%, súčasné komerčne využívané technológie sú oveľa menej efektívne.

Solárni giganti pritom rekordy posúvali v nedávnej dobe hneď dvakrát - po tom, čo americká spoločnosť SolarCity oznámila, že plánuje uviesť na trh najefektívnejší solárny panel na svete, Panasonic tento rekord prekonal.

Kým účinnosť modulu má v prípade panelu SolarCity dosahovať 22,04 %, japonský Panasonic zdvihol latku na 22,5 %. Túto informáciu Panasonic priniesol iba štyri dni po tom, čo sa najefektívnejším panelom pochválila jeho americká konkurencia.

S objavmi, ktoré by mali zvýšiť efektívnosť už inštalovaných solárnych panelov, prichádzajú výskumníci i výskumníci z univerzít.

Vedci z University of Connectitcut objavili spôsob, ktorým sa môžu súčasné solárne panely zefektívniť až dvojnásobne. Vyvinutý gél obsahuje kravskú krv, kokos a ďalšie prírodné materiály.

solárny systém

Ako vybrať správne solárne panely?

Skôr než si začnete z dostupných technológii vyberať u predajcov, je dôležité sa rozhodnúť, na aký účel majú vaše solárne panely slúžiť. Bude to prikurovanie? Ohrev vody?

Ďalej potrebujete čo najpresnejšie odhadnúť spotrebu teplej vody vo svojej domácnosti, zvážiť všetko nevyhnutné príslušenstvo a určiť optimálne rozloženie kolektorov pre dané riešenie.

"Maximálne množstvo slnečného žiarenia prijme absorbér kolektora v kolmom smere k Slnku, pričom uhol dopadu žiarenia je závislý od dennej a ročnej doby. V podmienkach Slovenska sa najlepšie zisky dosahujú pri orientácii slnečných kolektorov na juh (juhozápad) s uhlom sklonu pre celoročnú prevádzku cca 45°, kedy je zaistený optimálny pomer medzi maximálnym využitím žiarenia v zimných mesiacoch, keď je Slnko nízko a zníženým výkonom v letných mesiacoch, keď je Slnko vysoko," odporúča Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Obzvlášť dôležité je pri rozhodovaní o kúpe a výpočte návratnosti tepelného solárneho systému zohľadniť najmä životnosť celého systému, ktorá sa pri materiáloch používaných v súčasnosti zvyčajne pohybuje v rozmedzí 25 - 30 rokov.

fotovoltické panely

Aké budú náklady?

Pred kúpou je taktiež potrebné zistiť obstarávacie náklady celého solárneho systému pre konkrétnu domácnosť vrátane inštalácie.

Cena závisí od konkrétnej situácie (počet a umiestnenie kolektorov, objem zásobníka, dĺžka pripojovacích potrubí a pod.), bežne sa pohybuje od 2 000 € do 4 000 €.

Prevádzkové náklady na fungovanie systému sú minimálne, čiže spotrebovávajú elektrickú energiu iba na pohon obehového čerpadla a treba raz za 6-10 rokov uskutočniť výmenu teplonosnej kvapaliny v sume cca 100 €.

Výška úspor nákladov na energiu závisí napríklad od ročnej produkcie tepla dosiahnutej využívaním solárneho systému, od cien energie pri doterajšom spôsobe výroby tepla a v neposlednom rade aj od spotreby vody, prípadne tepla konkrétnej domácnosti.

V každom prípade sa pred výberom zariadenia určite poraďte s odborníkmi, ktorí vám pomôžu nastaviť parametre vášho systému tak, aby návratnosť investície – pri predpokladanej vstupnej cene a priebežných nákladov na údržbu – bola čo najkratšia.

Ak sa rozhodujete o kúpe solárnych panelov pre svoju domácnosť, rolu pri výbere predajcu isto zohráva i vzdialenosť dodávateľa od vášho obydlia. Tá pritom môže byť jedným z faktorov, ktorý ovplyvní celkové náklady, nemusí však byť rozhodujúcim faktorom.

Dôležitá je i kvalita poskytovateľa služieb i následného servisu. Mnohí predajcovia poskytujú aj službu poradenstva, projektovej prípravy, ale aj samotnej inštalácie fotovoltických panelov alebo solárnych systémov na ohrev TÚV. Pomôcť pri rozhodovaní vám môže pomôcť i naša mapa predajcov solárnych panelov.

Môžete získať dotáciu na inštalovanie panelu?

Kľúčovým spôsobom podpory fotovoltiky na Slovensku má byť v súčasnosti sa rozbiehajúci program Zelená úsporám, ktorý administruje SIEA. Program, ktorý je na Slovensku v štádiu príprav už dva roky, plánuje využiť na zdroje dostupné z eurofondov.

V pilotnej fáze projektu by malo ísť o 45 miliónov eur, neskôr o 115 miliónov. Nevyhnutnosťou však bude plnenie európskej legislatívy.

Zoznam vyhovujúcich kotlov, tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov a slnečných kolektorov na ktoré sa bude dať získať dotácia v národnom projekte Zelená domácnostiam zverejnila SIEA.

Formou poukážok bude štát až do výšky polovice nákladov podporovať päť druhov malých zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v rodinných a bytových domoch. Ide o zariadenia pokrývajúce spotrebu energie v jednej domácnosti. Fotovoltické panely a veterné turbíny s výkonom do 10 kW, slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

V prípade fotovoltických panelov "panel spĺňa podmienky, ak je pre daný typ vydaný akreditovanou skúšobňou doklad o výkone pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m2, teplota panelu 25 °C)".

Aby mohli domácnosti zmierniť nesúlad medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Nadbytočná elektrina je do siete odvádzaná bezodplatne.

Pokiaľ ide o slnečné kolektory, ktorých úlohou je namiesto produkcie elektriny príprava teplej vody a vykurovania, SIEA bude prednostne podporovať zariadenia s plochou do 5 metrov štvorcových.

Inštalácie solárnych kolektorov vak budú podporené agentúrou iba v prípade, ak nedôjde k odpojeniu domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo k výraznému zhoršeniu parametrov systému CZT.

Ktorý zákon upravuje podporu solárnych panelov?

Základnou normou, ktorá určuje podmienky podpory obnoviteľných zdrojov energie, a teda aj panelov, je Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Zákon ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu.

Tiež práva a povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny kombinovanou výrobou, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou, biometánu, práva a povinnosti ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom, práva a povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá uvádza na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (ďalej len „pohonné látky“).Mohlo by vás zaujímať

Elektrikári Bratislava

Elektrikári Bratislava

Elektrikári, ktorí poskytujú služby v meste Bratislava. Kontakt, adresa a webové stránky.

Elektrikári Trnava

Elektrikári Trnava

Elektrikári, ktorí poskytujú služby v meste Trnava. Kontakt, adresa a webové stránky.

Cena peliet a brikiet na Slovensku. Pozrite si náš prehľad

Cena peliet a brikiet na Slovensku. Pozrite si náš prehľad

Koľko stoja pelety a brikety na Slovensku? Pozrite si porovnanie cien aké ceny ponúkajú predajcovia peliet a brikiet vo vašom okolí.

X
X
X
X