Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Zákon č. 309/2009 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby je základným zákonom pre nástroj štátu, ktorým podporuje výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Dreamstime

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (aktuálne novelizované znenie si môžete prečítať tu) a vysoko účinnej kombinovanej výroby ustanovuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu.

Upravuje tiež práva a povinnosti výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, elektriny kombinovanou výrobou, elektriny vysoko účinnou kombinovanou výrobou a biometánu. Zákon sa venuje aj právam a povinnostiam ďalších účastníkov trhu s elektrinou a plynom, ako aj právam a povinnostiam účastníkov trhu, ktorí uvádzajú na trh motorové palivá a iné energetické produkty použité na dopravné účely (tzv. pohonné látky).

Základné definície zákona o obnoviteľných zdrojoch energie sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie (OZE), elektriny z OZE, výrobcu elektriny z OZE. Zákon definuje tiež biomasu, bioplyn a biometán.

Zákon o OZE definuje spôsob podpory a podmienky podpory výroby elektriny a biometánu, práva a povinnosti výrobcu elektriny a výroba elektriny z malého zdroja a prevádzkovateľa sústavy.

Cenu za elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou stanovuje podľa zákona o OZE Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad taktiež vydáva potvrdenie o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a záruku pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie.

Prečítajte si tiež
Predajne solárnych panelov
Zoznam predajcov a inštalatérov fotovoltických zariadení na Slovensku.

Podľa zákona sa určujú tiež práva a povinnosti výrobcu biometánu, prevádzkovateľa distribučnej siete a potvrdenia o biometáne.

Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky. Osvedčenie pre inštalatérov sa vydáva fyzickým osobám, ktoré inštalujú kotly a pece na biomasu, fotovoltické a slnečné tepelné systémy, plytké geotermálne systémy a tepelné čerpadlá.

Potvrdenie o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny je doklad, že príslušný podiel alebo množstvo biopaliva alebo biokvapaliny bolo vyrobené v súlade s kritériami trvalej udržateľnosti podľa osobitného predpisu. 


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.