Ústavný súd o teplárenskom nevoľníctve: Právo na podnikanie je obmedzené, no ide o verejný záujem | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSE
Belimo

Ústavný súd o teplárenskom nevoľníctve: Právo na podnikanie je obmedzené, no ide o verejný záujem

Ústavný súd vysvetľuje dôvody zamietnutia návrhu poslancov namietajúcich porušovanie práv pri odpájaní zo systémov CZT.

Ústavný súd o teplárenskom nevoľníctve: Právo na podnikanie je obmedzené, no ide o verejný záujem

Snahy o zrušenie tzv. teplárenského nevoľníctva naďalej stroskotávajú. Legislatívne zmeny v sporných ustanoveniach zákona o tepelnej energetike nie sú stále na programe dňa, napadnutie existujúcej legislatívy na súde bolo neúspešné. Potvrdil to ústavný súd na neverejnom zasadnutí vlani v novembri.

Odôvodnenie zamietnutia návrhu skupiny 32 poslancov NR SR, vrátane východísk a právnych záverov tohto rozhodnutia, bolo pred pár dňami zverejnené v zbierke zákonov.

Poslanci namietali obmedzovanie práva podnikať, keďže nie všetci dodávatelia tepla majú zabezpečené rovnaké podmienky na trhu. Ústavný súd toto právo považuje za právo spadajúce medzi ľudské práva druhej generácie, rovnako ako hospodárske, sociálne a kultúrne, "ktorých podoba a obsah v podstatnej miere závisí od ekonomických a hospodárskych možností štátu.”

“V teste proporcionality pri hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach obstojí aj taká zákonná úprava, u ktorej možno zistiť sledovanie nejakého legitímneho cieľa a ktorá tak činí spôsobom, ktorý si možno predstaviť ako rozumný prostriedok na jeho dosiahnutie, hoci nemusí ísť o prostriedok najlepší, najvhodnejší, najúčinnejší či najmúdrejší,” konštatuje ústavný súd.

Súd posudzoval, či ustanovenia zákona o postavení dodávateľa tepla ako dotknutého orgánu v správnom konaní pri výstavbe tepelných zariadení, postavenie ako účastníka konania a stanoviská, ktoré vydáva, zasahujú do základných práv. Skúmal tiež to, či je takýmto obmedzovaním aj stanovenie podmienok na skončenie odberu tepla odberateľom tepla dohodou s dodávateľom tepla.

“V oblasti hospodárskych, sociálnych, kultúrnych a menšinových práv sú zásahy zvýhodnenia vo vyššie uvedených hraniciach primeranosti nielen akceptovateľné, ale niekedy aj nevyhnutné, aby sa odstránili prirodzené nerovnosti medzi rôznymi skupinami ľudí.”

Právo na podnikanie nie je odopreté, “iba” obmedzené

Skupina poslancov v návrhu poukazuje na obmedzujúci zásah zákona do základného práva podnikať, keďže jej uplatnením dochádza k nastoleniu nerovnovážnej pozície jednotlivých dodávateľov tepla na trhu. Dodávatelia, ktorí majú existujúce zmluvné vzťahy s odberateľmi, majú zároveň preto konkurenčný náskok voči ostatným subjektom, ktoré sú síce držiteľmi povolenia na výrobu a rozvod tepla, avšak ich prístup k odberateľom môže byť v dôsledku zákona zablokovaný.

Zákonný mechanizmus skončenia odberu tepla na základe dohody odberateľa tepla so súčasným dodávateľom tepla poskytuje súčasným dodávateľom tepla neprimerané privilégiá, ktorými môžu zneužívať svoju pozíciu na trhu na úkor ostatných podnikajúcich subjektov. Zákon tak podľa navrhovateľov podania zapríčiňuje pokrivenie trhových mechanizmov a negatívne ovplyvňuje princípy trhovej ekonomiky.

Podľa ústavného súdu však súčasné znenie zákona nie je v rozpore s právom na podnikanie, pretože nejde o úplné odoprenie, ale iba o obmedzenie.

“Z údajov, ktorými disponuje ústavný súd, nevyplýva a navyše ani účastníci konania pred ústavným súdom nepredniesli žiadne relevantné dôvody, ktoré by nasvedčovali tomu, že zákonné obmedzenia základného práva podnikať nerešpektujú podstatu tohto základného práva."

"Napadnutou právnou úpravou nedochádza k úplnému odopretiu základného práva podnikať potenciálnych nových dodávateľov tepla, ale „len“ k obmedzeniu výkonu tohto ich základného práva v prípade negatívneho stanoviska súčasného dodávateľa tepla ako dotknutého orgánu v stavebnom konaní. Napadnutá právna úprava zužuje možnosť realizácie základného práva podnikať bez toho, aby zasahovala do zmyslu a rozsahu, resp. obsahu tohto základného práva.”

Obmedzenie vo verejnoprospešnom záujme

Pri posudzovaní procesného postavenia účastníkov konania pripravovanej výstavby tepelných zariadení súd konštatuje, že “zákon zaručuje dotknutým subjektom plnohodnotné účastníctvo v správnom konaní, čím je im v zmysle čl. 46 ods. 2 ústavy zároveň zaručená aj súdna ochrana v konaní pred správnym súdom podľa príslušných ustanovení Správneho súdneho poriadku.”

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO finalizuje určovanie aj výšku sieťových poplatkov pre budúci rok

ÚRSO finalizuje určovanie aj výšku sieťových poplatkov pre budúci rok

Užívatelia budú za odber aj dodávku do sústavy na jednom mieste platiť iba raz.

Ak neklesnú ceny energií, výroba batérií bude nerentabilná, vraví predstaviteľ automobilky

Ak neklesnú ceny energií, výroba batérií bude nerentabilná, vraví predstaviteľ automobilky

Európa vraj prichádza o cenovú konkurencieschopnosť v mnohých oblastiach, obzvlášť pri nákladoch na elektrinu a plyn. Môže to ohroziť transformáciu priemyslu.

Zdania výrobcov elektriny. Vláda schválila cenové stropy

Zdania výrobcov elektriny. Vláda schválila cenové stropy

Mimoriadny odvod sa má vzťahovať už na obdobie od 1. decembra. Zákon smeruje do NR SR v skrátenom konaní.