Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Štát ide predávať elektrinu z Gabčíkova cez schránkovú firmu, vodohospodári našli sprostredkovateľa

Štátny podnik ani ministerstvo životného prostredia na otázky nereagujú.

Gabčíkovo

Vodná elektráreň Gabčíkovo / Foto: Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba patrí k najväčším výrobcom elektriny v krajine. Štátny podnik za to vďačí najmä Vodnej elektrární Gabčíkovo, ktorú vodohospodári prevzali od Slovenských elektrární v marci 2015.

Ako vyplýva z výročných správ Vodohospodárskej výstavby, spoločnosť každoročne predáva okolo dvoch miliónov megawatthodín elektrickej energie (2 TWh). Viac ako 80 % z toho pochádza práve z Gabčíkova, zvyšok vyrába napríklad Vodná elektráreň Žilina, Vodná elektráreň Čunovo či malé vodné elektrárne (MVE), ktoré Vodohospodárska výstavba takisto prevádzkuje.

Pri veľkých predávaných objemoch sa nárast cien elektriny v uplynulých rokoch pretavil aj do prudkého zvýšenia tržieb a ziskov štátneho podniku. Kým do roku 2021 vodohospodári každoročne hospodárili so ziskom na úrovni približne dvoch až štyroch miliónov eur, v roku 2022 zisk podniku napriek poklesu v produkcii elektriny vystrelil na 113 miliónov eur.

Dôvodom boli hlavne rádovo vyššie ceny elektriny, za ktoré štátni vodohospodári dokázali svoju produkciu predať. Tržby podniku v uplynulých rokoch stúpli na trojnásobok. Vodohospodárska výstavba preto podľa nedávneho rozhodnutia vlády odviedla do štátneho rozpočtu 100 miliónov eur a ďalšie milióny eur vo forme „daru“ poskytla pre ministerstvo životného prostredia, ktorého je rezortnou organizáciou.

Ako Vodohospodárska výstavba predáva elektrinu

Podľa údajov vo svojich výročných správach Vodohospodárska výstavba predáva svoju kompletnú produkciu elektriny na slovenskom trhu. „Podnik aktívne pôsobí na liberalizovanom trhu s elektrinou vo fungujúcom konkurenčnom prostredí s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku,“ uvádza sa v ostatnej správe.

Predaj elektriny pritom štátny podnik rozkladá medzi dlhodobé a krátkodobé kontrakty. Časť predá na roky dopredu, zvyšok v menších objemoch predáva priebežne. Takúto stratégiu volia aj iní výrobcovia, aby tak rozložili riziko kolísania trhových cien elektriny. A aj preto, že výrobca so 100-percentnou istotou vopred nevie, koľko presne elektriny vyrobí.

„Tento spôsob predajnej stratégie plne zohľadňuje potrebu zabezpečenia vyrovnanej obchodnej pozície na trhu, pričom sa berie do úvahy hlavne nepredvídateľnosť vodných zdrojov a hydrologických podmienok na vodných tokoch Dunaja a Váhu a možných neplánovaných výpadkov zdrojov vo výrobnom portfóliu podniku,“ vysvetľuje Vodohospodárska výstavba.

Našli nového obchodníka

Predaj elektriny na trhu štátny podnik nerealizuje priamo, ale prostredníctvom obchodníkov. Tí nie sú sami spotrebiteľmi elektriny, energiu predávajú na trhu ďalej.

Vodohospodárska výstavba na to využíva rámcové kontrakty „General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity,“ ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

V minulých rokoch mal štátny podnik takto zazmluvnené známe energofirmy, ktoré patria k etablovaným hráčom na trhu. Elektrinu od Vodohospodárskej výstavby vykupovali napríklad štátny Slovenský plynárenský priemysel (SPP), Slovenské elektrárne – energetické služby (predtým SE Predaj), Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Magna Energia, Greenlogy či MET Slovakia.

Najnovší kontrakt, ktorý nadobudol účinnosť v stredu 1. mája 2024, však štátni vodohospodári uzavreli s novým obchodníkom, neznámou spoločnosťou Djerelo s.r.o.. K uzavretiu kontraktu došlo necelé dva mesiace po tom, ako vedenie štátneho podniku prevzal Tomáš Molda, generálny tajomník strany Život - NS, ktorej predsedom bol v minulosti Tomáš Taraba, súčasný minister životného prostredia.

Djerelo nepatrí v energetike medzi známych hráčov. Podľa údajov z obchodného registra firma so základným imaním päťtisíc eur vznikla v novembri 2022. Sídlila v rodinnom dome v obci Čakajovce pri Nitre.

Pôvodné sídlo firmy v Čakajovciach | Foto: Google Maps

Za prvý rok svojej existencie vykázala nulové tržby. Za minulý rok to bolo 26 000 eur pri zisku vykázanom na úrovni necelých 20 000 eur.

V marci 2023 sa firma presťahovala do Bratislavy, kde má odvtedy s množstvom ďalších spoločností poštovú schránku na adrese Obchodná ulica č. 37.

Aktuálne sídlo firmy v Bratislave | Foto: Energie-portal.sk

Podľa údajov z obchodného registra je od septembra 2023 jedinou majiteľkou spoločnosti 23-ročná Lyudmila Metelska (rod. Lyudmila Mulyár), konečná užívateľka výhod. Konateľmi firmy však zostali aj predošlí spoločníci Djerelo s.r.o. Oleg Vernygora a Oleksii Pshenychka, obaja s trvalým pobytom na Ukrajine.

Na svojom webovom sídle sa firma prezentuje ako dodávateľ elektriny a plynu pre podnikateľov. Na dodávku elektriny aj dodávku plynu firma disponuje povolením od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a je aj subjektom zúčtovania odchýlok v systéme organizátora krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE).

Na otázky nereagujú

Kontrakt medzi spoločnosťou Djerelo a Vodohospodárskou výstavbou je iba rámcovou zmluvou. Konkrétne obchody sa dajú realizovať až na základe nadväzujúcich dohôd (confirmations).

Otázne je, aké reálne objemy elektriny štátny podnik plánuje prostredníctvom nového sprostredkovateľa umiestňovať na trh. Vodohospodársku výstavbu sme v tejto súvislosti 23. apríla oslovili s otázkami. Pýtali sme sa tiež, akým spôsobom bola za partnera pre uzavretie kontraktu na predaj elektriny vybraná práve spoločnosť Djerelo s.r.o..

„Vypracované odpovede sme postúpili na odsúhlasenie s podmienkou spätnej väzby do vami požadovaného času. Následne vás budeme kontaktovať,“ reagovalo deň nato tlačové oddelenie podniku. Ani po následnej urgencii však Vodohospodárska výstavba stanovisko nikdy neposkytla.

Následne sme rovnaké otázky adresovali aj ministerstvu životného prostredia, ktoré v štátnom podniku vykonáva akcionárske práva. Reakciu neposkytol ani envirorezort.

Okrem štátneho podniku a ministerstva sme priestor pre vyjadrenie poskytli tiež spoločnosti Djerelo s.r.o., ktorú sme 26. apríla kontaktovali na jej kontaktnej gmailovej adrese. Spoločnosť nereagovala.

O čom hovorí kontrakt

Zmluva pod názvom „General Agreement Concerning the Delivery and Acceptance of Electricity,“ ktorú štátni vodohospodári uzavreli s Djerelo s.r.o. 11. apríla 2024, nadobudla účinnosť od minulotýždňovej stredy 1. mája. Dokument má rovnaký formát ako predošlé kontrakty Vodohospodárskej výstavby, ktoré vychádzajú z podkladu Európskej federácie obchodníkov s energiou (European Federation of Energy Traders).

Ide o všeobecný rámcový kontrakt, ktorý je právnym základom pre to, aby Vodohospodárska výstavba mohla predávať elektrinu cez obchodníka - prostredníka, v tomto prípade Djerelo s.r.o.

Zmluva nehovorí o konkrétnych objemoch predávanej elektriny ani o cenových podmienkach. Objemy a ceny obchodov majú byť stanovené až „ podľa individuálnych kontraktov.“ Tie však Vodohospodárska výstavba zatiaľ nezverejnila a v minulosti tak nerobila ani pri spolupráci s inými obchodníkmi, s ktorými mal štátny podnik uzavreté obdobné zmluvy. 

Predplatné Energie-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X