VSDS
INNOGY
Belimo

Úrso uverejnil ceny elektriny pre rok 2011

Výnos URSO č. 2/2010 z 23.6.2010 stanovuje nasledovné ceny elektriny v porovnaní s aktuálne platnými cenami elektriny podľa Výnosu č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009

Úrso uverejnil ceny elektriny pre rok 2011

Výnos ÚRSO č. 2/2010 z 23.6.2010 stanovuje nasledovné ceny elektriny v porovnaní s aktuálne platnými cenami elektriny podľa Výnosu č. 2/2008 v znení výnosu č. 7/2009:

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie sa určuje ako pevná cena v eurách na megawatthodinu takto:

Tarifa podľa Výnosu č. 2/2010

Tarifa podľa Výnosu č. 2/2008 v znení Výnosu č. 7/2009

a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1. do 1 MW vrátane

109,08 eura/MWh,

109,08 eura/MWh


2. od 1 MW do 5 MW vrátane

97,98 eura/MWh,

97,98 eura/MWh


3. nad 5 MW

61,72 eura/MWh,

61,72 eura/MWh

b) zo slnečnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1. do 100 kW vrátane umiestneného na budove

387,65 eura/MWh,

430,72 eura/MWh


2. do 100 kW vrátane neumiestneného na budove

387,65 eura/MWh,

430,72 eura/MWh


3. od 100 kW do 1 MW vrátane

382,61 eura/MWh,

425,12 eura/MWh


4. od 1 MW do 4 MW

382,61 eura/MWh,

425,12 eura/MWh


5. od 4 MW vrátane a viac

382,61 eura/MWh,

425,12 eura/MWh

c) z veternej energie

80,91 eura/MWh,

80,91 eura/MWh

d) z geotermálnej energie

195,84 eura/MWh,

195,84 eura/MWh

e) zo spaľovania kombinovanou výrobou
1. cielene pestovanej biomasy

113,10 eura/MWh,

113,10 eura/MWh


2. odpadnej biomasy ostatnej

125,98 eura/MWh,

125,98 eura/MWh

f) zo spoluspaľovania biomasy alebo biologicky rozložiteľných zložiek odpadov s fosílnymi palivami kombinovanou výrobou

126,14 eura/MWh,

126,14 eura/MWh

g) zo spaľovania fermentovanej biomasy

144,66 eura/MWh

144,88 eura/MWh

h) zo spaľovania biomasy pri výrobe celulózy


145,06 eura/MWh

i) zo spaľovania
1. skládkového plynu alebo plynu z čističiek odpadových vôd

96,36 eura/MWh,

96,36 eura/MWh


2. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia do 1 MW vrátane

148,72 eura/MWh,

148,72 eura/MWh


3. bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou s celkovým výkonom zariadenia nad 1 MW

132,45 eura/MWh,

131,45 eura/MWh


4. plynu vyrobeného termochemickým splyňovaním biomasy v splyňovacom generátore

159,85 eura/MWh,

159,85 eura/MWh

2. Účinnosť výnosu a dotknuté zariadenia

Podľa nového prechodného ustanovenia § 6 c návrhu má byť výnos účinný od 30.6.2010 a v zásade bude platiť až do stanovenia resp. potvrdenia cien na rok 2011. Vylúčené z takto stanovenej účinnosti sú pritom relevantné zmeny týkajúce sa zariadení na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré sa majú stať účinnými v deň účinnosti návrhu stanoveného na 30.6.2010.

Podľa nového ustanovenia v prílohe 1, časti B, odseku 1, písm. j) sa návrh vzťahuje na zariadenia na výrobu elektriny, ktoré boli prestavané, zmodernizované alebo uvedené do prevádzky pred 1.1.2010, a ktorým sa cena elektriny určuje ako súčin elektriny danej technológie zariadenia výrobcu elektriny určenej na obdobie roku 2010, koeficientu podľa písmena k) prílohy 1, časti B, odseku 1.

Ako čiastočný výsledok sa dá teda konštatovať, že nová navrhovaná tarifa sa bude vzťahovať aj na zariadenia, ktoré boli uvedené do prevádzky v časovom horizonte od 1.1.2010 do 30.6.2010.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon o kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Zákon č. 314/2012 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov. 

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon o ÚRSO č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach si môžete prečítať v úplnom znení nižšie.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon o energetickej hospodárnosti budov

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a pôsobnosť orgánov verejnej správy.