Energetickí audítori | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
VSE

Energetickí audítori

Zoznam energetických audítorov v SR.

Energetickí audítori

Ministerstvo hospodárstva zverejňuje a pravidelne aktualizuje register energetických audítorov v Slovenskej republike.

Povinnosť veľkých spotrebiteľov energie v priemysle a v pôdohospodárstve realizovať energetický audit vyplýva zo zákona č. 476/2008 Z.z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti). Prvýkrát tak musí učiniť do 31. decembra 2011, resp. do 31. decembra 2013, v závislosti od toho, či pôsobí v priemysle alebo poľnohospodárstve a v závislosti od celkovej ročnej spotreby energie (príloha č. 1 k zákonu č. 476/2008 Z. z.), alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.

Zoznam energetických audítorov v SR (aktualizované: 10.04.2011)

U auditorov, ktorí nie sú zamestnancami, uvádzame informatívny výpis aktivít z Obchodného registra SR (ORSR) a Živnostenského registra SR (ŽRSR).

Meno

Zamestnávateľ

Dátum absolvovania prípravy

por.č.

Ján Kiac

AEE-URAP spol. s r. o.

25.2.2009

4

Gustáv Lier

A-Therm, s. r. o.

24.2.2010

72

Štefan Szabo

Bytkomfort, s. r. o.

16.4.2010

79

Marián Švagrovský

Bytový podnik Trebišov, s. r. o.

13.5.2009

10

Tibor Roman

Dalkia Východné Slovensko, s. r. o.

7.4.2009

8

Marián Tihanyi

EkoEnergy-Group, s. r. o.

25.2.2009

3

Vladimír Leitner

ENAS - Energoaudit a služby, s. r. o.

25.3.2009

5

Ján Ilkovič

ENECO, s. r. o.

31.7.2009

37

Vladimír Blažiček

Energetická certifikácia budov, s. r. o.

22.6.2009

22

Alexander Varjan

ENERGOBYT s.r.o.

10.2.2010

70

Antonín Heimlich

ENERGOKONTROL, s. r. o.

10.2.2010

69

Miroslav Dian

Energy Systems Group, s. r. o.

13.5.2009

14

Michal Klemanič

Energy Systems Group, s. r. o.

13.5.2009

15

Pavel Ilovič

EPI, s. r. o.

7.4.2009

7

Juraj Klukan

H+W Service, s. r. o.

22.6.2009

23

Milan Valenčík

CHIRANA-PREMA Energetika, s. r. o.

3.12.2009

62

Milan Jarás

Ing. Milan Jarás, PhD. - ENERGIA

2.9.2009

46

Pavol Koreň

INOVEOS, s. r. o.

11.11.2010

89

Jozef Šoltés

Národná energetická spoločnosť, a. s.

18.10.2010

87

Ľubomír Berežný

NTS, a. s.

 

35

Alexander Janovič

Okresné stavebné bytové družstvo Senica

11.11.2010

88

Michal Fabuš

PROEN, s. r. o.

31.7.2009

36

Jaromír Pech

REMAKO, s. r. o.

2.7.2009

26

Mária Belková

SAVE, s. r. o.

2.9.2009

39

Jozef Habánek

SAVE, s. r. o.

2.9.2009

40

Slavomír Cifra

Slovenská inovačná a energetická agentúra

2.9.2009

44

Anton Čelinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

22.6.2009

24

Jaroslav Chocholáček

Slovenská inovačná a energetická agentúra

8.10.2009

54

Karol Keher

Slovenská inovačná a energetická agentúra

2.9.2009

38

Juraj Nistor

Slovenská inovačná a energetická agentúra

2.9.2009

43

Mária Pevná

Slovenská inovačná a energetická agentúra

22.6.2009

21

Soňa Půlpánová

Slovenská inovačná a energetická agentúra

13.5.2009

17

Hana Saksunová

Slovenská inovačná a energetická agentúra

22.6.2009

19

Jozef Skonc

Slovenská inovačná a energetická agentúra

2.9.2009

42

Mária Šalamonová

Slovenská inovačná a energetická agentúra

2.9.2009

41

Roman Uhrina

Slovenská inovačná a energetická agentúra

8.10.2009

53

Miroslav Žilinský

Slovenská inovačná a energetická agentúra

13.5.2009

11

Jozef Adam

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

4.6.2010

82

Samuel Čičmanec

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

3.12.2009

63

Mária Ďurčáková

Stavoprojekt, s. r. o.

2.9.2009

48

Otto Mierka

STU Bratislava, Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva FCHPT

2.7.2009

29

Peter Schwartz

Tepelné hospodárstvo, s. r. o.

16.11.2009

57

Smolka Smolka

TERMMING, a. s.

22.6.2009

20

Karol Bakoš

TPB - Energetické a obchodné služby

13.5.2009

9

Martin Štovčík

U.S. Steel Košice, s. r. o.

2.9.2009

45

Ivan Petrík

Východoslovenská energetika, a. s.

16.11.2009

58

Marián Balej

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: konateľ ProPivot s. r. o.

13.1.2011

92

Alexander Bartišek

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Alexander Bartišek Priemyselný energetik špecialista

13.5.2009

18

Pavol Boržík

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Pavol Boržík, PhD. ENERGY AUDIT

10.3.2010

73

Dušan Brada

zamestnávateľ neuvedený

8.10.2009

55

Dáša Březovská

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Dáša Březovská StarEnergy

2.7.2009

28

Bohumil Červeň

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Bohumil Červeň

1.10.2009

51

Peter Čulen

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: KLIMA KONZULT, spol. s r.o.

19.1.2010

68

Csaba Farkas

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Csaba Farkas - ENERGIA Delta

16.8.2010

84

Miroslav Fuksa

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: FUKSA spoločnosť s ručením obmedzeným

2.7.2009

31

Milan Gašpír

zamestnávateľ neuvedený, ÚRSO: zástupca sp. ELBEVA, a.s.

2.7.2009

25

Branislav Helbich

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Branislav Helbich

10.2.2010

71

Bronislava Herdová

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: En-Efekt, s.r.o.

2.7.2009

30

Milan Hessek

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Milan Hessek – ENERGOAUDIT

13.5.2009

12

Jozef Holjenčík

zamestnávateľ neuvedený, pôsobí v Úrade pre reguláciu sieťových odvetví

22.3.2010

75

Peter Horbaj

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: prof. Ing. Peter Horbaj, PhD., vedúci KET TUKE

8.10.2009

52

Michal Ilčin

zamestnávateľ neuvedený

2.7.2009

27

Jozef Jandačka

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: doc.Ing. Jozef Jandačka, PhD.

9.8.2010

83

Ľuboslav Jánoš

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: Mestská teplárenská spoločnosť a.s.,
Cb-projekt, consulting, s.r.o.

17.12.2009

66

Pavol Jurčík

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: Byty OFZ, s.r.o.

22.9.2010

86

Ivan Karovič

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: CREOTAX s. r. o.,  SUNIT s. r. o., GURAM s. r. o.

13.1.2011

91

Peter Karpiš

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Peter Karpiš

8.2.2011

93

Roman Kondys

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: Národná energetická spoločnosť, a. s.,
Energia Consulting, s. r. o., ENEP a.s.

11.5.2010

81

Ivan Koreň

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: TERMO ENERGIA Ing. Ivan Koreň

25.3.2009

6

Peter Krajčí

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: EnergyTech, s.r.o.,        Stavmat-Trade s.r.o.

22.3.2010

77

Viera Krajňáková

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Viera Krajňáková

2.9.2009

47

Tomáš Laurinc

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: SCPC, s.r.o.

16.11.2009

59

Ladislav Laurinčík

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: OTF - Holding, a.s., BRANDFORGE s. r. o.

20.2.2009

1

Marián Lopata

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: ENERGOBYT s.r.o. Humenné,
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., M&V Cooperation s.r.o.,
MANALYSIS, s.r.o.

22.3.2010

76

Miroslav Macejko

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: PRAVEL, spol. s r.o.;
Prakovská energetická spoločnosť, a.s.;
PRAKOSTAV, spol. s r.o.; MVE Prešov, s.r.o.; JSE, spol. s r.o.

1.10.2009

50

Alica Maloyerová

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: IRDET s.r.o.

16.11.2009

60

Vladimír Mathia

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Vladimír Mathia

17.12.2009

65

Štefan Mlynár

zamestnávateľ neuvedený

3.12.2009

61

Tomáš Murajda

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: ENERGODYN s.r.o.

29.3.2010

78

Alfréd Nittnaus

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: KNITECH, spol. s r.o.

19.1.2010

67

Anton Novák

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Anton Novák,
web: obch. zást. BERGEN SK s.r.o.

29.4.2010

80

Ernest Oceľák

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Ernest Oceľák – STAVTRADE

11.11.2010

90

Michal Piterka

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: Stavebné bytové družstvo Komárno

2.7.2009

32

Mikuláš Pivarník

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Mikuláš Pivarník

16.8.2010

85

Ján Schneider

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Ján Schneider "JEESING"

28.3.2011

94

Karol Skočik

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Karol Skočik - a-energie, Ing. Karol Skočik - SOFT

2.7.2009

33

Stanislav Sovák

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Stanislav Sovák

20.2.2009

2

Attila Szitás

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: SITITEC s.r.o.

13.5.2009

16

Štefan Šesták

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Štefan Šesták - LONATER

3.12.2009

64

Juraj Štrkolec

zamestnávateľ neuvedený

16.10.2009

56

Peter Tauš

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: EEE - AudiCert, s.r.o.; StavEnergo, s.r.o.

1.10.2009

49

Vladimír Tkáč

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ŽRSR: Ing. Vladimír Tkáč

13.5.2009

13

Ľudovít Tkáčik

zamestnávateľ neuvedený,
výpis ORSR: GEOTHERMIS, a.s.

15.7.2009

34

Vladimír Závodný

zamestnávateľ neuvedený

10.3.2010

74


Diskusia (4)

 1. Lenka Ševčíková26.04.2011 (15:29)

  Dobrý den, dotaz: je možné provádět energetický audit na Slovensku, když je certifikát energetického auditora získaný v ČR a zpráva k EA by byla v českém jazyce?

   

  Děkuji, Lenka Ševčíková

 2. gajdos.tse@gmail.com27.04.2015 (07:05)
  Pokiaľ som si všimol, zoznam auditorov končí niekedy začiatkom roka 2011. Odvtedy nepribudol žiaden nový auditor a neskončil tiež žiadny už vymenovaný auditor? Netreba zoznam občas doplniť? Dnes je už rok 2015.
  Ing. M.Gajdoš
 3. gajdos.tse@gmail.com27.04.2015 (07:06)
  Pokiaľ som si všimol, zoznam auditorov končí niekedy začiatkom roka 2011. Odvtedy nepribudol žiaden nový auditor a neskončil tiež žiadny už vymenovaný auditor? Netreba zoznam občas doplniť? Dnes je už rok 2015.
  Ing. M.Gajdoš
 4. gajdos.tse@gmail.com27.04.2015 (07:07)
  Pokiaľ som si všimol, zoznam auditorov končí niekedy začiatkom roka 2011. Odvtedy nepribudol žiaden nový auditor a neskončil tiež žiadny už vymenovaný auditor? Netreba zoznam občas doplniť? Dnes je už rok 2015. Alebo nefunguje v dobrom tátzo stránka?
  Ing. M.Gajdoš

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Energetické hodnotenie budovy

Energetické hodnotenie budovy

Energetické hodnotenie budovy (EHB) je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.