VSDS
INNOGY
INNOGY

Energetický audit

Energetické hodnotenie budovy

27.08.2012

Energetické hodnotenie budovy

Energetické hodnotenie budovy (EHB) je súbor postupov a opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Energetickí audítori

10.04.2011

Energetickí audítori

Zoznam energetických audítorov v SR.