VSDS
VSDS
Belimo 2

ENERGOBYT s.r.o. Humenné

Lipova  I, 06601 Humenné
IČO : 31 680 321

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Lipova I, 06601 Humenné
Poštová adresa : Lipova I, 06601 Humenné
Kontaktná osoba : 


POPIS

Špecializujeme sa na montáž a údržbu energetických zariadení ako sú tepelné rozvody, čerpacia technika, výmenníkové stanice a plynové kotolne. Od roku 2006 sme naše portfólio služieb rozšírili o montáž technických zariadení a kotlov na biomasu.

Od roku 1996 poskytujeme a zabezpečujem komplexné služby v oblasti správy nehnuteľností. V súčasnosti spravujeme vyše 3 500 bytov a 200 nebytových objektov.

Realizujeme montáž meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov, inštalujeme meradlá na vodu a paru, riadiace systémy, vykonávame hydraulické vyregulovanie a termostatizáciu.

V rámci energetického manažmentu Vám vieme zabezpečiť termovízne merania, energetické audity, ktoré Vám odhalia ako dosiahnuť, čo najnižšiu energetickú náročnosť budov.

Ako jediná firma v okolí sme držiteľom certifikátov systému manažérstva kvality ISO 9001 a systému enviromentálneho manažmentu ISO 14001.

Naša spoločnosť je pripravená poskytnúť Vám tieto služby:

  • montáže a údržba energetických zariadení

  • meranie a regulácia

  • energetický manažment

  • správa bytov a facility management

  • stavebná a inžinierska činnosť

  • odborné prehliadky a skúšky

  • prenájom priestorov a zariadení

Dôvera • Dlhoročná skúsenosť • Nízka cena

  • oceňujeme dôveru, ktorú nám naši zákazníci neustále prejavujú

  • ponúkame dlhoročné skúsenosti

  • pri garantovanej nízkej cene

(Zdroj: Energobyt s.r.o. Humenné)