VSDS
VSDS
Belimo

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
IČO : 35 815 256

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Poštová adresa : Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Kontaktná osoba : 


POPIS

Profil a štruktúra

Hlavná skupina SPP je tvorená štyrmi spoločnosťami:

SPP s účinnosťou od 1. júla 2006 právne odčlenil prepravné a distribučné činnosti (tzv. právny unbundling). Okrem materskej spoločnosti SPP začali na trhu pôsobiť aj jeho 100 % dcérske spoločnosti: Eustream a SPP – distribúcia. Od roku 2013 patrí do Hlavnej skupiny SPP spoločnosť NAFTA.

Poslanie skupiny SPP

Poskytovať spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energie slovenským a medzinárodným zákazníkom.

Vízia skupiny SPP

Našou víziou je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe posilňovaním dôvery našich zákazníkov a obchodných partnerov kvalitou, bezpečnosťou a spoľahlivými dodávkami energií a služieb, ako aj technickým know-how a profesionalitou našich zamestnancov. Ponúkame riešenia pri úsporách energie a podporujeme iniciatívy smerujúce k trvalo udržateľnému rozvoju.

SPP je zameraný na obchodné aktivity so zemným plynom, na nákup, predaj a jeho skladovanie a zároveň na nákup a predaj elektrickej energie.

Eustream sa zaoberá medzinárodnou prepravou zemného plynu cez územie Slovenskej republiky na európske trhy. Viac o eustream

SPP - distribúcia zabezpečuje distribúciu zemného plynu zákazníkom na Slovensku. Viac o SPP – distribúcia

NAFTA zabezpečuje skladovanie a budovanie podzemných zásobníkov zemného plynu na Slovensku a zaoberá sa prieskumom a ťažbou uhľovodíkov. Viac o NAFTA

Akcionári spoločnosti:

  • Fond národného majetku SR: 51 %

  • Slovak Gas Holding B.V. (Energetický a průmyslový holding, a.s.): 49 %

(Zdroj: SPP)