VSE
VSE
Belimo 2

Čo prinesie nová vyhláška o elektroenergetike? ÚRSO má na stole viaceré návrhy

Zamestnávateľské organizácie navrhujú dereguláciu cien pre malé podniky aj úpravy týkajúce sa TPS.

elektrické vedenie

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Univerzálne cenové rozhodnutie pre všetkých dodávateľov, maximálna ročná platba za TPS od jedného odberateľa či podpora pre biometán výkupnou cenou na úrovni 134 eur / MWh. Tieto a ďalšie návrhy predložili Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) organizácie zamestnávateľov v rámci pripomienkového konania k novele vyhlášky o elektroenergetike.

Nová vyhláška ÚRSO č. 18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike by mala byť na svete v priebehu apríla 2021.

ÚRSO plánuje do nového predpisu zapracovať niekoľko zmien, ktoré nastali na trhu s elektrinou, ako aj úpravy, ktoré podľa regulátora vyplynuli z praxe. Zámeru ÚRSO sme sa podrobnejšie venovali začiatkom marca v tomto článku.

Predbežnú informáciu k pripravovanej vyhláške bolo možné pripomienkovať do 16. marca. ÚRSO k materiálu dostal celkovo 14 vyjadrení, a to od Republikovej únie zamestnávateľov SR (RÚZSR), Klubu 500, Asociácie zamestnávateľských zväzov z združení SR (AZZZ SR), ako aj od Západoslovenskej distribučnej, a.s. (ZSD). Aké návrhy má ÚRSO na stole?

Navrhujú zastropovať platby TPS

Jedným z podnetov, s ktorým v rámci pripomienkovania zámeru ÚRSO prišli AZZZ SR aj Klub 500 je, aby sa na výrobu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), na ktorú sa neuplatňuje prevádzková pomoc, ako aj na spotrebu takto vyrobenej elektriny bez využitie nadradenej prenosovej sústavy, neuplatňovala tarifa za prevádzkovanie systému (TPS).

AZZZ SR a Klub 500 argumentujú, že pôjde o podporu výroby elektriny z OZE v priemyselných areáloch, pričom samotný prevádzkovateľ, ako ani odberatelia pripojení do miestnej distribučnej sústavy, do ktorej je pripojená výroba elektriny z OZE, nebudú za takto spotrebovanú elektrinu platiť TPS. Tým by sa malo dosiahnuť zníženie koncovej ceny elektriny a zvýšenie záujmu o zelenú energiu.

„Zároveň je potrebné poukázať aj na rozporuplnosť vyžadovať takúto platbu na spotrebu elektriny vyrobenú z OZE vzhľadom na charakter tarify TPS a jej zložiek. Takýto mechanizmus a regulačný nástroj podporuje decentralizovanú a inteligentnú výrobu a spotrebu elektriny. Účelom je čo najviac podporiť taký systém, aby mohol v súlade so záväzkami Slovenska voči EÚ podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov a znižovať produkciu CO2,“ uviedli AZZZ SR a Klub 500.

Dvojica zamestnávateľských organizácií zároveň regulačnému úradu navrhuje, aby v záujme posilnenia konkurencieschopnosti slovenského priemyslu stanovil maximálnu ročnú platbu za TPS pre koncového odberateľa elektriny podobne, ako je to pri platbách do Národného jadrového fondu (NJF).

„Maximálna ročná výška platby za TPS, ktorú koncový odberateľ elektriny uhrádza za spotrebu elektriny v rámci jedného odberného miesta nemôže presiahnuť 3 000 000 eur za kalendárny rok,“ navrhujú AZZZ SR a Klub 500 doplniť do vyhlášky.

Ceny energií pre malé firmy by deregulovali

Viaceré z ďalších návrhov organizácií zamestnávateľov sa týkajú cenovej regulácie. Výšku primeraného zisku distribučných spoločností a prevádzkovateľa prenosovej sústavy AZZZ SR a Klub 500 navrhujú upraviť tak, aby ich primeraný zisk dosahoval maximálne 50 % súčasnej hodnoty.

„Roky zápasíme s neprimerane vysokou koncovou cenou elektriny a zároveň spoločnosti zabezpečujúce túto „regulovanú“ činnosť , každoročne obsadzujú popredné priečky rebríčka ziskovosti firiem na Slovensku,“ uviedli AZZZ SR a Klub 500.

Pôsobnosť cenovej regulácie v oblasti dodávok elektriny a plynu zamestnávatelia zároveň navrhujú zúžiť tak, aby malé podniky neboli definované ako zraniteľní odberatelia a aby ÚRSO reguloval ceny energií len pre domácnosti. Na liberalizovanom trhu dodávok považujú reguláciu cien za „úplne zbytočnú.“

S postupnou dereguláciou cien energií počíta aj samotný ÚRSO, pričom ako prvé by mali prísť na rad práve malé podniky. Podrobnosti koncom vlaňajška bližšie opísal predseda ÚRSO Andrej Juris v rozhovore pre Energie-portal.sk.

Novinkou, ktorú by AZZZ SR a Klub 500 uvítali, by boli tiež univerzálne cenové rozhodnutia platné jednotne pre všetkých dodávateľov energií. Kým v súčasnosti každý regulovaný subjekt predpokladá regulátorovi vlastný cenový návrh pre dodávky energií zraniteľným odberateľom, podľa zamestnávateľských združení by postačovalo, ak by ÚRSO vydal jedno cenové rozhodnutie.

„Vzhľadom na skutočnosť, že okrem jednej hodnoty, ktorá vstupuje do výpočtu ceny a je spojená s konkrétnym dodávateľom, všetky ostatné hodnoty určuje Úrad. Odbúra sa zbytočné administratívne zaťaženie regulovaných subjektov a zamestnancov Úradu,“ píše sa v jednej z pripomienok.

Viac peňazí na obsluhu zákazníkov

RÚZSR v rámci úprav v oblasti cenovej regulácie navrhuje tiež stanoviť výšku maximálneho zisku pri dodávke elektriny domácnostiam fixne na úrovni piatich eur / MWh a pri dodávke elektriny malým podnikom na úrovni 12 eur / MWh.

„Bez ohľadu na vývoj ceny komodity, dodávka elektriny je služba s fixnými prevádzkovými nákladmi a ako služba by mala mať v priebehu času rovnakú ziskovosť,“ argumentuje RÚZSR.

Takáto úprava by podľa RÚZSR vyvolala koncovej cene elektriny nárast o zhruba +1,5 % pre regulovaných zákazníkov, pričom na druhej strane by sa mohla zvýšiť atraktívnosť podnikania v dodávkach elektriny v regulovaných segmentoch. To by podľa RÚZSR viedlo k zintenzívneniu konkurencie a hospodárskej súťaže s pozitívnym vplyvom na koncovú cenu elektriny v dlhšom časovom horizonte.

Náklady na dodávku elektriny na jedno odberné miesto RÚZSR zároveň navrhuje upraviť na minimálne 1,70 eur na jedno odberné miesto na mesiac. Na základe reálnych nákladov spojených s obsluhou odberného miesta, ktoré zahŕňajú náklady na komunikáciu so zákazníkom, náklady na fakturáciu, doručovanie či prevádzkovanie informačného systému je podľa RÚZSR možné preukázať, že súčasná hodnota 0,75 eur na mesiac nepokrýva skutočnú nákladovosť.

„Súčasná hodnota taktiež nekorešponduje s benchmarkom nákladov na obsluhu zákazníkov v iných sektoroch (telekomunikácie, poštové služby, bankové služby a pod.),“ píše sa v pripomienke RÚZZ SR.

Podobným spôsobom argumentoval tiež predseda Združenia dodávateľov energií (ZDE) Michal Hudec vo vlaňajšom rozhovore pre Energie-portal.sk.

„Viac peňazí na obsluhu zákazníka znamená lepšiu dostupnosť služby v zmysle možností dodávateľov služieb svojich zákazníkov vzdelávať a riešiť ich špecifické požiadavky,“ povedal M. Hudec. „So 75 centami za mesiac nesprevádzkujete po celej krajine kamenné zákaznícke centrá tak, aby k vám mohol fyzicky prísť ktokoľvek.“

Žiadajú podporu pre biometán

 
 

Zostáva vám 33% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

Produkcia biometánu rastie, výzvou je pripájanie výrobcov do plynárenskej siete

V Európe je už vyše tisíc biometánových staníc, obnoviteľný plyn dodávajú do siete tri štvrtiny z nich.

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Energetické komunity spájajú výrobcov a odberateľov elektriny. Môžu byť výhodnejšie ako batérie

Ak bude možné zdieľať elektrinu, ktorá je lacnejšia ako dodávka zo siete, aj na Slovensku vzniknú stovky energetických spoločenstiev, myslí si riaditeľ SAPI.

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Spojili kotly, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá. Ako vyzerá nové vykurovanie Hornej Nitry (+VIDEO)

Je to jeden z najväčších počinov v ére moderného slovenského teplárenstva, hovorí odborník.