Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.

Bioplynové stanice v SR

Zdroj: Smart Cities Information System

Na rastúcom slovenskom trhu s obnoviteľnými zdrojmi energie sa do roku 2013 významnejšie presadzovali aj investície do bioplynových staníc. V roku 2014 však nastal zásadný útlm v ich inštalovaní.

V nasledujúcom prehľade uvádzame zoznam pripojených elektrární z bioplynu v SR podľa informácií od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z júla 2015, spolu s popisom celkového inštalovaného výkonu, lokalizácie bioplynovej stanice a technológie.

Zo zverejnených údajov vyplýva, že v súčasnosti je na Slovensku pripojených 111 bioplynových staníc s úhrnným výkonom 103 MW a plánovanou ročnou výrobou 810 526 MWh elektrickej energie.

Čítajte tiež:

Najväčší výkon má zariadenie spoločnosti KOMPALA a.s. umiestnené v Badíne, s výkonom 7,030 MW, nasledované spoločnosťou Alternative Energy, s.r.o. v Bošanoch (2,830 MW). Ďalšími v poradí sú AT GEMER, spol. s r.o. (lokalita Dubník), Bioplyn Rozhanovce, s.r.o. (lokalita Rozhanovce) a Roľnícke družstvo v Plavnici (lokalita Plavnica) s výkonom po 1 MW.

Výrazná väčšina bioplynových staníc na Slovensku – viac ako 70 – má inštalovaný výkon v rozpätí 0,9-1,0 MW.

Podľa štatistík ÚRSO sa do konca júla 2015 na Slovensku zriadilo 111 bioplynových staníc s úhrnným výkonom 103 MW. Elektráreň s najväčším výkonom – 7,03 MW otvorila svoju prevádzku v roku 2012 v Badíne.

Elektrinu vyrába spracovaním energokompostu. Zo zvyšných, až 70 má inštalovaný výkon v rozpätí 0,9 – 1,0 MW, väčšina z nich sa zameriava na výrobu elektriny zo spracovania kukuričnej siláže.

Najprudší medziročný nárast počtu – až 41, nastal v roku 2013, zatiaľ čo v roku 2014 sa neuviedla do prevádzky žiadna.

"Súviselo to s rozhodnutím energetických distribučných spoločností z decembra 2013 o plošnom pozastavení prijímania žiadostí na pripojenie zariadení na výrobu elektriny do distribučných sústav s výkonom väčším ako 1 MW," konštatujú Lýdia Matiašková a Július Šoltész zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Začiatkom roku 2014 zároveň vošla do platnosti nová cenová regulácia v elektroenergetike podľa vyhlášky ÚRSO č. 221/2013. Pre bioplynové stanice predložený koncept znamenal odstupňovanie výkupnej ceny elektriny podľa ich výkonu na štyri skupiny. Najpoužívanejší typ, teda bioplynová stanica nad 0,75 MW, sa tak zaradila do najnižšej cenovej kategórie.

BPS sú taktiež štedrým poberateľom dotácií na výrobu elektriny. Viac než 5,5 milióna eur na doplatkoch dostali v roku 2015 aj BIOENERGY TOPOĽČANY, s.r.o.  a BIOENERGY BARDEJOV, s.r.o., ktoré vyrábajú energiu z biomasy.

Bioplynové stanice v SR k 30.06.2015
(Zdroj: ÚRSO, spracovanie: Energie-portal.sk)

Firma

DS

Inštalovaný výkon

Planovaná ročná výroba [MWh]

Umiest. zar. mesto

AFG, s.r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Turčianske Teplice

AGROCROP a.s.

ZSD

0,999

8 400,00

Kostolná pri Dunaji

AGROKOMPLEX, spol. s r.o. Humenné

VSD

0,999

8 095,00

Humenné

AGROPEX s.r.o.

SSE-D

0,999

8 350,00

Sklabiná 231

AGROSERVIS-SLUŽBY, spol. s r.o.

ZSD

0,999

8 000,00

Veľké Uherce

AGROSEV, spol. s r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Detva

Agrostaar KB spol. s r.o.

ZSD

0,600

7 200,00

Kráľov Brod

Agrostaar KB spol. s r.o.

ZSD

0,305

2 440,00

Kráľov Brod

AGROTISA - BIOPLYNOVÁ STANICA s.r.o.

VSD

0,599

4 150,00

Kráľovský Chlmec

ALLFINE s. r. o.

VSD

0,999

8 000,00

Kamenica nad Cirochou

Alternative Energy, s.r.o.

ZSD

2,830

17 000,00

Bošany

ASTOM BPS s. r. o.

SSE-D

0,999

8 550,00

Štrkovec

ASTOM ND, s. r. o.

ZSD

0,999

8 576,00

Veľký Meder

ASTOM V, s. r. o.

ZSD

0,999

8 576,00

Čiližská Radvaň

AT GEMER, spol. s r.o.

ZSD

1,000

8 100,00

Dubník

BASTAV, s.r.o.

VSD

0,990

8 160,00

Jelšava – stredisko VVO

BEF, s.r.o.

ZSD

0,998

8 700,00

Trenčianska Teplá

BEK Agro Revúca, s.r.o.

VSD

0,999

8 200,00

Revúca

BEK Dvorianky, s.r.o.

VSD

0,999

8 200,00

Dvorianky

BIO INVESTMENTS s.r.o.

VSD

0,800

6 400,00

Malcov

BioElectricity, s. r. o.

SSE-D

0,499

4 100,00

Horovce

Biofarma Oborín, s. r. o.

VSD

0,800

6 510,00

Oborín

BIOGAS, s.r.o.

ZSD

0,999

8 200,00

Nová Ves nad Žitavou

BIOCHYN, s.r.o.

ZSD

0,995

8 650,00

Chynorany

BIONOVES s.r.o

ZSD

0,999

7 400,00

Nová Ves nad Žitavou II

BIOPLYN BIEROVCE 2 s. r. o.

ZSD

0,999

8 620,00


BIOPLYN BIEROVCE s.r.o

ZSD

0,999

8 387,00

Veľké Bierovce

Bioplyn Bolešov s. r. o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Ilava

Bioplyn Budča s.r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Budča - Klinovisko

Bioplyn Cetín, s.r.o.

ZSD

0,995

8 620,00

Malý Cetín

Bioplyn Hont, s.r.o.

SSE-D

0,998

8 640,00

Hontianske Moravce

BIOPLYN HOROVCE 2 s. r. o.

SSE-D

0,999

8 386,60

Horovce

BIOPLYN HOROVCE 3, s. r. o.

SSE-D

0,499

4 100,00

Horovce

Bioplyn Horovce, s.r.o.

SSE-D

0,995

8 620,00

Horovce

Bioplyn Ladzany, s. r. o.

SSE-D

0,998

8 640,00

Ladzany

Bioplyn Rozhanovce, s.r.o.

VSD

1,000

8 015,00

Rozhanovce

BioREn BB s.r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Medzibrod

BioREn s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Prašník

BPC s.r.o.

SSE-D

0,999

26,38

Čabradský Vrbovok

BPS Belá, s.r.o

VSD

0,990

8 160,00

Belá nad Cirochou

BPS BORCOVA, s.r.o.

SSE-D

0,999

7 326,00

Borcová

BPS Bzovík s.r.o.

SSE-D

0,998

8 000,00

Bzovík

BPS Čečejovce, družstvo

VSD

0,999

8 200,00

Čečejovce

BPS HORNÝ JATOV, s. r. o.

ZSD

0,500

4 000,00

Horný Jatov

BPS Hubice, s. r. o.

ZSD

0,700

5 600,00

Hubice

BPS Huncovce s.r.o

VSD

0,990

8 387,00


BPS Juh, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Sladkovičovo

BPS Ladomirová, s.r.o.

VSD

0,999

7 800,00

Ladomirová

BPS Lipová 1 s.r.o.

ZSD

0,800

8 000,00

Lipová

BPS Myjava, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Myjava

BPS Senec, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Senec

BPS Sintava, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Sintava

BPS Sladkovicovo, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Sladkovičovo

BPS Veľká Čalomija s.r.o.

SSE-D

0,999

8 192,00

Veľká Čalomija

BPS Veľké Ripňany s.r.o.

ZSD

0,760

6 460,00

Veľké Ripňany

BPS Veľké Turovce, s.r.o.

ZSD

0,600

4 980,00

Veľké Turovce

BPS Vesele, s. r. o.

ZSD

0,999

8 000,00

Horné Dubovany

C m c, spol. s r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Detva

C m c, spol. s r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Detva

CO.BE.R. spol. s r.o.

VSD

0,999

8 383,00

Sobrance

Danubian Biogas s.r.o.

VSD

0,999

7 979,00

Moldava nad Bodvou

Družstvo Agrospol, družstvo

SSE-D

0,980

8 048,25

Boľkovce

E-BioGroup, spol. s.r.o.

VSD

0,998

8 200,00

BPS Hertník

ECO PWR, s. r. o.

ZSD

0,998

8 283,00

Šamorín

E-F P s.r.o

SSE-D

0,950

7 790,00

Kaloša

EKOENERGETIKA s.r.o. Košice

VSD

0,899

7 371,00

Zemplínska Teplica

Eko-Salmo Plus, s. r. o.

VSD

0,998

7 792,00

Kokšov - Bakša, Košice IV

ELBIOGAS s. r. o.

ZSD

0,999

7 979,00

Gabčíkovo

Emart, s.r.o.

ZSD

0,999

8 030,00

Trakovice

EnergoTerra, s.r.o.

VSD

0,999

7 992,00

Poprad Matejovce

Filatech, s.r.o.

SSE-D

0,369

2 952,00

Svederník

GAS PROGRES I., spol. s r.o.

ZSD

0,999

7 400,00

Nová Ves nad Žitavou I.

gpe, s. r. o.

VSD

0,995

5 000,00


Heineken Slovensko, a.s.

ZSD

0,320

700,00

Hurbanovo

IKA TRANS, spol. s r.o.

VSD

0,999

7 892,00

Kežmarok

ILKE - BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o.

VSD

0,536

4 618,00

Kráľovský Chlmec

Ing. Peter Horváth SHR

ZSD

0,500

4 000,00

Sládkovičovo

JURIKY s.r.o.

SSE-D

0,999

8 053,70

Želovce

KGJ Bzovík s.r.o.

SSE-D

0,526

4 080,00

Bzovík

KOMPALA a.s

SSE-D

7,030

55 550,00

Badín

Lexus s. r. o.

SSE-D

0,990

8 000,00

Ožďany

Liaharenský podnik Nitra, a.s.

ZSD

0,996

8 400,00

Veľký Ďur

MALICO s. r. o.

SSE-D

0,999

7 792,00

Koš

MANGINI s.r.o.

VSD

0,999

8 095,00

Sobrance

MM ENERG, s.r.o.

VSD

0,999

4 200,00

Sačurov

P.G.TRADE, spol. s r.o.

ZSD

0,999

8 000,00

Dvory nad Žitavou

Pan Am, s.r.o.

ZSD

0,600

4 980,00

Veľké Turovce

PLYNEX s. r. o.

ZSD

0,998

7 984,00

Dolná Streda

PM, s.r.o

VSD

0,990

8 160,00

Jelšava – stredisko VVO

Poľnohospodárske družstvo

SSE-D

0,200

1 450,00

Liptovská Štiavnica

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

ZSD

0,527

4 592,00

Sasinkovo

Poľnohospodárske družstvo Kapušany

VSD

0,200

1 000,00

Kapušany

Poľnohospodárske družstvo Mestečko

SSE-D

0,680

5 440,00

Mestečko 1

Poľnohospodárske družstvo Smolinské

ZSD

0,995

6 700,00

Smolinské

Poľnohospodárske družstvo VINOHRADY Choňkovce

VSD

0,697

5 830,00

Choňkovce

Roľnícke družstvo

SSE-D

0,801

4 500,00

Budča

Roľnícke družstvo v Plavnici

VSD

1,000

7 150,00

Plavnica 415

Roľnícke družstvo Vrbová nad Váhom

ZSD

0,526

4 428,00

Vrbová nad Váhom

Roľnícke podielnícke družstvo Zuberec

SSE-D

0,340

2 800,00

Zuberec

RUPOS, s.r.o.

ZSD

0,998

8 395,00

Ružindol

Rybárová AGROFARMA s.r.o.

ZSD

0,500

0,10

Lipová

Rybárová farma s.r.o.

ZSD

0,500

0,10

Šurany - Kostolný Sek

SCBC, s.r.o.

VSD

0,135

1 278,72

Brusnica

SELU, s.r.o.

SSE-D

0,999

8 053,70

Želovce

Solar Ketron s. r. o.

SSE-D

0,990

8 000,00

Ožďany

SPARK, s.r.o.

SSE-D

0,703

6 000,00

Stredné Plachtince

ŠK AQUA Turčianske Teplice, s.r.o.

SSE-D

0,999

8 000,00

Turčianske Teplice

Štifner Štefan, Ing. - STIFI

ZSD

0,600

5 206,00

Hurbanovo

Trnavská ekologická spoločnosť s.r.o.

ZSD

0,330

2 700,00

Zeleneč

VSV Group, s.r.o.

SSE-D

0,800

7 979,00


W2E Bošany, s.r.o.

ZSD

0,999

8 203,00

Bošany


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

X
X
X
X