VSE
VSE
Belimo 2

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Dodávatelia elektriny v SR

Foto: Energie-portal.sk

ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia na dodávku elektrickej energie pre domácnosti pre regulované subjekty. Vyberáme najvýznamnejšie z nich.

VIESSMANN

Najvýznamnejší dodávatelia elektriny v SR

Názov spoločnosti

Ulica

Obec

A.En. Slovensko s.r.o.

Adresa: Dúbravca 5, 036 01 Martin

Zákaznícka linka: 421 43 430 8002

E-mail: office@a-en.com

Martin

BBF energy, s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová VesBratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, BratislavaBUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, HencovceBUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Zákaznícka linka: 0800 194 194

E-mail: info@bcf.sk

Banská Bystrica

CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, Liptovský MikulášČEZ Slovensko, s.r.o.

Adresa: Gorkého 3, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 888 444

E-mail: cez@cez.sk

Bratislava

Development In Slovak Investments, s.r.o., Myslenická 2/C/4660, PezinokELGAS, s.r.o.

Adresa: Robotnícka ul., Považská Bystrica

Zákaznícka linka: +421 42 432 6542

E-mail: neuvedený

Považská Bystrica

Energie2, a.s.

Zákaznícka linka: firma neuvádza

E-mail: firma neuvádza

Bratislava

ENSTRA, a. s.

Adresa: Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

Zákaznícka linka: +421 850 122 010

E-mail: info@enstra.sk

Žilina

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

Adresa: Pribinova 25, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 444 010

E-mail: info@epet.sk

Bratislava

GEON, a.s.

Adresa: Horská 11/C, Bratislava

Zákaznícka linka: +421 2 32 60 30 50

E-mail: geon@geon.sk

Bratislava

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Matice slovenskej 10, PrievidzaI. S. Servis s. r. o.

Adresa: Dolné Rudiny 1, Žilina


Žilina

Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, BratislavaKOMTERM Slovensko, a.s.

Adresa: Na stanicu 22, Žilina

Zákaznícka linka: +421 915 390 934

E-mail: neuvedené

Žilina

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., Továrenská 532, SenicaKremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, KremnicaLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Letisko M. R. Štefánika, BratislavaMAGNA ENERGIA a.s

Adresa: Beethovenova 5/1810, Piešťany

Zákaznícka linka: 0948 330 530

E-mail: magna@magnaea.sk

Piešťany

MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, BratislavaPBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2, ŽilinaPow-en a.s.

Adresa: Prievozská 4B, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 555 775

E-mail: obchod@pow-en.sk

Bratislava

SE Predaj, s.r.o.

Adresa: Mlynské nivy 47, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 555 999

E-mail: info@sepredaj.sk

Bratislava

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Adresa: Plynárenská 7/A, Bratislava

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

E-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk


Slovenské Cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, SereďSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaSLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, BratislavaStredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Zákaznícka linka: 0850 111 468

E-mail: domacnosti@sse.sk, podnikatelia@sse.sk

Žilina

TMC Servis s.r.o., Alstrova 6061/129, BratislavaUTYLIS s. r. o.

Adresa: Ružinovská 42, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 900 900

E-mail: info@utylis.sk

Bratislava

V-Elektra Slovakia, s.r.o.

Adresa: Moyzesova 17, Martin

Zákaznícka linka: +421 43 4260 112

E-mail: v-elektra@v-elektra.com

Martin

Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Mlynská 31, Košice

Zákaznícka linka: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Košice

ZSE Energia, a.s.

Adresa: Čulenova 6, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 111 555

E-mail: kontakt@zse.sk

Bratislava

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, PodbrezováŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava
Hlavné zásady pri zmene dodávateľa elektrickej energie
  • každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia kde sa elektrina spotrebuje,

  • podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny,

  • po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny príslušného prevádzkovateľa sústavy najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa §15 ods. 16 zákona 251/2012 Z.z. alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny,
Pri výbere dodávateľa elektriny je dôležité najmä podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny príslušného dodávateľa elektriny, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom; okrem ceny preveriť aj to, či dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy; taktiež je dôležité preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.


Čítajte: Proces zmeny dodávateľa elektrickej energie - hlavné zásady | ÚRSO


V zmysle § 17 zákona o energetike, dodávateľ elektriny je povinný jasne informovať na vyhotovenej faktúre (alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou) odberateľa elektriny o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny, vrátane ich jednotkovej ceny.

Takáto informácia obsahuje najmä jednotkovú cenu za nákup elektriny, distribúciu elektriny, straty pri prenose elektriny, systémové služby v elektroenergetike, prevádzkovanie systému v elektroenergetike, odvod určený osobitným predpisom (daň, odvod do jadrového fondu).

Dodávateľ elektriny má v rozhodnutí od ÚRSO určenú sadzbu, ktorá pozostáva z dvoch častí: mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.

X
X
X
X