Dodávatelia elektriny v SR | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Dodávatelia elektriny v SR

Foto: Energie-portal.sk

ÚRSO vydáva cenové rozhodnutia na dodávku elektrickej energie pre domácnosti pre regulované subjekty. Vyberáme najvýznamnejšie z nich.

VIESSMANN

Najvýznamnejší dodávatelia elektriny v SR

Názov spoločnosti

Ulica

Obec

A.En. Slovensko s.r.o.

Adresa: Dúbravca 5, 036 01 Martin

Zákaznícka linka: 421 43 430 8002

E-mail: office@a-en.com

Martin

BBF energy, s.r.o., Radlinského 17/B, Spišská Nová VesBratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, BratislavaBUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, HencovceBUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o.

Adresa: Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica

Zákaznícka linka: 0800 194 194

E-mail: info@bcf.sk

Banská Bystrica

CREATIVE SCREAM, s.r.o., Štúrova 17, Liptovský MikulášČEZ Slovensko, s.r.o.

Adresa: Gorkého 3, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 888 444

E-mail: cez@cez.sk

Bratislava

Development In Slovak Investments, s.r.o., Myslenická 2/C/4660, PezinokELGAS, s.r.o.

Adresa: Robotnícka ul., Považská Bystrica

Zákaznícka linka: +421 42 432 6542

E-mail: neuvedený

Považská Bystrica

Energie2, a.s.

Zákaznícka linka: firma neuvádza

E-mail: firma neuvádza

Bratislava

ENSTRA, a. s.

Adresa: Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

Zákaznícka linka: +421 850 122 010

E-mail: info@enstra.sk

Žilina

EP ENERGY TRADING, a.s., organizačná zložka

Adresa: Pribinova 25, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 444 010

E-mail: info@epet.sk

Bratislava

GEON, a.s.

Adresa: Horská 11/C, Bratislava

Zákaznícka linka: +421 2 32 60 30 50

E-mail: geon@geon.sk

Bratislava

HORNONITRIANSKE BANE zamestnanecká, akciová spoločnosť, Matice slovenskej 10, PrievidzaI. S. Servis s. r. o.

Adresa: Dolné Rudiny 1, Žilina


Žilina

Istrochem Reality, a.s., Nobelova č. 34, BratislavaKOMTERM Slovensko, a.s.

Adresa: Na stanicu 22, Žilina

Zákaznícka linka: +421 915 390 934

E-mail: neuvedené

Žilina

KORDSERVICE SK PLUS, s.r.o., Továrenská 532, SenicaKremnická banská spoločnosť, s.r.o., J. Horvátha 889/8, KremnicaLetisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s., Letisko M. R. Štefánika, BratislavaMAGNA ENERGIA a.s

Adresa: Beethovenova 5/1810, Piešťany

Zákaznícka linka: 0948 330 530

E-mail: magna@magnaea.sk

Piešťany

MEOPTIS, s.r.o., Lachova 37, BratislavaPBPT Holding, a.s., Dolné Rudiny 2, ŽilinaPow-en a.s.

Adresa: Prievozská 4B, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 555 775

E-mail: obchod@pow-en.sk

Bratislava

SE Predaj, s.r.o.

Adresa: Mlynské nivy 47, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 555 999

E-mail: info@sepredaj.sk

Bratislava

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

Adresa: Plynárenská 7/A, Bratislava

Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00

E-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk


Slovenské Cukrovary, s.r.o., Cukrovarská 726, SereďSlovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, BratislavaSLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, BratislavaStredoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina

Zákaznícka linka: 0850 111 468

E-mail: domacnosti@sse.sk, podnikatelia@sse.sk

Žilina

TMC Servis s.r.o., Alstrova 6061/129, BratislavaUTYLIS s. r. o.

Adresa: Ružinovská 42, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 900 900

E-mail: info@utylis.sk

Bratislava

V-Elektra Slovakia, s.r.o.

Adresa: Moyzesova 17, Martin

Zákaznícka linka: +421 43 4260 112

E-mail: v-elektra@v-elektra.com

Martin

Východoslovenská energetika, a.s.

Adresa: Mlynská 31, Košice

Zákaznícka linka: 0850 123 333

E-mail: info@vse.sk

Košice

ZSE Energia, a.s.

Adresa: Čulenova 6, Bratislava

Zákaznícka linka: 0850 111 555

E-mail: kontakt@zse.sk

Bratislava

Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, PodbrezováŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava
Hlavné zásady pri zmene dodávateľa elektrickej energie
  • každý odberateľ elektriny má možnosť zmeniť svojho dodávateľa v súlade so zákonom o energetike, s pravidlami trhu s elektrinou a s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia kde sa elektrina spotrebuje,

  • podmienkou na zmenu dodávateľa elektriny je ukončenie zmluvy o dodávke elektriny uzatvorenej s pôvodným dodávateľom elektriny najneskôr ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny a uzatvorenie zmluvy s novým dodávateľom elektriny s účinnosťou ku dňu vykonania zmeny dodávateľa elektriny,

  • po uzavretí zmluvy o dodávke elektriny s novým dodávateľom elektriny je odberateľ elektriny povinný písomne alebo v elektronickej podobe požiadať o zmenu dodávateľa sám alebo prostredníctvom svojho nového dodávateľa elektriny príslušného prevádzkovateľa sústavy najneskôr 21 dní pred uplynutím výpovednej lehoty podľa §15 ods. 16 zákona 251/2012 Z.z. alebo pred skončením platnosti zmluvy o dodávke elektriny,
Pri výbere dodávateľa elektriny je dôležité najmä podrobne preštudovať obchodné podmienky zmluvy na dodávku elektriny príslušného dodávateľa elektriny, zamerať sa aj na odkazy pod čiarou a formulácie písané drobným písmom; okrem ceny preveriť aj to, či dodávateľ elektriny nemá v zmluve zohľadnené aj iné poplatky za uzatvorenie, resp. vypovedanie zmluvy; taktiež je dôležité preštudovať vypovedacie podmienky zmluvy.


Čítajte: Proces zmeny dodávateľa elektrickej energie - hlavné zásady | ÚRSO


V zmysle § 17 zákona o energetike, dodávateľ elektriny je povinný jasne informovať na vyhotovenej faktúre (alebo v materiáli zasielanom súčasne s faktúrou) odberateľa elektriny o skladbe jednotlivých zložiek ceny za dodávku elektriny, vrátane ich jednotkovej ceny.

Takáto informácia obsahuje najmä jednotkovú cenu za nákup elektriny, distribúciu elektriny, straty pri prenose elektriny, systémové služby v elektroenergetike, prevádzkovanie systému v elektroenergetike, odvod určený osobitným predpisom (daň, odvod do jadrového fondu).

Dodávateľ elektriny má v rozhodnutí od ÚRSO určenú sadzbu, ktorá pozostáva z dvoch častí: mesačnej platby za jedno odberné miesto a z ceny za 1 MWh odobratej elektriny v príslušnom pásme.


Mohlo by vás zaujímať

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.

Vodné elektrárne v SR

Vodné elektrárne v SR

Zoznam vodných elektrární v SR.