Eversheds Sutherland
INNOGY
Belimo 2

Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov

Využitie BRO má dobrý potenciál pre malé bioplynové stanice. Príspevok vyšiel v prílohe ENERGO mesačníka Odpadové hospodárstvo, 2015/07.

Produkcia bioplynu z biologicky rozložiteľných odpadov

Fotolia

  • Publicistika |  29.07.2015 |  Miroslav Hutňan, Igor Bodík

1. Zvyšovanie produkcie bioplynu v čistiarňach odpadových vôd (ČOV)

Reálne je to vo voľných kapacitách anaeróbnych stabilizačných nádrží spracovávaním externých bioodpadov v komunálnych ČOV. V mnohých ČOV sa už deje a mnohé sa na túto možnosť pripravujú.

Kým produkcia bioplynu pri samotnej stabilizácii kalov je obmedzená ich množstvom a potenciál výroby elektrickej energie je okolo 5 MW, pri spracovaní externých substrátov by sa mohol tento potenciál podstatne zvýšiť. Pri prechode na spracovanie externých substrátov musí mať prevádzkovateľ na pamäti, že ponuka substrátov, ktoré je možné dávkovať priamo do stabilizačných nádrží bez akéhokoľvek predspracovania, je obmedzená. Potrebná bude minimálne príprava na mechanické spracovanie odpadov a ich hygienizáciu.

Obmedzením spracovania externých komunálnych alebo priemyselných substrátov je aj fakt, že hlavným cieľom ČOV je vyčistená voda. To môže klásť zvýšené nároky na odstraňovanie dusíka a fosforu v linke čistenia odpadových vôd. Spracovanie externých substrátov však môže výrazne zvýšiť energetickú sebestačnosť ČOV.

2. Zvýšené využívanie bioodpadov v existujúcich bioplynových staniciach (BPS)

Očakáva sa už v blízkej budúcnosti. BPS vznikli primárne ako zariadenia na výrobu elektrickej energie s cieľom jej predaja.

Treba priznať, že dotované ceny elektriny vyrobenej spaľovaním bioplynu značne zdeformovali podnikateľské prostredie. Výhodná cena elektriny viedla k výstavbe mnohých bioplynových staníc s výkonom okolo 1 MW, kde sa spracováva kukuričná siláž.

Čítajte tiež:

-> Bioplynové stanice v SR
Zoznam bioplynových staníc v SR.

-> Vlastníci bioplynových staníc v SR
Prinášame prehľad vlastníckej štruktúry majiteľov bioplynových staníc v SR. Tabuľka obsahuje zoznam BPS k 30.06.2014, vlastnícka štruktúra k 31.12.2014.

V poľnohospodárstve sa však nachádza mnoho vedľajších produktov rastlinnej a živočíšnej výroby, ktoré by mohli podstatne zlepšiť ekonomiku BPS na strane vstupov. Medzi tieto materiály patria napr. exkrementy hospodárskych zvierat, ktoré sú k dispozícii v množstve vyše 10 mil. t/r či rôzne druhy slamy v množstve okolo 1 mil. t/r.

Z porovnania priameho spaľovania slamy s výrobou bioplynu vychádza výroba bioplynu ekologicky prijateľnejšia. Pri spracovaní vlastných odpadov a vedľajších produktov poľnohospodárskeho podniku existuje predpoklad, že budú vznikať menšie BPS s elektrickým výkonom do 250 kW, ktoré budú vo väčšej miere spotrebúvať vyrobenú elektrickú energiu a najmä teplo pri svojej činnosti.

Treba si však uvedomiť, že budovanie menších BPS je v protiklade s požiadavkami na zvyšovanie produkcie biometánu. Výroba biometánu je v prípade malých BPS neefektívna. Pri veľkých BPS s elektrickým výkonom 1 MW a viac je výroba biometánu a jeho vtláčanie do siete zemného plynu efektívnym riešením, ak producent nie je schopný využiť teplo v prípade spaľovania bioplynu v kogeneračnej jednotke. Ak však vie producent teplo bezo zvyšku využiť, kogenerácia je podstatne efektívnejšou metódou energetického využitia bioplynu ako výroba biometánu.

3. Potenciál anaeróbneho spracovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Energetická trieda A0 je od roku 2021 povinná, stavať sa môžu už len takmer nulové domy

Energetická trieda A0 je od roku 2021 povinná, stavať sa môžu už len takmer nulové domy

Takmer nulové domy musia využívať obnoviteľné zdroje energie, napríklad tepelné čerpadlá. Zatepľovanie budov si však energetická trieda A0 nevyhnutne nevyžaduje.

Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót

Aktuálne možnosti vymáhania nárokov z neoprávnene zaplatenej dane z emisných kvót

Na základe novely zákona o dani z príjmov bola v roku 2011 zavedená daň z emisných kvót1. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v prílohe ENERGO v januárovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2021/01.

Michal Cehlár: Nerecyklovateľný odpad nemá inú užitočnú alternatívu ako energetické využitie

Michal Cehlár: Nerecyklovateľný odpad nemá inú užitočnú alternatívu ako energetické využitie

Vodík je budúcnosťou energetickej transformácie, nahradí štandardné zdroje a vodíkové autá budú samozrejmosťou, hovorí dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.