VSE
VSE
Belimo 2

Spúšťame novú službu pre predplatiteľov Energie-portal.sk

Všetko podstatné z energetiky môžete dostávať denne do vašich e-mailových schránok.

Spúšťame novú službu pre predplatiteľov Energie-portal.sk

Foto: Fotolia

  • Aktuality |  12.09.2016 |  Radovan Kazda

Milí čitatelia,

od 1. septembra zasielame každý pracovný deň našim predplatiteľom prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa udialo v energetike za predchádzajúci pracovný deň.

V monitoringu sledujeme predovšetkým:

  • predkladanú slovenskú legislatívu (pripomienkové konania k navrhovaným zákonom, vyhláškam)

  • schválenú slovenskú legislatívu (nové zverejnené zákony, vyhlášky, usmernenia)

  • novinky zo stránok: MH SR, MŽP SR, ÚRSO, OP KŽP, Európska komisia (DG Energy)

  • výber najdôležitejších správ z mienkotvorných internetových denníkov (kľúčové slová: energia, elektrina, plyn, teplo, biomasa, ovzdušie, kotly, vykurovanie, OZE, biomasa, teplárenstvo a ďalšie.)

Ak už ste našim predplatiteľom, energetický monitoring si môžete aktivovať bezplatne vo svojom užívateľskom účte na Energie-portal.sk/Odpady-portal.sk v kolónke „Moje údaje“, tým, že zadáte 1-3 e-mailové adresy, na ktoré chcete dostávať náš výber.

Na tom istom mieste si môžete vyplniť e-mailové adresy, na ktoré chcete dostávať monitoring odpadového hospodárstva, ktorý pripravujeme pre našich čitateľov už niekoľko rokov. Odber monitoringov si môžete kedykoľvek vypovedať.

Monitoring je bonusová služba zdarma, ktorá nie je súčasťou predplatného, avšak slúži výhradne predplatiteľom.

Predplatné (okrem bonusovej služby monitoringu) obsahuje: prístup ku všetkým spoplatneným článkom na Energie-portal.skOdpady-portal.sk na 1 rok a predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo s prílohou pre energetiku ENERGO na 1 rok.

Ak ešte nie ste našim predplatiteľom, veríme, že vás naša ponuka zaujme a predplatíte si naše služby.

Radovan Kazda
šéfredaktor


UKÁŽKA DENNÝCH MONITORINGOV


MONITORING | 11.09.2016

Verejná správa

Predprípravná fáza ukončená
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

ÚRSO
Úrad o výsledkoch kontroly tzv. regulovanej bázy aktív (RAB) | Predseda ÚRSO Jozef Holjenčík informoval o záveroch tejto mimoriadnej kontroly na tlačovej konferencii v Martine počas konferencie "Regulácia na prahu nového obdobia - míľniky a perspektívy".

Médiá

Regulačné desatoro alebo čomu sa dá priučiť z chýb ÚRSO | Energie-portal.sk | Minulý pondelok sme na výbore pre hospodárske záležitosti prijali ukrajinskú delegáciu. Prítomný bol predseda regulačného úradu Ukrajiny a jeho najbližší spolupracovníci. Na Slovensko prišli v rámci twínningového projektu, kde ich školiacim partnerom je náš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Solárne panely dosiahnu vďaka tenkej plastovej vrstve dvojnásobnú efektívnosť | Energie-portal.sk

Nemecký start-up vyvinul samodobíjací solárny elektromobil. Predávať sa bude od 12-tisíc eur | Energie-portal.sk

ÚRSO: kontroly distribučiek prinesú nižšie ceny plynu a elektriny | Energie-portal.sk

Pozvánka na školenie: Energetická efektívnosť podnikov – certifikácia budov – energetické audity (27.9.2016) | Energie-portal.sk

Elektrárne varujú pred odstavením Novák | Pravda.sk

Fico sfáral v Bani Nováky: Pokým budem predsedom vlády, tá sa nebude otáčať baníkom chrbtom | Cas.sk

Krynica 2016: Vyšachuje energetické koncerny obdoba Uber-u? | Energia.dennikn.sk

Fond Genesis predáva AZ KLIMA spoločnosti ČEZ ESCO | Venergetike.sk | Spoločnosť ČEZ ESCO, ktorá je súčasťou energetickej skupiny ČEZ, sa dohodla s fondom Genesis Private Equity Fund II (GPEF II)

Plynové tepelné čerpadlo kúri, chladí a šetrí peniaze | Hnonline.sk

Inžinier Volkswagenu sa v USA priznal k podielu na emisnom škandále | Trend.skMONITORING | 08.09.2016

Verejná správa

Medzirezortné pripomienkové konanie
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia EPaR o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy

Rokovanie vlády SR
Návrh na zabezpečenie úloh v súvislosti s výkonom funkcie predsedu Riadiaceho výboru pre jadrovú energiu Agentúry pre jadrovú energiu pri OECD predsedníčkou Úradu jadrového dozoru SR

Predprípravná fáza ukončená
Návrh novely zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania v znení neskorších prepisov

MH SR
Zákon o podpore malého a stredného podnikania ide do 2. čítania
Zákon o podpore malého a stredného podnikania (MSP) posunuli poslanci NR SR do druhého..

MŽP SR
Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo
Vyše 500 odborníkov, politikov, zástupcov medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora, občianskej spoločnosti a investorov z 32 krajín sveta sa počas dvoch dní (6.-7.9.) zišlo v Bratislave, aby diskutovali o udržateľnej obehovej ekonomike. Medzinárodnú konferenciu „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

Médiá

ÚRSO: Výsledkom mega-kontroly distribútorov bude pokles cien energií | Energia.dennikn.sk

Regulátor sľubuje nižšie ceny plynu a elektriny | SITA

Získať zelenú dotáciu je pre domácnosti skúškou trpezlivosti | gazduj.etrend.sk

Vodné rastliny, ktoré dokážu absorbovať ropu, by mohli pomôcť pri ropných haváriách | Energie-portal.sk | Vedci nedávno zistili, že určitý druh paprade rastúcej na vode má schopnosť pohltiť ropu. Táto rastlina, ktorá je väčšinou považovaná za nežiaducu, by v skutočnosti mohla vyriešiť problémy pri únikoch ropy.

Uber investuje do elektromobility s cieľom obmedziť znečisťovanie ovzdušia | Energie-portal.sk | V Londýne bude taxislužby poskytovať viac ako päťdesiat elektromobilov. Ak sa táto iniciatíva ujme, Uber plánuje uviesť do londýnskych ulíc stovky ďalších.

Nanomateriály v odpadoch | Odpady-portal.sk | Zo skládok sa nanomateriály môžu dostať aj do ovzdušia ako súčasť emisií prachových častíc.

Sólymos: Naše predsedníctvo EÚ zatlačí na zmiernenie klimatickej zmeny | Info.sk

Krynica 2016: EÚ sa pripravuje na nový dizajn trhu s energiami | Energia.dennikn.sk

Test elektrobicykla: Už dávno nie sú len pre dôchodcov | Trend.skMONITORING | 07.09.2016

Verejná správa

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Riadne predbežné stanovisko k návrhu nariadenia, ktorý predložila Európska komisia a ktorý sa týka záväzných ročných redukcií skleníkových plynov členských štátov od roku 2021 do 2030 pre odolnú Energetickú úniu, aby splnila záväzok pod Parížskou dohodou a ktorým sa mení Nariadenie č. 525/2013 Európskeho Parlamentu a Rady o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií na úrovni členských štátov a Únie relevantných z hľadiska zmeny klímy.

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 28. stretnutí strán Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, konanom v Kigali, Rwanda, v dňoch 10. - 14. októbra 2016

Predprípravná fáza ukončená
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

MŽP SR
Slovensko chce byť v strednej Európe lídrom v prechode na zelené hospodárstvo | 07.09.2016 | Vyše 500 odborníkov, politikov, zástupcov medzinárodných organizácií, univerzít, biznis sektora, občianskej spoločnosti a investorov z 32 krajín sveta sa počas dvoch dní (6.-7.9.) zišlo v Bratislave, aby diskutovali o udržateľnej obehovej ekonomike. Medzinárodnú konferenciu „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

MŽP SR
Informácia o konaní skúšky na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti IPKZ | 07.09.2016 | Komisia MŽP SR na overenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia bude zasadať v prvej polovici novembra 2016.

SIEA
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP ( MH SR ) | Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 06.09.2016 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi PO 1, PO 2, PO 3, PO 4 za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.

Médiá

Jozef Holjenčík: Nájdite dôkaz, že výkupné ceny sú stanovené nesprávne | Energie-portal.sk | Predseda ÚRSO obhajoval pred parlamentným výborom výročnú správy za rok 2015.

Karol Galek kritizoval na hospodárskom výbore výročnú správu ÚRSO | Energie-portal.sk | Správu o činnosti Úradu pre reguláciu sieťových odvetví za rok 2015 prezentoval na rokovaní Výboru pre hospodárske záležitosti NR SR v pondelok 5. septembra úradu Jozef Holjenčík.

Nový plynovod spojí zásobník s kompresorovou stanicou v Ivanke pri Nitre | Energia.dennikn.sk | V obci Golianovo blízko Nitry sa počíta s podzemným zásobníkom plynu. S neďalekou kompresorovou stanicou v Ivanke pri Nitre.

Trhové ceny elektriny a emisií počas leta klesli | Venergetike.sk | Ročný kontrakt nemeckej elektriny bol na konci uplynulého týždňa úrovni 25,85 eur za megawatthodinu.

Za energie môžete platiť menej a spravodlivejšie. Ušetrite na kúrení | HNonline.sk | Viac ako polovicu nákladov na energie v bežnej domácnosti „zhltne“ kúrenie. Preto sa oplatí pred nástupom zimy urobiť niekoľko opatrení, ktoré pomôžu doma udržať aj teplo, aj peniaze.MONITORING | 06.09.2016

Verejná správa

Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Návrh Koncepcie inteligentného priemyslu pre Slovensko

Vyšlo v zbierke zákonov
248/2016 Z. z. Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

MŽP SR
V Bratislave odštartovalo vlajkové podujatie MŽP v rámci SK PRES | Najvýznamnejšiu medzinárodnú konferenciu s prominentnou účasťou „Prechod na zelené hospodárstvo – Transition to the Green Economy (T2gE)“ zorganizovalo Ministerstvo životného prostredia SR v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

SIEA
Tretie kolo je ukončené s 1824 poukážkami | V treťom kole Zelenej domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravuje na vydanie 1824 poukážok. Pre veľký záujem a vyčerpanie alokácie 4 milióny € bolo uzatvorené po pol hodine od spustenia.

SIEA
Tretie kolo Zelenej domácnostiam bolo pre veľký záujem ukončené po polhodine | Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam bolo spustené o 13. h. Po polhodine po spustení kola záujem domácnosti výrazne prekročil vyčlenenú čiastku 4 milióny € a kolo bolo ukončené.

Médiá

Najvplyvnejší ľudia slovenskej energetiky? Poradie určia čitatelia | Euractiv.sk | Portál EurActiv.sk zaradil do zoznamu aj mužov v pozadí slovenskej energetiky.

Rastliny sa vedia prispôsobiť narastajúcemu množstvu oxidu uhličitého, tvrdí nová štúdia | Energie-portal.sk | Skorocel sa prispôsobuje koncentrácii skleníkového plynu.

Tretie kolo Zelenej domácnostiam sa skončilo po 30 minútach. Rozdali 1824 poukážok | Energie-portal.sk | Spustenie tretieho kola programu Zelená domácnostiam musela SIEA kvôli nefunkčnosti webu posunúť o hodinu. Obrovský záujem domácností a rýchle vyčerpanie celého štvormiliónového balíka následne zapríčinili, že agentúra prijímala žiadosti iba pol hodinu.

Primátor Smeru má spor s teplárňou, odrezal ju od prístupovej cesty | Sme.sk | Tepláreň v Novej Dubnici nie je závislá na uhlí ani na plyne, byty vykuruje pomocou drevnej štiepky. V súčasnosti však netuší, kadiaľ ju bude voziť.

Z Ruska zase prepravujeme viac plynu na západ | Energia.dennik.sk

EÚ už splnila cieľ do roku 2020 v znižovaní spotreby energie | Energia.dennik.sk | Postupným znižovaním konečnej spotreby energie sa európskym krajinám v EÚ podarilo v predstihu dosiahnuť spoločný cieľ stanovený do konca dekády.

EÚ chce podporiť domácnosti pri výrobe svojej elektriny | SITA | Nový dizajn obchodovania s energiou by mal byť hotový začiatkom decembra.MONITORING | 05.09.2016

Verejná správa

Pripomienkovanie predbežnej informácie
Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti

MH SR
V treťom kole Zelenej domácnostiam budú k dispozícii 4 milióny € | V treťom kole projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude spustené 6. septembra 2016 o 12. h, sú na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie vyčlenené 4 milióny €. O poukážky môžu žiadať iba domácnosti v mimobratislavských krajoch.

Médiá

ÚRSO stále nemá rozhodnutie ústavného súdu o G-komponente | Energie-portal.sk | Súd nebol schopný doručiť rozhodnutie ani dva a pol mesiaca po svojom náleze.

Šefčovič: Ukrajina by mala mať dosť zásob plynu na túto zimu 05.09.2016 | Energia.dennikn.sk

Ukrajina takmer naplno využíva potrubie zo Slovenska na dovoz plynu | Energia.dennikn.sk

Analytik: Zdražovanie pohonných látok by sa mohlo v najbližších dňoch zastaviť | Energia.dennikn.sk

Trump popiera globálne otepľovanie, zastaviť dohodu však bude ťažké | Sme.sk | Čína a USA sa pridali ku klimatickej dohode z Paríža, tlačia tak na EÚ, ktorá ju zatiaľ neratifikovala.

Slovenskí vedci pracujú na veľkokapacitnom úložisku energie | Energia.dennikn.sk | Cieľom výskumného projektu zo Slovenska je dlhodobejšie uskladnenie prebytkov elektrickej energie a jej využitia podľa aktuálnych potrieb siete. Fungovať má na princípe skladovania zmesi zemného plynu a vodíka v prírodných horninových štruktúrach.

Podľa MH SR je dodávka plynu počas zimy zaistená | Energia.dennikn.sk | Rezort hospodárstva sa neobáva o dodávky plynu chráneným odberateľom v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne. Bezpečnosť zaisťujú zásobníky s celkovou kapacitou 3,97 mld. m3, cezhraničné prepojenia aj diverzifikačná zmluva.

Najväčší znečisťovatelia ratifikovali prelomovú klimatickú dohodu | Hnonline.sk | Dvaja najväčší producenti skleníkových plynov - Čína a USA - ratifikovali klimatickú dohodu z Paríža.

Mercedes ukázal superluxusný Maybach na elektrický pohon | Energie-portal.sk | Automobilka Mercedes-Benz predstavila model budúcnosti, ktorý ohuruje svojimi parametrami aj dizajnom. Vision Mercedes-Maybach 6 je luxusné kupé s pozoruhodnými vlastnosťami.

Od zajtra sú k dispozícii 4 milióny eur v treťom kole Zelenej domácnostiam | Energie-portal.sk


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

SPP pokračuje vo výstavbe nabíjacích staníc pre elektromobily

Najnovšie stanice pribudli v Košiciach.

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Monitoring energetiky | 7. - 13. 5. 2024

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pribudlo 40 GW batérií. Celosvetová kapacita sa vlani zdvojnásobila

Pod rast sa podpísala najmä elektromobilita.