Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Regulačné desatoro alebo čomu sa dá priučiť z chýb ÚRSO

Minulý pondelok sme na výbore pre hospodárske záležitosti prijali ukrajinskú delegáciu. Prítomný bol predseda regulačného úradu Ukrajiny a jeho najbližší spolupracovníci. Na Slovensko prišli v rámci twínningového projektu, kde ich školiacim partnerom je náš Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

Regulačné desatoro alebo čomu sa dá priučiť z chýb ÚRSO

Foto: Fotolia

Po skončení projektu by mali byť schopní hladko absolvovať implementáciu tretieho liberalizačného balíčka, ku ktorej sa zaviazali. Ako nám oznámili, v súčasnosti sa na Ukrajine reguluje ale že všetko a všetkým.

A ako to pri regulácií spravidla býva, všetci sú aj patrične nespokojní, hoci ich ceny energií sú iba zlomkom tých slovenských.

Skrátka a dobre, Ukrajina sa v oblasti regulácie nachádza tam, kde Slovensko pred 15 rokmi. Máme však naozaj natoľko ostrieľaného regulátora, aby sme jeho skúsenosti mohli odovzdávať ďalej?

Európska komisia nám vyčíta nesprávnu implementáciu tretieho liberalizačného balíčka, domáci hráči na trhu s energetikou sa sťažujú na nesystémovosť a netransparentnosť úradu, v jeho neprospech rozhodol nedávno aj ústavný súd vo veci ním zavedeného poplatku za pripojenie do sústavy... A vtedy som si to uvedomil.

Najlepšie sa predsa učí na chybách druhých. Ukrajinský regulátor si z tohto pohľadu teda naozaj nemohol vybrať lepšieho učiteľa.

Človek je však tvor od prírody nesebakritický a keďže som si nebol celkom istý, či sa ukrajinská delegácia už stihla oboznámiť so všetkými zlyhaniami, ktoré sme si za tých 15 rokov regulácie na Slovensku s Úradom preskákali, dovolili som si predstaviť im Regulačné desatoro.

Toto som dal dokopy na základe vlastných vedomostí o regulácií v energetike a skúseností nielen zo Slovenska. Tak teda na čo by nemal zabúdať regulačný úrad pri výkone svojich právomocí?

Otvorenosť – diskusii, kritike, spolupráci. Strkanie hlavy do piesku v tak dôležitej oblasti ako je regulácia cien energií a ignorovanie pripomienok vznesených v rámci pripomienkového konania je na škodu veci a účelu regulácie.

Súčinnosť – regulátor by mal pôsobiť ako člen v združeniach napr. nezávislých energetických regulátorov, zúčastňovať sa na stretnutiach a spolupracovať v rámci skupiny za účelom výmeny informácií a skúsenosti, ako aj prípravy a rozvoja spoločných projektov.

Dôveryhodnosť - predseda regulačného úradu nemôže byť súčasne predsedom regulačnej rady ako odvolacieho orgánu, nakoľko to pôsobí nedôveryhodne v očiach regulovaných subjektov, ale aj spotrebiteľov.

Systémovosť – účelové, či dočasné zmeny vyhlášky meniace niekoľko rokov zabehnutý systém v neprospech spotrebiteľa, alebo regulovaného subjektu sú nesystémové a neférové.

Transparentnosť – Úrad pôsobí ako regulačný a teda obmedzuje súťaž na trhu. Z tohto dôvodu by informácie o vstupoch do výpočtu regulovaných cien a taríf mali byť transparentne zverejňované a dostupné pre všetkých účastníkov regulovaného trhu.

Nezávislosť – ak vláda rozhodne rozdeliť zisk štátnej plynárenskej spoločnosti a nazve to znížením ceny plynu v kombinácií s riadnou reguláciou o dvojciferné číslo, regulátor by sa voči tomu mal tvrdo ohradiť. Regulácia cien energií vláde neprislúcha a vytvára sa tak dojem závislosti regulátora od nej.

Zákonnosť – regulátor môže postupovať iba v rozsahu platnej legislatívy a v prípade sporov, kde úrad nie je oprávnený rozhodovať, musí počkať na výrok zodpovednej inštancie, či súdu. V opačnom prípade vystavuje seba, regulované subjekty, a ako štátny orgán v konečnom dôsledku aj samotný štát riziku súdnych žalôb, ako aj straty dôveryhodnosti.

Ústavnosť – regulátor nemôže zavádzať platby za služby či tovary, ktoré dodávatelia či odberatelia nevyužívajú. Ak o ústavnosti musí rozhodovať ústavný súd, v deň jeho výroku je na nápravu už neskoro. Obzvlášť zodpovedne by mal postupovať v prípadoch, keď na možnú neústavnosť od začiatku upozorňujú účastníci trhu, alebo varovanie o nesúlade s európskou legislatívnou prichádza zo strany európskej komisie.

Korektnosť – úrad dohliada na správnu transpozícia smerníc EU v oblasti sieťových odvetví, počúva a reaguje na výhrady Európskej komisie, a chráni tak štát voči infringementom, či iným konaniam a z toho vyplývajúcim postihom.

Primeranosť – regulátor reguluje iba v nevyhnutnom rozsahu, v súlade s minuloročným rozhodnutím európskeho súdneho dvora, ktorý dal za pravdu výhradám Európskej komisie voči regulácií v Poľsku - „Regulované ceny narúšajú trhy nakoľko nereflektujú skutočný dopyt a obmedzujú efektívnu súťaž. Uplatňovať sa môžu len vtedy, keď slúžia všeobecnému hospodárskemu záujmu a sú primerané, jasne definované, transparentné, nediskriminačné a overiteľné“.

Ako sa hovorí, kto robí, robí aj chyby. Dôležité je však vedieť si ich priznať a prijať ich nápravu. Ako som spomenul aj na úvod, Slovensko je z tohto pohľadu krajinou kde je naozaj z čoho sa poúčať. Verím preto v skutočne veľký prínos z tohto projektu pre ukrajinský regulačný úrad, v prípade že ich twínningový partner, slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví bude dostatočné úprimný a otvorený.

Spoluprácu a pomocnú ruku v tejto oblasti sme ponúkli aj ako Výbor NRSR pre hospodárske záležitosti. Ak bude prijatá, v ďalšej diskusii si môžme jednotlivé body desatora konkretizovať. Aj keď pre slovenských účastníkov trhu z energiami sú myslím dostatočne a ľahko identifikovateľné. Ďalšie podnety na rozšírenie zoznamu sú vítané.

Karol Galek
Autor je poslancom NR SR za stranu Sloboda a solidarita


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Využívanie fotovoltiky v bytovkách je obmedzené, pomôžu spoločenstvá

Využívanie fotovoltiky v bytovkách je obmedzené, pomôžu spoločenstvá

Vlastníci bytov môžu inštalovať fotovoltické systémy pre využitie v spoločných priestoroch a pripraviť sa tak na nové podmienky.

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Neplatí, že ruský plyn je zázračne lacný. Aj Gazprom si účtuje podľa ceny na burze

Zo Slovenska každý mesiac smerujú do Ruska stovky miliónov eur. Hlavnú časť tvoria dovozy surovín.

Stanovujme ciele pre obnoviteľnú energiu, ktoré naozaj dokážeme dosiahnúť, upozorňujú energetici

Stanovujme ciele pre obnoviteľnú energiu, ktoré naozaj dokážeme dosiahnúť, upozorňujú energetici

Je lepšie latku nastaviť nižšie, ale dosiahnuť viac, ako hľadať dôvody, prečo sa cieľ nesplnil, zaznelo v diskusii na konferencii Vykurovanie 2024.