VSE
VSE
Belimo

Spúšťajú pokračovanie Zelenej domácnostiam. Vysvetľujeme, ako sa zmenili podmienky

O poukážku sa dá po novom požiadať aj spätne. Desiatky miliónov eur tento raz vyčlenili aj pre Bratislavský kraj.

solárne panely

Foto: Depositphotos

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) spúšťa novú Zelenú domácnostiam. Deje sa tak po časovom sklze, ktorý nastal z viacerých dôvodov a o ktorom sme na Energie-portal.sk podrobnejšie informovali už pred týždňom.

Pokračovanie projektu prináša viacero noviniek. Domácnosti môžu získa vyššiu podporu pri inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú sprísnené environmentálne kritériá. O podporu z projektu môžu po novom žiadať aj domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.

Rovnako ako v predošlých kolách eurofondového programu sa budú dotácie rozdávať na fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a kotly na biomasu. Kompletné podmienky podpory SIEA zverejnila včera, 30. októbra. Pozreli sme sa na ne bližšie.

VIESSMANN

Bratislavský kraj dostane takmer 40 % balíka

„Dnes sme zverejnili nové podmienky projektu Zelená domácnostiam, ktoré sú v súlade s európskymi environmentálnymi kritériami, a môžeme tak v pomoci pokračovať. Našou snahou bolo zabezpečiť, aby boli príspevky pre domácnosti znovu k dispozícii čo najskôr. Preto otvárame registráciu oprávnených zhotoviteľov a umožňujeme domácnostiam, aby si nechali nainštalovať zariadenia, ktoré spĺňajú stanovené požiadavky. O poukážku budú môcť žiadať spätne,“ priblížil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Príspevok môže domácnosť získať iba na také zariadenie, ktoré sa nachádza v zozname oprávnených zariadení. Od augusta doň SIEA zaregistrovala viac ako 1 300 zariadení. V zozname oprávnených zhotoviteľov zas budú uvedení dodávatelia, ktorí so SIEA podpíšu zmluvu o preplácaní poukážok obsahujúcu aj povinnosti pri zabezpečovaní podporovaných inštalácií. Tento zoznam však SIEA zatiaľ (k 31. 10. 2023) nezverejnila.

Prvú fázu projektu Zelená domácnostiam agentúra spustila včera, 30. októbra 2023, odkedy je možné zariadenia inštalovať prostredníctvom zhotoviteľov, ktorí sa môžu registrovať v projekte.

„Druhú fázu, v ktorej budú poukážky vydávané a preplácané, spustíme v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém. Domácnosti aj zhotoviteľov na to upozorňujeme vopred, aby to mohli zohľadniť pri uzatváraní kontraktov a zvážiť termín inštalácie,“ uviedol S. Jurikovič a zdôraznil, že prostriedkov je v projekte dostatok. Na poukážky pre domácnosti je vyčlenených celkovo 151,6 milióna eur, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj, čo predstavuje takmer 40 %.

Niektoré domácnosti zvýhodnia

Aj v novom pokračovaní projektu platí, že poukážka môže domácnosti pokryť maximálne 50 % z nákladov na kúpu a inštaláciu zariadenia.

Najviac podpora stúpla pri fotovoltických systémoch v prípade domácností, ktoré majú vyššiu spotrebu. Maximálny výkon, na ktorý bude bežne poskytovaný príspevok, je obmedzený na 3 kW s príspevkom 1 725 eur. Ak domácnosť preukáže vyúčtovacou faktúrou vyššiu spotrebu ako 3 000 kW/rok, môže byť maximálny podporovaný výkon až 7 kW.

V prípade tepelných čerpadiel je podporovaný výkon do 10 kW a pri zohľadnení zvýhodnenia je maximálny príspevok 4 370 eur. Pri slnečných kolektoroch s výkonom 4 kW je najvyšší príspevok 2 300 eur. Pri kotloch na biomasu, ktorých sa zvýhodnenie o 15 % netýka, zostáva maximálny príspevok na 10 kW v sume 1500 eur.

Zásadnou novinkou je, že sa mení spôsob zvýhodňovania žiadateľov. SIEA pri hodnotení žiadostí bude zohľadňovať, či inštalácia prispieva k zlepšovaniu životného prostredia. „Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu, alebo domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať v oblastiach s riadením kvality ovzdušia bezemisné zariadenie, teda tepelné čerpadlo, slnečný kolektor, fotovoltický panel alebo veternú turbínu,“ vysvetľuje SIEA.

Kotly podporia len niekde

Jednou z veľkých zmien je, že sa rozšíril okruh podporovaných zariadení. Po novom projekt podporí aj tepelné čerpadlá vzduch/vzduch, ktoré budú inštalované v nehnuteľnostiach bez teplovodného vykurovacieho systému. Pre bytové domy sa rozšírila podpora aj na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely.

Aj v pokračujúcom projekte patria medzi podporované zariadenia i veterné turbíny. V ich prípade je však podmienkou vypracovanie súhlasného stanoviska pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Domácnosti tak pri týchto zariadeniach naďalej čaká rozsiahla byrokracia. 

VSE

Pri kotloch na biomasu sa podpora zúžila a SIEA poskytne financie iba na peletové kotly. „Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku,“ vysvetľuje agentúra. Zároveň platí, že inštaláciou podporeného kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív, napríklad pec na uhlie. Domácnosť to musí preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie. V rozostavaných stavbách už nie je možné získať príspevok na biomasový kotol. 

Ako sme už spomenuli, novinkou je aj systém uprednostňovania niektorých domácností. „Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu,“ doplnila SIEA.

Novou podmienkou je kontrola meničov napätia, ktoré sú súčasťou podporovaných inštalácií fotovoltických panelov a veterných turbín.

Podstatnou novinkou je tiež rozšírenie okruhu oprávnených žiadateľov. Popri vlastníkoch nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o príspevky požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy. V praxi tak SIEA podporí inštalácie aj na objektoch, akými sú rekreačné chaty alebo záhradné chaty, pokiaľ slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

Aká je výška príspevkov

V novom projekte SIEA zvýšila základné sadzby aj maximálne príspevky. Ich výšku sumarizuje tabuľka.

Zdroj: SIEA

V prípade fotovoltických panelov zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, avšak podporiť bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, ak má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Domácnosť to bude musieť preukázať faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie. Maximálny príspevok na fotovoltické panely pre domácnosť, ktorá spĺňa túto podmienku, bude vo výške 4 052 eur.

Prvé poukážky až v budúcom roku

Zariadenia, ktoré bude možné podporiť z pokračujúcej Zelenej domácnostiam, môžu domácnosti inštalovať od 30. októbra. Vydávanie a preplácanie poukážok sa však začne až v prvom štvrťroku 2024, kedy bude prístupný nový informačný systém zohľadňujúci aktuálne podmienky podpory.

SIEA bude podporu inštalácií aj naďalej realizovať prostredníctvom poukážok. Tie sa budú vydávať na základe žiadosti podanej domácnosťou a po aktivácii poukážky zhotoviteľom.

„Presný termín oprávneného obdobia, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o preplatenie poukážky, bude uvedený v Osobitných podmienkach podpory, ktoré budú zverejnené po spustení nového informačného systému,“ doplnila SIEA.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.