VSE
VSE
Belimo 2

Zasahuje na váš pozemok elektrické vedenie? Toto sú vaše povinnosti

Ak pozemok spadá pod ochranné pásmo elektrických vedení, je nutné dodržať viaceré pravidlá a povinnosti.

elektrické vedenie

Foto: Energie-portal.sk

 • Téma |  01.07.2021 |  Mária Brišová / redakcia

Čo je ochranné pásmo elektrických vedení?

Ochranné pásmo elektrických vedení definuje Zákon o energetike č. 251/2012 Z. z. Ide o priestor, ktorý sa nachádza v bezprostrednej blízkosti zariadenia zabezpečujúceho spoľahlivú, plynulú prevádzku a ochranu života a zdravia osôb aj majetku.

Všetky energetické zariadenia sú podľa tohto zákona vecnými bremenami, preto majiteľ pozemku nesmie do nich nijakým spôsobom zasahovať a jednoducho musia ostať tam, kde sú. Toto vecné bremeno ostáva na parcele aj vtedy, ak sa pozemok predáva niekomu inému.

V ochrannom pásme nie je dovolené umiestňovať stavby, zariadenia či vykonávať zemné práce, ktoré by mohli ohroziť bezpečnú prevádzku siete alebo samotné elektrické vedenie. Takže skôr, ako sa sústredíte na objednanie žeriavov či inej techniky na prácu na tomto pozemku, zistite si, či sa váš pozemok náhodou nenachádza v takomto ochrannom pásme.

Rovnako je zakázané prevádzkovať činnosti s pomocou strojov a zariadení, ktoré môžu rušiť prevádzku sietí a pridružených služieb a prostriedkov.

Pravidlá sa mierne odlišujú podľa toho, či ide o ochranné pásmo pri nadzemnom elektrickom vedení alebo podzemnom.

Pod elektrickým vedením a v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného vedenia je zakázané:

 • pestovať trvalé porasty vyššie ako 3 m,
 • stavať konštrukcie, skládky a stavby,
 • skladovať výbušné alebo horľavé látky,
 • vykonávať činnosti, ktoré ohrozujú elektrické vedenie a prevádzku sústavy,
 • vykonávať činnosti, ktoré ohrozujú majetok a bezpečnosť osôb.

V ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad ním sa nesmie:

 • vysádzať trvalé porasty,
 • stavať konštrukcie, skládky a stavby,
 • používať osobitne ťažké mechanizmy,
 • vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu energetickej spoločnosti zemné práce alebo iné činnosti ohrozujúce vedenie a bezpečnosť prevádzky alebo by mohli sťažiť prístup k elektrickému vedeniu.

Sprístupnenie pozemku

Aj keď sa elektrické vedenie, stĺpy či trafostanice nachádzajú na súkromných pozemkoch, povinnosťou majiteľou je podľa zákona sprístupniť ich distribučnej spoločnosti. Jej zamestnanci môžu vykonávať údržbu, odstraňovať poruchy a akokoľvek s nimi manipulovať.

Keďže dostupnosť elektrickej energie je nevyhnutnosťou, tak ide o činnosti vo verejnom záujme. Majiteľ pozemku je teda povinný tieto zariadenia pre spomínané účely v prípade potreby sprístupniť. Ide predovšetkým o prípady, ak ich od verejného priestoru oddeľuje brána alebo plot.

Pri úmyselnom bránení vstupu na ochranné pásmo elektrických vedení sa energetická spoločnosť môže obrátiť na orgány činné v trestnom konaní alebo rovno na súd.

Hrozia pokuty, exekúcie aj väzba

Majiteľ pozemku, ktorý nerešpektuje tieto povinnosti, môže dostať od Slovenskej obchodnej inšpekcie pokutu. Dokonca sa môže dostať aj do exekúcie, a to v prípade, ak nerešpektuje ani nariadenie súdu sprístupniť tieto zariadenia. Hrozia mu aj veľké sankcie, lebo distribútor energie si môže nárokovať aj uhradenie odstávky elektriny či zbytočné výjazdy.

Pri úmyselnom konaní sa navyše majiteľ dopúšťa trestného činu všeobecného ohrozenia prevádzky verejnoprospešného zariadenia. Keďže sa elektrické vedenie považuje za strategickú časť infraštruktúry krajiny a zákon ho prísne ochraňuje, môže vinník skončiť aj vo väzení.

Zákon však určuje aj to, že energetici musia majiteľa daného pozemku vopred informovať o vstupe na pozemok. Výnimkou sú, samozrejme, nečakané kalamity a poruchy, ktoré je nutné odstrániť okamžite. Taktiež je ich povinnosťou dať všetko do takého stavu, ako bolo pred ich príchodom.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Koľko stoja tepelné čerpadlá? O tom, či sa tepelné čerpadlo oplatí, nerozhoduje len cena

Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho závisí cena tepelných čerpadiel a za akých podmienok bude tepelné čerpadlo pre vás výhodné riešenie. Ceny tepelných čerpadiel pre malé rodinné domy sa podľa nášho prieskumu pohybujú od 7000 eur.

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Koľko stoja slnečné kolektory? Cena kolektorov závisí nielen od výkonu

Uvažujete, či budú slnečné kolektory výhodné riešenie aj pre vašu domácnosť či firmu? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena slnečných kolektorov závisí a za akých podmienok sa investícia oplatí.

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Koľko stoja solárne panely? Cena fotovoltiky závisí od viacerých faktorov

Zaujíma vás cena solárnych panelov? Energie-portal.sk medzi predajcami zisťoval, od čoho cena solárnych panelov závisí a kedy sa investícia oplatí. Fotovoltika môže byť výhodné riešenie pre mnohé domácnosti.