VSDS
INNOGY
Belimo 2

SEPS vyplatí finančné náhrady vlastníkom pozemkov, na ktorých stavia

Stavajú na vašom pozemku elektroenergetické stavby, napríklad elektrické vedenie? Môžete požiadať o jednorazovú náhradu.

SEPS

Sídlo SEPS v Bratislave / Foto: Radovan Potočár

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) spustila od piatku, 20. novembra, novú možnosť, ako si môžu vlastníci pozemkov dotknutých elektroenergetickou výstavou uplatniť zákonný nárok na vyplatenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena.

Majitelia nehnuteľností si môžu uplatniť svoj nárok na náhradu uplatniť vyplnením elektronického formulára na webovom sídle SEPS.

Kto má nárok na náhradu?

Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má SEPS povinnosť zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Zároveň musí zabezpečiť tiež koordináciu a rozvoj sústavy.

K plneniu týchto zákonných povinností patrí aj výstavba nových elektroenergetických zariadení, výmena starých zariadení za nové, modernizácia elektroenergetických zariadení, ako aj ich údržba a starostlivosť.

„Pri realizácii zákonných povinností spojených s výstavbou a následnou prevádzkou prenosovej sústavy je spoločnosť SEPS nútená vykonávať povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme a za podmienok stanovených Zákonom o energetike a inej súvisiacej legislatíve,“ vysvetľuje SEPS. 

Podmienky výkonu práv a povinností SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ohľadom na rešpektovanie vlastníckeho práva upravuje § 11 Zákona o energetike. Oprávnenia SEPS k cudzím nehnuteľnostiam vznikajú zo zákona a zapisujú sa do katastra nehnuteľností ako zákonné vecné bremeno v prospech spoločnosti SEPS.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti.

„Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku,“ objasňuje SEPS s odvolaním na legislatívu.

O náhradu treba požiadať

Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia, teda u SEPS, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku. V opačnom prípade právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne.

V súčasnosti si môžu vlastníci pozemkov dotknutých elektroenergetickou výstavbou uplatniť náhradu v súvislosti s tromi líniovými stavbami. Vo všetkých troch prípadoch SEPS aktuálne ukončuje stavebné práce a v súvislosti stavbami už prebieha príprava na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Príspevky na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltiku a kotly idú aj v roku 2021

Príspevky na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltiku a kotly idú aj v roku 2021

Zelená domácnostiam II pokračuje v roku 2021 s navýšeným rozpočtom. Dodatočné financie pôjdu najmä na príspevky na tepelné čerpadlá.

Objem nutných investícií do distribučných sietí v EÚ sa odhaduje na 400 miliárd eur

Objem nutných investícií do distribučných sietí v EÚ sa odhaduje na 400 miliárd eur

Hlavným dôvodom potreby modernizácie elektrických sústav nie sú obnoviteľné zdroje, digitalizácia ani dekarbonizácia, ale niečo iné.

OKTE opäť ponúkne záruky pôvodu elektriny v aukcii. Tu sú vyvolávacie ceny

OKTE opäť ponúkne záruky pôvodu elektriny v aukcii. Tu sú vyvolávacie ceny

Aukcia záruk pôvodu elektriny prebehne už začiatkom februára. OKTE v nej chce vysúťažiť záruky pôvodu elektriny v objeme 721 GWh.