Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

SEPS vyplatí finančné náhrady vlastníkom pozemkov, na ktorých stavia

Stavajú na vašom pozemku elektroenergetické stavby, napríklad elektrické vedenie? Môžete požiadať o jednorazovú náhradu.

SEPS

Sídlo SEPS v Bratislave / Foto: Radovan Potočár

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS) spustila od piatku, 20. novembra, novú možnosť, ako si môžu vlastníci pozemkov dotknutých elektroenergetickou výstavou uplatniť zákonný nárok na vyplatenie jednorazovej náhrady za zriadenie zákonného vecného bremena.

Majitelia nehnuteľností si môžu uplatniť svoj nárok na náhradu uplatniť vyplnením elektronického formulára na webovom sídle SEPS.

Kto má nárok na náhradu?

Podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike má SEPS povinnosť zabezpečiť dlhodobo spoľahlivé, bezpečné a účinné prevádzkovanie sústavy za hospodárnych podmienok pri dodržaní podmienok ochrany životného prostredia. Zároveň musí zabezpečiť tiež koordináciu a rozvoj sústavy.

K plneniu týchto zákonných povinností patrí aj výstavba nových elektroenergetických zariadení, výmena starých zariadení za nové, modernizácia elektroenergetických zariadení, ako aj ich údržba a starostlivosť.

„Pri realizácii zákonných povinností spojených s výstavbou a následnou prevádzkou prenosovej sústavy je spoločnosť SEPS nútená vykonávať povolenú činnosť na elektroenergetických zariadeniach na cudzích nehnuteľnostiach v nevyhnutnom rozsahu, vo verejnom záujme a za podmienok stanovených Zákonom o energetike a inej súvisiacej legislatíve,“ vysvetľuje SEPS. 

Podmienky výkonu práv a povinností SEPS ako prevádzkovateľa prenosovej sústavy s ohľadom na rešpektovanie vlastníckeho práva upravuje § 11 Zákona o energetike. Oprávnenia SEPS k cudzím nehnuteľnostiam vznikajú zo zákona a zapisujú sa do katastra nehnuteľností ako zákonné vecné bremeno v prospech spoločnosti SEPS.

Vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena nárok na primeranú jednorazovú náhradu. Náhrada sa poskytne za výmeru, v ktorej je vlastník obmedzený pri užívaní nehnuteľnosti.

„Za nútené obmedzenie vlastníka pozemku v užívaní pozemku v ochrannom pásme je držiteľ povolenia povinný vyplatiť vlastníkovi pozemku primeranú jednorazovú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia obvyklého užívania pozemku,“ objasňuje SEPS s odvolaním na legislatívu.

O náhradu treba požiadať

Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník pozemku uplatniť u držiteľa povolenia, teda u SEPS, do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o nútenom obmedzení užívania pozemku dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa núteného obmedzenia užívania pozemku. V opačnom prípade právo na primeranú jednorazovú náhradu zanikne.

V súčasnosti si môžu vlastníci pozemkov dotknutých elektroenergetickou výstavbou uplatniť náhradu v súvislosti s tromi líniovými stavbami. Vo všetkých troch prípadoch SEPS aktuálne ukončuje stavebné práce a v súvislosti stavbami už prebieha príprava na vydanie kolaudačného rozhodnutia.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Veľká energetická spoločnosť už zdieľa elektrinu cez dátové centrum

Veľká energetická spoločnosť už zdieľa elektrinu cez dátové centrum

Väčšina funkcionalít EDC bola spustená, budúci rok pribudne aj vytváranie agregačných blokov a poskytovanie flexibility.

Jadro sa vracia do hry. Slovensko pristúpilo na konferencii COP28 k novej výzve

Jadro sa vracia do hry. Slovensko pristúpilo na konferencii COP28 k novej výzve

Signatármi deklarácie sú aj Spojené štáty, Francúzsko či Japonsko.

Vyčistiť vzduch v Jelšave majú pomôcť dotácie za milióny. Vláda opatrenia tají

Vyčistiť vzduch v Jelšave majú pomôcť dotácie za milióny. Vláda opatrenia tají

V meste často nastáva smogová situácia. Vláda vyčlenila peniaze z Envirofondu, ich presný účel použitia však pred verejnosťou skrýva.