INNOGY
INNOGY
INNOGY

Z čoho sa skladá cena za dodávku elektrickej energie?

Okrem ceny za distribúciu elektrickej energie (distribučné spoločnosti VSD, SSE-D, ZSE-D), o ktorej sme hovorili v predchádzajúcom článku, sa koncová cena elektriny skladá aj z ceny za dodávku elektrickej energie (tradiční + alternatívni dodávatelia elektrickej energie). Cenu za distribúciu elektrickej energie koncový odberateľ ovplyvniť nevie a liberalizácia trhu s elektrickou energiou sa jej nedotkla.

Z čoho sa skladá cena za dodávku elektrickej energie?

Ilustračné foto © Digitaln | Dreamstime.com

Pridelenie distribučnej spoločnosti sa uskutočňuje v závislosti od polohy odberného miesta na území Slovenskej republiky, z čoho vyplýva, že distribučnú spoločnosť si nie je možné meniť.

Zmenou dodávateľa elektrickej energie sa ovplyvňuje „len“ časť koncovej ceny elektriny, ktorú tvorí cena za dodávku elektrickej energie, ktorú si určuje dodávateľ elektrickej energie. Maximálnu cenu za dodávku elektrickej energie musí každý rok pre každú spoločnosť schváliť Úrad pre reguláciu sieťových odvetv (ÚRSO), ktorý zverejnil aj súhrn maximálnych schválených cien za dodávku elektrickej energie pre odberateľov elektriny v domácnosti na rok 2011.

Cena za dodávku elektrickej energie je zložená z dvoch častí:

  • Fixná zložka ceny – uvádzaná ako mesačná platba za jedno odberné miesto. Maximálnu cenu tejto zložky musí taktiež schváliť ÚRSO. Aktuálna výška je 0,7 EUR/mesiac, pričom niektoré spoločností majú výnimky. Táto cena je za zúčtovacie obdobie prepočítaná na počet dní odberu elektrickej energie.

  • Variabilná zložka ceny – je to cena za odobratú elektrinu a je fakturovaná v EUR/kWh. Výška platby je závislá na množstve odobratej elektrickej energie.

Dodávateľ energie je v skutočnosti spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je lacný nákup elektrickej energie od výrobcov, či už slovenských alebo zahraničných, a následne predaj s určitým ziskom koncovým odberateľom. V skutočnosti to však nie je zďaleka také jednoduché. Na to, aby ktorýkoľvek dodávateľ elektrickej energie, či už tradičný alebo alternatívny, mohol predávať koncovým odberateľom najlacnejšiu elektrickú energiu, musí mať za sebou tím ľudí, ktorí elektrinu vedia nakúpiť.

V čom spočíva problém?

S elektrinou sa neobchoduje tak, ako napr. s potravinami. Elektrina sa nakupuje vopred. Trh s elektrickou energiou sa delí na dve základne časti:

  • Dlhodobý trh – sú to zväčša ročné kontrakty. To znamená, že dodávateľ elektrickej energie musí vedieť rok vopred, koľko elektriny bude potrebovať pre svojich zákazníkov na nasledujúci rok. To je však veľmi ťažko predvídateľné. V takomto obchode sa nakupuje najväčšie množstvo elektriny. Čím dodávateľ elektrickej energie nakupuje väčšie množstvo elektriny, tým si vie dohodnúť lepšie podmienky u výrobcov elektrickej energie a vzniká priestor pre výhodnejšie ceny pre koncových odberateľov.

  • Krátkodobý trh – Elektrickú energiu stále nevieme vo veľkom množstve skladovať a musí platiť rovnosť: VÝROBA = SPOTREBA. Ak dodávateľ elektrickej energie nakúpi veľa, resp. málo elektrickej energie na dlhodobom trhu, môže ďalej tento prebytok alebo nedostatok zobchodovať na krátkodobom trhu (mesačný, týždenný, denný) s ostatnými účastníkmi trhu, avšak cena za nákup alebo predaj na takomto trhu sa líši od ceny na dlhodobom trhu, čo sa potom premieta do ceny pre koncových zákazníkov.

Z toho vyplýva, že obchodník (dodávateľ) elektrickej energie musí vedieť odhadnúť minimálne to, či v nasledujúcom roku sa počet jeho zákazníkov zvýši alebo naopak zníži. To však nie je ani zďaleka také jednoduché.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.