Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Cena za distribúciu elektrickej energie

Pre lepšie pochopenie procesu zmeny dodávateľa elektrickej energie s čím je spojená liberalizácia trhu s elektrickou energiou je potrebné vedieť, z čoho sa skladá koncová cena elektrickej energie, ktorú platí konečný spotrebiteľ prostredníctvom preddavkových platieb a faktúr.

Cena za distribúciu elektrickej energie

Foto © Photochris | Dreamstime.com

Koncová cena elektriny sa skladá z ceny:

  • Za distribúciu elektrickej energie (distribučné spoločnosti VSD, SSE-D, ZSE-D)

  • Za dodávku elektrickej energie (tradiční + alternatívni dodávatelia elektrickej energie)

Cena distribúcie elektriny sa skladá z:

  • Tarify za jedno odberné miesto – je to poplatok za rezervovanie „kapacity“ v sieti. Vychádza z predpokladu, že elektrickým vedením nie je možné prenášať neobmedzený výkon, ale len taký výkon, na ktorý bolo vedenie navrhnuté. To znamená, že každý spotrebiteľ potrebuje určitú „kapacitu“ v sieti. Ak je kapacita vedenia vyčerpaná, nie je možne preniesť viac výkonu, to znamená, že k distribučnej sieti nemôžu byť pripojení ďalší odberatelia alebo odberatelia už pripojení nie sú schopní zvýšiť svoju výkonovú spotrebu (napr. výmena kúrenia za elektrické, nainštalovanie akumulačných pecí, klimatizácia a pod.). Z takéhoto dôvodu je potrebné zrealizovať rekonštrukciu vedení (návrh na vyššiu „kapacitu“), čo si vyžaduje finančné prostriedky. Tento poplatok je fixný a platí sa v € za mesiac za jedno odberné miesto bez ohľadu na množstvo spotrebovanej elektrickej energie. Všetky ďalšie poplatky sú účtované v € za kWh.

  • Variabilná zložka tarify za distribúciu – poplatok je závislý od množstva spotrebovanej elektrickej energie. Je to poplatok, ktorý je vyúčtovávaný priamo za distribúciu elektrickej energie.

  • Tarifa za straty – ktorá je rozdelená na straty technickénetechnické. Z fyzikálneho hľadiska vznikajú v sieťach elektrické straty, to znamená, že určité množstvo elektrickej energie sa premení na neužitočné teplo vznikajúce vo vodičoch. Takéto straty sa nazývajú technické straty. Medzi netechnické straty sa zaraďuje „čierny odber“ elektrickej energie. To znamená, že za nepoctivých „čiernych odberateľov“ elektrickej energie platia poctiví zákazníci.

  • Tarifa za systémové služby – sú poskytované za účelom udržania stability a bezpečnosti prevádzky elektrizačnej sústavy. To znamená, že z fyzikálneho hľadiska zatiaľ nevieme elektrickú energiu skladovať v takom veľkom množstve, preto musí v každom časovom okamihu platiť rovnosť výroba elektrickej energie = spotreba elektrickej energie. V praxi to znamená, že niektoré elektrárne musia byť prevádzkované ako rezervné zdroje (bežia, len v prípade potreby a v ostatnom čase sú v pohotovosti).

  • Tarifa za prevádzkovanie systému – Tento poplatok zahŕňa v sebe podporu ťažby domáceho uhlia, výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov, podporu vysoko účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a náklady organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Čo sa týka obnoviteľných zdrojov hlavne fenoménu fotovoltaika, platí, že vysoké výkupné ceny elektriny pre prevádzkovateľov fotovoltaických elektrárni hradia koncoví zákazníci.

  • Odvod do národného jadrového fondu – je to poplatok, ktorým sú pokryté náklady na likvidáciu vyhoretého paliva z jadrových elektrární.

Cena za distribúciu elektriny tvorí zhruba 50 percent koncovej ceny za elektrickú energiu.

Značky
cena elektriny

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

KONSOLIDOVANÉ ZNENIE: Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie po novele schválenej dňa 29.01.2013

Prinášame prehľad schválených zmien v zákone 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby. Zákon schválila NR SR dňa 29.01.2013, zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2013, niektré časti novely až 1. júla 2013.

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.