Kontroly kotlov, áut, či zákaz spaľovania vlhkého dreva. Ako chce štát ďalej znižovať emisie na Slovensku? | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
Česko-slovenské energetické fórum 2023
Belimo

Kontroly kotlov, áut, či zákaz spaľovania vlhkého dreva. Ako chce štát ďalej znižovať emisie na Slovensku?

Národný program znižovania emisií špecifikuje opatrenia, ktoré by mohli prispieť k čistejšiemu ovzdušiu.

Kontroly kotlov, áut, či zákaz spaľovania vlhkého dreva. Ako chce štát ďalej znižovať emisie na Slovensku?

Foto: Fotolia

Emisie znečisťujúcich látok v ovzduší na Slovensku dlhodobo klesajú. Oxidy dusíka klesli oproti roku 2005 o 40 %, síry o 69 %, amoniaku o 14 %, menších prachových častíc o takmer tretinu. Dôvodom je ekonomický vývoj, zavedenie emisných limitov a zmena technológií v priemysle aj energetike, či obmena automobilového parku za vozidlá s nižšími emisiami.

Napriek tomu sa limity pre znečisťujúce látky v ovzduší, najmä v súvislosti s požiadavkami EÚ, čoraz viac sprísňujú. Problémom Slovenska sú najmä prachové častice.

V roku 2017 bola limitná hodnota pre PM 10 prekročená v aglomerácii Košice a v piatich zónach (Košický, Prešovský, Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj). V ostatných rokoch limitné hodnoty neboli prekročené. Koncentrácie PM 2.5 prekročili limitné hodnoty v Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

K ďalšiemu znižovaniu všetkých emisií majú prispieť opatrenia špecifikované v Národnom programe znižovania emisií, ktorý nedávno schválila vláda.

Dotácie pre elektromobilitu, CNG, väčšia kontrola áut

Významným zdrojom znečistenia ovzdušia na Slovensku je Elektráreň Nováky. Ukončenie spaľovania uhlia a premena na kogeneračné zariadenie zhodnocujúce odpady by mohlo viesť ku skokovému zníženiu emisií (oxidy síry, dusíka, pevné častice) už od roku 2024.

Znížiť emisie v doprave majú opatrenia na podporu vozidiel s alternatívnym pohonom, výstavbu infraštruktúry, zavádzanie nízkoemisných zón, či zvýhodnené parkovanie takýchto vozidiel. Predkladateľ materiálu priznáva, že dotácie ekologických vozidiel sú pomerne nákladné a uvažuje aj s možnosťou šrotovného.

Tabuľka č.1: Vývoj emisií znečisťujúcich látok v ovzduší na Slovensku do roku 2017

„Predpokladané náklady na redukciu emisií znečisťujúcich látok sú v prípade vozidiel na alternatívny pohon relatívne vysoké v porovnaní so šrotovným, pričom redukcia emisií je nižšia. V rámci realizácie podpory vozidiel na alternatívny pohon je však možné uvažovať o vhodnej kombinácii oboch schém.“

Pribúdať majú okrem nabíjacích staníc pre elektromobily (zhruba tritisíc do roku 2030) aj čerpacie stanice pre CNG a LNG. Predpokladá sa tiež vybudovanie dvoch LNG staníc v riečnej doprave. Ekologické vozidlá má podporiť aj tzv. „zelené“ verejné obstarávanie vo verejných inštitúciách.

Navrhovanou novinkou v doprave bude meranie emisií počas cestnej technickej kontroly vozidla. Má ísť o doplnkové opatrenie k pravidelným technickým kontrolám „s cieľom zabezpečiť, aby sa vozidlá počas používania udržiavali v bezpečnom a environmentálne prijateľnom stave počas intervalu pravidelných kontrol technického stavu vozidiel.“

V ďalšej časti článku sa ešte dozviete:

 • na aké autá majú byť zamerané cestné technické kontroly?
 • bude pokračovať výmena kotlov iba za plynové, alebo sa dotácia bude vzťahovať aj na iné typy?
 • aká je odhadovaná výška podpory pre nízkoemisné zdroje a čo má byť podmienkou pri inštalovaní tepelného čerpadla?
 • ako veľmi vlhké drevo sa už nebude môcť používať pri vykurovaní v domácnostiach?
 • zaviesť by sa mohli preventívne kontroly kotlov na tuhé palivá aj kontroly na podnet. Nejde o narušovanie súkromia?
 • koľko domácností so starými kotlami by bolo možné pripojiť na centrálne vykurovanie? Od čoho to bude závisieť?
 • aký je potenciál geotermálnych elektrární na Slovensku?
 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Je to spečatené. Vláda rozhodla o budúcoročných cenách elektriny pre domácnosti

Plán ministra Hirmana počíta s tým, že kľúčovú rolu opäť zohrá štátny SPP.

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Predaj naftových a benzínových áut bude zákazaný. S výnimkou e-palív

Brusel ustúpil tlaku Nemecka, ktoré požadovalo výnimku pre vozidlá so syntetickými palivami.

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Svetová kapacita OZE vlani rekordne vzrástla. Najviac sa darilo fotovoltike, geotermu len minimálne

Lídrom v pridávaní nových kapacít bola Čína.