VSE
VSE
Belimo

Dodávky palivového dreva na Slovensku vlani vzrástli

V štruktúre dodávok v lesnom hospodárstve však jej podiel mierne poklesol.

Dodávky palivového dreva na Slovensku vlani vzrástli

Fotolia

Lesné hospodárstvo v SR vlani dodalo pre tuzemský trh 447 407 m3 palivového dreva, čo je o 5 percent viac, ako v roku 2013. Vyplýva to zo správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014. Celkovo bolo dodaného 456 992 m3 palivového dreva, vrátane vývozu a vlastnej spotreby. Podiel dodávok palivového dreva zo štruktúry dodávok surového dreva však mierne poklesol, pretože vlani výrazne vzrástli celkové dodávky surového dreva v lesnom hospodárstve. Tie sú vyššie takmer o 13 percent.

Pokles bol zaznamenaný v dodávke dreva na energetické účely, z 244 158 m3 na 103 070 m3. Dodávka lesnej energetickej štiepky klesla zo 148 093 ton na 55 495 ton.

V posledných však rokoch pokračuje rýchly rast dopytu po palivovej drevnej biomase vo forme palivových štiepok a palivového dreva. Dôvodmi sú podľa ministerstva pôdohospodárstva najmä rast cien fosílnych palív, sprísňovanie emisných limitov (uhlie) a priaznivé výkupné ceny elektriny vyrábanej z OZE.

Taktiež rastie počet nových energetických zdrojov na drevnú biomasu v štruktúre ako napríklad výroba elektrickej energie pre dodávky do verejnej siete s úplným alebo čiastočným marením vyrobeného tepla, výroba tepelnej energie v mestských centrálnych zdrojoch tepla, kombinovaná výroba elektriny a tepla s jeho úplným využitím v priemyselnej a bytovo-komunálnej sfére.

Čítajte tiež

-> Spotreba dreva na energetické účely na Slovensku rastie
Drevná biomasa je v podmienkach Slovenska najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie i napriek postupnému zvyšovaniu spotreby poľnohospodárskej rastlinnej biomasy používanej na výrobu bioplynu.

-> Palivová drevná biomasa a jej využitie
Drevná biomasa je produkt, pozostávajúci zo zdrevnatenej hmoty alebo časti zdrevnatenej rastlinnej hmoty, pochádzajúcej z pôdohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu alebo z iných zdrojov, napr. komunálna sféra, ktorú možno využiť na výrobu energie.

-> Pelety aj drevné štiepky možno využiť na vykurovanie každého objektu
Biomasa a jej úprava na tuhé biopalivá sú v posledných rokoch konkurencieschopnou alternatívou k tradičným fosílnym palivám (zemnému plynu, uhliu) aj vďaka emisným limitom a vzrastajúcim cenám.

-> Na Slovensku je 240 hektárov rýchlorastúcich drevín. Dotácie v budúcnosti zatiaľ nie sú isté
Zatiaľ čo produkcia energetických plodín v Česku prudko rastie, na Slovensku je osadených menej ako šestina výmery tejto energetickej plodiny.

Súčasné dodávky lesnej palivovej biomasy pokrývajú 1,8 % spotreby prvotných energetických zdrojov Slovenska. Dodávky palivových štiepok zo suroviny produkovanej na lesných pozemkoch tvoria v súčasnosti len necelých 30 % ročnej spotreby drevných palív pre potreby elektrární, teplární a malých a stredných kotolní na území Slovenska. Zvyšok spotreby pokrývajú iné zdroje.

Tabuľka: Štruktúra dodávok surového dreva podľa jednotlivých sortimentov

Sortiment 2013 (m3) Rok 2014 (m3) 2013 2014
Výrezy I. triedy 3 525 2 157 0,04% 0,02%
Výrezy II. triedy 35 253 23 497 0,44% 0,26%
Výrezy III.A, B,C triedy 3 889 502 4 577 981 48,24% 49,93%
Banské výrezy 6 426 7 467 0,08% 0,08%
Žrde 9 376 13 571 0,12% 0,15%
Vlákninové drevo 2 969 610 3 323 034 36,83% 36,25%
Drevo na energetické účely 244 158 103 070 3,03% 1,12%
Palivové drevo 445 632 456 992 5,53% 4,98%
Drevo na pni 200 682 391 710 2,49% 4,27%
Surové kmene 257 176 260 303 3,19% 2,84%
Drevovina brúsne drevo 1 247 8 197 0,02% 0,09%
Spolu 8 062 587 9 167 979 1 1

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X