VSE
VSE
Belimo 2

Pelety aj drevné štiepky možno využiť na vykurovanie každého objektu

Biomasa a jej úprava na tuhé biopalivá sú v posledných rokoch silnou alternatívou k tradičným fosílnym palivám, ako je zemný plyn, alebo uhliu. Je to aj vďaka emisným limitom a vzrastajúcim cenám konvenčného paliva.

Pelety aj drevné štiepky možno využiť na vykurovanie každého objektu

Fotolia

Skúsenosti z praxe dokazujú, že teplom z biopaliva je možné zásobovať takmer každý typ objektu.

Využitiu biomasy v podmienkach Slovenska sa venoval aj Ing. Ján Gardian, projektový manažér pre stredný a západný región spoločnosti HERZ, na konferencii o vykurovaní.

Vlastnej realizácii vykurovania objektu biomasou predchádza dôkladná projektová príprava.

Pri návrhu zdroja tepla na biopalivo musíte vychádzať - podobne ako pri akomkoľvek inom palive - požiadavke na zabezpečenie tepla, štruktúru výkonu v letnej a zimnej prevádzke, požiadaviek na prevádzku a reguláciu zariadenia, dispozičných možností kotolne a skladu paliva.

Následný technický návrh predstavuje výber vhodného zariadenia, návrh umiestnenia technológie, riešenie skladovania a dopravy paliva, požiadavky na súvisiace profesie a bezpečnosti prevádzky zdroja tepla a teplej vody,“ uvádza Ján Gardian.

Prevádzka moderných zariadení na štandardné tuhé biopalivá je dnes spravidla plne automatická, s minimálnymi požiadavkami na obsluhu a údržbu takýchto zariadení, takže jeho obsluhu bez problémov zvládne aj majiteľ rodinného domu, ako aj profesionálny výrobca tepla a teplej vody.

Moderné zariadenia sú vybavené automatickým čistením horáka, výmenníka tepla, prípadne i automatickým zapaľovaním. Spaľovací proces je zároveň riadený elektronickou reguláciou a výkon kotla sa automaticky prispôsobuje potrebe tepla.

pelety

Pelety | Foto: Energie-portal.sk

Aké zvoliť palivo

Otázka voľby biopaliva je s výnimkou firiem, ktoré si môžu produkovať palivo sami (napríklad nábytkárske a drevospracujúce firmy), pre investora najdôležitejšia.

Treba zvážiť dostupnosť biopaliva v regióne, jeho logistiku ako aj priestorové možnosti na sezónne uskladnenie.

V zásade je možné vykurovať každý objekt peletami aj s drevnými štiepkami.

Najmä v prípade menších objektov je však potrebné uvedomiť si, že zariadenia menších výkonov sú citlivejšie na kvalitu biopaliva, čo sa týka frakcie i hladiny vlhkosti. Napríklad drevné štiepky vzhľadom na svoje vlastnosti – nižšiu výhrevnosť a sypnú hustotu v porovnaní s peletami – si vyžadujú väčšie skladovacie priestory, resp. častejšie plnenie skladu ako pelety,“ uvádza Ján Gardian.

V sklade drevných štiepok je potrebné v každom prípade použiť pružinové alebo kĺbové miešadlo, ktoré je univerzálnym systémom pre drevné štiepky i pelety, ale je finančne náročnejšie ako peletový dopravník, ktorý možno použiť v prípade vykurovania čiste len peletami.

V kotolniach rodinných domov sa preto častejšie využívajú kotly na pelety. Existujú však aj výnimky a v praxi sa môžeme stretnúť aj s 20 kW kotlom na drevné štiepky v novostavbe rodinného domu.

Pre veľké kotly je vhodnejšia štiepka

Pri kotloch vyšších výkonov tieto vystupuje do popredia skôr otázka palivových nákladov, z hľadiska ktorých vychádzajú drevné štiepky (podľa hladiny vlhkosti a výhrevnosti) v porovnaní s peletami 2-4 krát lacnejšie.

V prospech peliet v kotolniach s výkonmi rádovo 100-500 kW skôr hovoria požiadavky na prevádzku – minimalizácia obťažovania okolia, napríklad návštevníkov hotela – hlukom, prípadne prachom pri dovoze drevných štiepok do skladu, ďalej frekvencia plnenia skladu – príjazd a odjazd nákladných automobilov a podobne.

V prípade v zime ťažko dostupných miest ako sú horské chaty a hotely sa javia pelety jednoznačne výhodnejšie ako drevná štiepka,“ objasňuje expert spoločnosti HERZ.

Z našich skúseností vyplýva, že budovy občianskej vybavenosti možno rovnako vykurovať drevnými štiepkami ako aj peletami. Počet inštalovaných zariadení na pelety len málo prevyšuje počet zariadení na drevné štiepky. Podobne je to i v hoteloch a penziónoch,“ dodáva.

V bytových domoch prevládajú kotolne na pelety. Naopak kotolne slúžiace pre sústavy CZT najčastejšie využívajú ako biopalivo drevné štiepky väčších frakcií (G50, G100) a hladina vlhkosti až do 50 %.

Sklady biopaliva sa najčastejšie vybavujú tzv. posuvnými podlahami.

V týchto prípadoch je podľa Jána Gardiana dôležité vyriešiť efektívne plnenie skladu biopaliva. Okrem klasických nakladačov sa používajú aj automatické plniace systémy pozostávajúce z násypky biopaliva a dopravného systému na plnenie skladu, ktoré umožňujú optimálne naplnenie skladu.

Pelety sú stále novinka

Tuhé biopalivo má svoje miesto vo vykurovaní rodinných domov, bytových domov, ale aj v sústavách CZT. Pri zvážení všetkých pre a proti v konkrétnom prípade často vyjde práve tuhé biopalivo ako najvhodnejšie i ekonomicky najvýhodnejšia alternatíva. „Je zaujímavé, že v Rakúsku je to bez prerušenia už od pradávna, no na Slovensku je to stále ešte v tieni fosílnych palív, ktoré sú importované a výrazne drahšie,“ uzatvára Ján Gardian.

Spracované z príspevku: Ing. Ján Gardian – Využitie biomasy v podmienkach Slovenska | Zborník prednášok z 23. medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie VYKUROVANIIE 2015, 2. - 6. marec 2015, Stará Ľubovňa


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.