Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Spotreba dreva na energetické účely na Slovensku rastie

Drevná biomasa je v podmienkach Slovenska najvýznamnejším obnoviteľným zdrojom energie i napriek postupnému zvyšovaniu spotreby poľnohospodárskej rastlinnej biomasy používanej na výrobu bioplynu.

Spotreba dreva na energetické účely na Slovensku rastie

Fotolia

Potenciál biomasy v SR má viac ako 60 % podiel na celkovom využiteľnom potenciáli OZE. Vyplýva to zo Správy o lesnom hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2014, ktorá je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Lesné hospodárstvo je v súčasnosti spolu s drevospracujúcim priemyslom a zdrojmi dreva na nelesných pozemkoch najväčším producentom dreva používaného na energetické účely.

Potenciálne možnosti produkcie tejto suroviny na lesných pozemkoch sú v súčasnosti najmenej využívané. Podľa rezortu pôdohospodárstva je to z dôvodu nižšej ekonomickej dostupnosti (vyššie výrobné náklady) v porovnaní so zdrojmi v drevospracujúcom priemysle a na nelesných pozemkoch.

Rastie dopyt po palivovej štiepke a palivovom dreve

V posledných rokoch pokračuje rýchly rast dopytu po palivovej drevnej biomase najmä vo forme palivových štiepok a palivového dreva. Za hlavné príčiny tohto trendu považuje ministerstvo rast cien fosílnych palív, sprísňovanie emisných limitov pre uhlie a priaznivé výkupné ceny elektriny vyrábanej z OZE.

Budujú sa tiež nové energetické zdroje na drevnú biomasu, napríklad na výrobu elektrickej energie pre dodávky do verejnej siete s úplným alebo čiastočným marením vyrobeného tepla, výrobu tepelnej energie v mestských centrálnych zdrojoch tepla, kombinovanú výroba elektriny a tepla s jeho úplným využitím v priemyselnej a bytovo-komunálnej sfére.

Súvisiace odkazy

-> Palivová drevná biomasa a jej využitie
Drevná biomasa je produkt, pozostávajúci zo zdrevnatenej hmoty alebo časti zdrevnatenej rastlinnej hmoty, pochádzajúcej z pôdohospodárstva, drevospracujúceho priemyslu alebo z iných zdrojov, napr. komunálna sféra, ktorú možno využiť na výrobu energie.

-> Pelety aj drevné štiepky možno využiť na vykurovanie každého objektu
Biomasa a jej úprava na tuhé biopalivá sú v posledných rokoch konkurencieschopnou alternatívou k tradičným fosílnym palivám (zemnému plynu, uhliu) aj vďaka emisným limitom a vzrastajúcim cenám.

-> Na Slovensku je 240 hektárov rýchlorastúcich drevín. Dotácie v budúcnosti zatiaľ nie sú isté
Zatiaľ čo produkcia energetických plodín v Česku prudko rastie, na Slovensku je osadených menej ako šestina výmery tejto energetickej plodiny.

Spotrebovali sa 4 milióny ton drevnej biomasy

V roku 2014 sa v domácnostiach, odvetviach energetiky, drevospracujúceho priemyslu a ďalšími výrobcami a spotrebiteľmi spotrebovalo približne 4 milióny ton drevnej biomasy. Ministerstvo sa pri tomto údaji opiera o dostupné údaje a odborné odhady.

Odvetvie lesného hospodárstva dodalo vlani na trh 1,45 milióna ton palivovej drevnej biomasy vo forme palivového dreva (830 tis. ton) a štiepok (620 tis. ton). Údaje o spotrebe stanovilo ministerstvo na základe údajov o množstve a pôvode drevnej biomasy u veľkých a stredných výrobcov energií a spoločností pôsobiacich v zásobovacích reťazcoch palivovej drevnej biomasy.

Drevo používané na energetické účely sa okrem suroviny vznikajúcej pri výrobe sortimentov produkuje z ťažbových zvyškov formou samovýroby, tenkého dreva, ktorého ťažba nie je evidovaná a tiež korunové časti stromov dreva predávaného na pni.

Množstvo energetickej suroviny má kvalitu vlákninového dreva

Pomerne veľká časť suroviny používanej na energetické účely najmä z neštátnych lesov je v kvalite vlákninového dreva. Za hlavnú príčinu považuje ministerstvo nízku ekonomickú dostupnosť časti potenciálu dreva vhodného na energetické využitie (nedostatočná sprístupnenosť, nevhodné ťažbovo-dopravné technológie), problémy so spracovaním listnatej guľatiny na Slovensku a relatívne nízke ceny vlákninového dreva.

Ministerstvo navrhuje v budúcnosti zlepšiť ekonomickú dostupnosť dreva na lesných pozemkoch, zosúladiť štruktúru produkcie sortimentov, najmä listnatého dreva, s vývojom domáceho dopytu. Dostatočne sa tiež nevyužíva produkčný potenciál jestvujúcich porastov rýchlorastúcich drevín, čo znižuje ročnú produkciu drevnej suroviny. Príčinou je stav porastov a nedostatočné spôsoby ich obhospodarovania, najmä drevinové zloženie, rubná doba a pod.

Dodávky palivovej biomasy pokrývajú necelých 2 % spotreby

Súčasné dodávky lesnej palivovej biomasy pokrývajú 1,8 % spotreby prvotných energetických zdrojov Slovenska. Dodávky palivových štiepok zo suroviny produkovanej na lesných pozemkoch tvoria v súčasnosti len necelých 30 % ročnej spotreby drevných palív pre potreby elektrární, teplární a malých a stredných kotolní na území Slovenska. Zvyšok spotreby pokrývajú iné vyššie uvedené zdroje.

Energetické zdroje na drevnú biomasu, najmä stredné a väčšie, sú zásobované viacerými dodávateľmi, ktorých štruktúra sa každoročne mení.


 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

ÚRSO od začiatku roka zatiaľ udelil päť pokút. Vlani ich rozdal 242

Regulátor od začiatku roka 2024 rozhodol o pokutách v celkovej sume 22 700 eur. Väčšinu majú zaplatiť energofirmy.

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

Batérie zatiaľ inštalujú hlavne domácnosti. Veľké úložiská prepíšu štatistiku

K premiantom na európskom batériovom trhu patrí Česko. Batériu tam má takmer každá domácnosť, ktorá inštaluje fotovoltiku.

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Cena plynu je na tohtoročnom maxime. Ďalší vývoj závisí od niekoľkých faktorov

Hoci nastalo zotavenie cien na trhu, tri mesiace ešte nepredstavujú zmenu klesajúceho trendu, konštatujú analytici.

X
X
X
X