VSE
VSE
Belimo

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Odlišujú sa v technológii výroby aj v zdrojovej surovine.

Biopalivá prvej a druhej generácie. Vysvetlíme vám rozdiely

Biopalivá prvej generácie

Za biopalivá prvej generácie sa považujú biopalivá, ktoré sa vyrábajú z poľnohospodárskych produktov.

Bioetanol je vyrábaný fermentačnými technológiami z rôznych poľnohospodárskych surovín ako je obilie, kukurica, cukrovárepa a cukrová trstina. Metylestery mastných kyselín sa vyrábajú najmä z repkového a sójového oleja.

K výhodám biopalív 1. generácie patrí výhodná bilancia GHG (CO2), pričom úspora emisií GHG závisí od typu biopaliva, spôsobu pestovania plodín, spôsobu ich spracovania a distribúcie.

FAME

Metylestery mastných kyselín (FAME) predstavujú kvapalné palivo z obnoviteľných zdrojov pre dieselové (vznetové) motory buď priamo ako čisté (B 100), alebo častejšie v zmesi s fosílnou naftou (B 5, B 7, B10 apod.).

FAME sa pripravujú alkalicky katalyzovanou transesterifikáciou prírodných triacylglycerolov (TAG) – rastlinných olejov a živočíšnych tukov smetanolom.


Súvisiace odkazy:

  • Biopalivá definuje Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave.
  • Ciele EÚ s biopalivami by mohli viesť podľa štúdií ekologických organizácií k zvýšeniu emisie skleníkových plynov, pretože lesy a mokrade budú zničené v dôsledku pestovania plodín.
  • Európska rada podporila pokročilé biopalivá, ale aj väčšiu flexibilitu pre štáty

Bioetanol-etanol (EtOH)

Bioetanol sa vyrába biotechnologickými postupmi, alkoholickým kvasením z jednoduchých cukrov. Najčastejšími surovinami na výrobu sú cukrová repa, cukrová trstina, zemiaky, obilniny, strukoviny, kukurica a podobne.

Nevýhody biopalív 1. generácie spočívajú v tom, že cielene pestovaná plodina zaberá poľnohospodársku pôdu, ktorá je obmedzeným zdrojom. Konkurujú tak produkcii potravín a krmív.

Konkurencieschopnosť biopalív sa považuje za dobrú v prípade FAME pri cene ropy asi 60 € za barel a v prípade etanolu z cukrovej repy pri cene ropy asi 90 € za barel.

biopalivá

Biopalivá druhej generácie

Vyrábajú sa z lignocelulózovej biomasy s využitím moderných technológií.

Lignocelulózové zdroje zahrňujú drevo, lístie, kôru, slamu a podobne, takže nekonkurujú produkcii potravín. Očakáva sa však, že biopalivá 2. generácie budú komercionalizované a schopné ovplyvňovať sektor dopravy až o niekoľko rokov, či desaťročí.

Biopalivo pochádza z rastlinného materiálu, ktorý nemá alternatívne použitie ako potravina (na rozdiel od prvej generácie biopalív, ktoré majú alternatívne použitie ako potraviny).

Biopalivá druhej generácie sú vznikajú procesom kvasenia celulózy z rôznych materiálov, vrátane odpadovej biomasy, dreva a stoniek obilnín. Možno ich tiež vyrobiť z pestovaných plodín.

Postupy výroby sú komplexnejšie ako pre biopalivá 1. generácie, využívajú sa technológie ako termochemické konverzie, splynovanie, pyrolýza a krakovanie, skvapalňovanie, fermentácie a ďalšie.

K výhodám biopalív druhej generácie sa počíta najmä to, že sú nádejnejšie a perspektívnejšie ako palivá 1. generácie. Majú výhodnejšiu GHG bilanciu. Využívajú tiež širšie spektrum zdrojov biomasy a nekonkurujú výrobe potravín, pretože vyžadujú menej pôdy.

Nevyžadujú si zmenu infraštruktúry distribúcie palív.

Ich nevýhodou je najmä vysoká cena, vyššia ako pre fosílne palivá a pre palivá 1. generácie.

Zatiaľ je dosť obmedzená ich veľkokapacitná výroba, pretože si vyžaduje vybudovanie a odskúšanie technológií na demonštračných jednotkách. Problematická je najmä logistika prepravy surovín.

Súčasná biopalivá politika EÚ sa zameriava na rozvoj biopalív druhej generácie, prekonávanie prekážok trhu a zlepšenie distribučných a skladovacích systémov.

Biopalivá by mali byť vyrábané spôsobom, ktorý nespôsobí významné škody na životnom prostredí alebo konkurencii s výrobou potravín, alebo kompromisné biodiverzity.

Značky
biopalivá

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X