Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Biopalivá

Biopalivá definuje Smernica európskeho parlamentu a rady č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave.

Biopalivá

 • Slovník |  20.02.2017 |  redakcia
Definície podľa smernice 2003/30/ES

Biopalivá sú kvapalné alebo plynné palivá pre dopravu, vyrobené z biomasy. Biomasa je biologicky odbúrateľný podiel výrobkov, odpadu a zvyškov z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesníctva a príbuzných odvetví, ako aj biologicky odbúrateľný podiel priemyselného a komunálneho odpadu.

Za biopalivá sa považujú výrobky:

 • bioetanol;
 • bionafta: metylester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo;
 • bioplyn;
 • biometanol: metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo;
 • biodimetyléter: dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo;
 • bio-ETBE (etyl-tri-butyl-éter): ETBE vyrobený na báze bioetanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 47 %;
 • bio-MTBE (metyl-tri-butyl-éter): palivo vyrobené na báze biometanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo je 36 %;
 • syntetické biopalivá: syntetické uhľovodíky alebo zmesi syntetických uhľovodíkov, ktoré boli vyrobené z biomasy;
 • biovodík: vodík vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo;
 • čistý rastlinný olej: olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami.

Bioetanol je etanol vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo. Bionafta je metylester vyrobený z rastlinného alebo živočíšneho oleja s kvalitou nafty, používaný ako biopalivo.

Bioplyn je palivový plyn vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, ktorý môže čistením dosiahnuť kvalitu zemného plynu, používaný ako biopalivo alebo drevný plyn.

Biometanol je metanol vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo. Biodimetyléter je dimetyléter vyrobený z biomasy, používaný ako biopalivo. Bio-ETBE (etyl-tri-butyl-éter) je ETBE vyrobený na báze bioetanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo, je 47 %.

Bio-MTBE (metyl-tri-butyl-éter) je palivo vyrobené na báze biometanolu. Percentuálny objem bio-ETBE, ktorý sa počíta ako biopalivo, je 36 %.


Súvisiace odkazy:

-> Vládne regulácie pre biopalivá

-> Ciele EÚ s biopalivami môžu viesť k zvýšeniu skleníkových plynovsdsd

-> Výrobcovia biopalív: Biopalivá na Slovensku neberú pôdu ani jedlo


Syntetické biopalivá sú syntetické uhľovodíky alebo zmesi syntetických uhľovodíkov, ktoré boli vyrobené z biomasy. Biovodík je vodík vyrobený z biomasy a/alebo z biologicky odbúrateľného podielu odpadu, používaný ako biopalivo.

Čistý rastlinný olej je olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobnými postupmi, surový alebo rafinovaný ale chemicky nemodifikovaný, ak je jeho použitie zlučiteľné s typom príslušného motora a zodpovedajúcimi emisnými požiadavkami.

biopalivá

Definícia biopalív podľa zákona

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie (č. 309/2009) definuje, že biopalivá sú tieto:

Biopalivo je pohonná látka vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie:

 1. bioetanol, ktorým je etanol vyrobený z biomasy,
 2. biodiesel, ktorým je ester vyrobený z rastlinného oleja alebo živočíšneho tuku,3a)
 3. bioplyn vyrobený z biomasy,
 4. biometanol, ktorým je metanol vyrobený z biomasy,
 5. biometán vyrobený z biomasy,
 6. biodimetyléter, ktorým je dimetyléter vyrobený z biomasy,
 7. bioetyltercbutyléter, z bioetanolu vyrobený etyltercbutyléter s obsahom bioetanolu 47 % objemu,
 8. biometyltercbutyléter, z biometanolu vyrobený metyltercbutyléter s obsahom biometanolu 36 % objemu,
 9. syntézou vyrobené uhľovodíky alebo zmesi takýchto uhľovodíkov vyrobené z biomasy,
 10. biovodík, ktorým je vodík vyrobený z biomasy,
 11. čistý rastlinný olej, olej vyrobený z olejnatých rastlín lisovaním, extrahovaním alebo podobným postupom, surový alebo rafinovaný, ale chemicky nemodifikovaný vrátane odpadových rastlinných olejov,
 12. iná látka vyrobená z biomasy, ak sa používa na dopravné účely.

Pre účely vyhlášky č. 228/2014 je biopalivo kvapalné alebo plynné palivo vyrobené z biomasy určené na dopravu. Rovnako definuje biopalivá aj vyhláška č. 271/2011.

Značky
biopalivá

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X