VSE
VSE
Belimo

Vládne regulácie pre biopalivá

Smernica č. 2003/30/ES o podpore používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív v doprave určuje vláde povinnosti intervenovať v oblasti politiky biopalív.

Vládne regulácie pre biopalivá

  • Slovník |  15.09.2011 |  redakcia

Foto © Property&Environment s.r.o.

Táto smernica je zameraná na podporu používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív ako náhrady nafty alebo benzínu na dopravné účely v každom členskom štáte, tým sa má prispieť k tomu, aby sa dosiahli ciele ako je splnenie záväzkov vo vzťahu na klimatické zmeny, ekologicky priaznivá bezpečnosť zásobovania palivami a podpora obnoviteľných zdrojov energie.

Podiely

Smernica prikazuje členským štátom, aby zabezpečili, aby bol na ich trh uvedený minimálny podiel biopalív a iných obnoviteľných palív a na tento účel stanovili svoje národné indikatívne ciele. Referenčné hodnoty sú tieto:

  • 2 %, vypočítané na základe energetického obsahu všetkých benzínov a nafty na dopravné účely, uvedených na ich trhy do 31. decembra 2005

  • 5,75 %, vypočítané na základe energetického obsahu všetkých benzínov a nafty na dopravné účely, uvedených na ich trhy do 31. decembra 2010

Energetický obsah znamená dolnú výhrevnú hodnotu paliva.

Tri formy biopalív

Biopalivá môžu byť dostupné v troch formách, buď ako čisté biopalivá alebo vo vysokej koncentrácii v minerálnych olejových derivátoch, alebo ako biopalivá zmiešané s minerálnymi olejovými derivátmi, alebo ako kvapaliny pochádzajúce z biopalív ako je ETBE.

Členské štáty môžu uprednostniť podporu tých palív, ktoré vykazujú veľmi dobrú nákladovo efektívnu environmentálnu bilanciu, pričom zohľadnia aj konkurencieschopnosť a bezpečnosť zásobovania. Taktiež musia zabezpečiť poskytovanie informácií o dostupnosti biopalív a iných obnoviteľných palív.

Podávanie správ

Vždy do 1. júla každého roku musia členské štáty podať Komisii správu o opatreniach prijatých na podporu používania biopalív alebo iných obnoviteľných palív ako náhrady za naftu alebo benzín na dopravné účely, o národných zdrojoch pridelených na výrobu biomasy na iné účely použitia energie než je doprava a o celkovom predaji palív v doprave a podiel biopalív, čistých alebo zmiešaných, a iných obnoviteľných palív uvedených na trh za predchádzajúci rok.

Členské štáty musia monitorovať vplyv používania biopalív v naftových zmesiach nad 5 % v neprispôsobených vozidlách a prípadne prijať opatrenia na zabezpečenie zhody s príslušnými právnymi predpismi spoločenstva o emisných normách.

V prípade podielu biopalív zmiešaných v minerálnych olejových derivátoch, pri ktorých je maximálna hodnota 5 % metylesteru mastnej kyseliny alebo 5 % bioetanolu prekročená, musia byť v predajniach špeciálne označené.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Predajcovia brikiet, peliet a palivového dreva na Slovensku

Zoznam predajcov peliet a a mapu obchodov, ktoré sú priebežne aktualizované.

Geotermálna energia

Geotermálna energia

Geotermálna energia (z gréčtiny. „Geos“ - „zem“ a „thermal“ znamená „teplo“) je prejavom tepelnej energie zemského telesa, ktorá vzniká rozpadom rádioaktívnych látok a pôsobením slapových síl (slapové javy sú periodické zmeny rozloženia zemskej hmoty vznikajúce v podstatnej miere vplyvom obehu a príťažli­vých síl Mesiaca a v menšej miere vplyvom Slnka).

Predajcovia kotlov na Slovensku

Predajcovia kotlov na Slovensku

Pozrite si exkluzívny zoznam obchodov s kotlami v SR. Zoznam a mapa sú priebežne aktualizované.

X
X
X
X