VSE
VSE
Belimo

Energetické dátové centrum je spustené, legislatíva pripravená. Čo prinesie agregácia flexibility

Do poskytovania flexibility sa vďaka agregácii môžu zapojiť aj menšie firmy.

elektrická sieť

Foto: Depositphotos

Jedným z nových pojmov v slovenskej energetickej legislatíve sa od minulého roka popri akumulácii či energetických spoločenstvách stala agregácia. Právny pohľad na tieto nové činnosti ešte vlani zhrnuli vo svojom texte pre Energie-portal.sk advokátky Katarína Majtásová a Sylvia Berová.

Podstatou legislatívnej zmeny je, že na trh môžu vstupovať agregátori. Tí umožnia poskytovať podporné služby pre sústavu aj menším hráčom, napríklad firmám s vlastnými zdrojmi na výrobu elektriny alebo so zariadeniami, ktoré elektrinu, naopak, spotrebúvajú. Podrobnosti upravili dlho očakávané pravidlá trhu z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Praktickým predpokladom pre fungovanie agregácie bolo vybudovanie Energetického dátového centra. To sa dostalo do prevádzky od 1. októbra 2023.

„Hlavným prínosom by malo byť viac účastníkov, s ambíciou, že agregátor vie lepším spôsobom zorganizovať určitú skupinu subjektov, ktoré majú rôzny priebeh svojej odberovej alebo výrobnej krivky,“ priblížil v nedávnom rozhovore generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej sústavy (SEPS) Jaroslav Vach. Práve SEPS na Slovensku zodpovedá za stabilnú prevádzku prenosovej sústavy a jedným z kľúčových nástrojov na jej zabezpečenie sú podporné služby, ktoré štátna spoločnosť nakupuje od ich poskytovateľov v tendroch.

Zatiaľ čo doposiaľ poskytovanie podporných služieb nebolo relevantnou možnosťou pre malé firmy, ktoré prevádzkujú napríklad bioplynovú stanicu alebo dieselgenerátor, nové možnosti menia paradigmu. V agregovanom celku sa do poskytovania služieb pre SEPS dokážu zapojiť aj neveľkí hráči. Ako sme podrobnejšie rozobrali v augustovom texte, pre podniky to môže byť jednou z možností ako pri optimalizácii nákladov na energie premeniť firemnú energetiku z nákladovej položky na nový zdroj príjmu.

Veľkých doplnia malí. Spojení do celku

Poskytovanie podporných služieb, regulácia odchýlky a protiodchýľky odberového diagramu či ponuka flexibility na dennom a vnútrodennom trhu boli doposiaľ príležitosťami, ktoré využívali najmä energetické firmy alebo energeticky náročný priemysel. Teda veľké podniky, pre ktoré energetika vždy bola dôležitou súčasťou ich biznisu. 

„Spomínané príležitosti sú totiž ekonomicky zaujímavé, ale ich efektívne využitie si vyžaduje výrobu alebo spotrebu energie v dostatočnom objeme, splnenie legislatívnych a technických podmienok, kvalifikovaný energetický personál, dlhodobú stratégiu, kvalitný softvér a množstvo iných vecí. Nie všetky priemyselné subjekty spĺňali dané požiadavky,“ mieni Tomáš Rajčan, riaditeľ úseku energetiky a priemyslu v spoločnosti IPESOFT, ktorá sa špecializuje na IT riešenia pre energetiku a priemysel. V oblasti agregácie je IPESOFT dodávateľom IT riešení, ktoré celý proces zastrešujú.

„Cieľom je čo najviac procesov automatizovať, zabezpečiť, že všetko je v súlade s technickými podmienkami, uľahčiť zákazníkom prácu a umožniť im využiť príležitosti na trhu naplno. Napríklad ak sa im nepodarí uspieť v dennej aukcii na podporné služby, automaticky sa systém prepne na možnosti spojené s protiodchýlkou,“ priblížil T. Rajčan.

Situácia na trhu sa podľa energetického experta zásadne mení. Na príležitosti, ktoré boli doposiaľ relevantné iba pre veľké podniky, po novom dosiahnu aj menšie firmy. „Splnenie podmienok bude zabezpečovať iba agregátor a pre jednotlivé subjekty, ktoré ho tvoria bude omnoho jednoduchšie vstúpiť na trh.“

Zapojiť sa môžu rôzne firmy

Pre menšiu spoločnosť bez doterajšej skúsenosti s „veľkou“ energetikou však môže byť výzvou zorientovať sa vo všetkých možnostiach, ktoré na trhu sú. Zapojenie do poskytovania flexibility sa neoplatí každému a pred vstupom do agregácie treba zvážiť dôležité premenné.

„V prípade, že sa jedná o existujúce zariadenie, tak by mal prevádzkovateľ vedieť detailné informácie o svojom zariadení, najmä výkon, pripojenie do siete, rezervovaná kapacita, nastavenie ochrán, ale aj parametre flexibility, akými sú navýšenie výkonu alebo zníženie výkonu, prevádzkové režimy a podobne,“ vysvetľuje Marián Smik, konateľ spoločnosti GreenBat, ktorá ako agregátor už začala poskytovať služby pre rôzne typy zariadení.

Ak sa firma rozhodne zapojiť do agregácie, ďalej je podľa neho dôležitá prvotná analýza možných variantov na poskytovanie podporných služieb, a to ako technicky, tak aj ekonomicky. „Pokiaľ predpokladáme, že poskytovanie podporných služieb nie je predmetom činnosti prevádzkovateľa zariadenia, je možné osloviť agregátorov flexibility,“ pokračuje M. Smik. „Agregátor flexibility zabezpečí na jednej strane samotné posúdenie možnosti zapojenia energetického zariadenia do podporných služieb a následne môže pospájať zdroje do skupiny zariadení, ktoré by samostatne nevedeli poskytovať podporné služby.“

Ako ďalej objasňuje Tomáš Rajčan zo spoločnosti IPESOFT, stať sa súčasťou agregácie je potenciálne zaujímavé pre široký okruh podnikov. Môže ísť o väčších odberateľov elektriny, akými sú prevádzkovatelia pecí či mraziarenských boxov. Na druhej strane to môžu byť tiež subjekty s vlastnou výrobou elektriny a tepla, napríklad prevádzkovatelia kogeneračných jednotiek a bioplynových staníc, ako aj firmy, ktoré majú alebo plánujú inštaláciu fotovoltiky, batériových úložísk či záložných zdrojov, napríklad dieselgenerátorov.

„Agregátor musí síce rovnako spĺňať danú výkonnostnú podmienku minimálne jedného megawattu, ale výkon môže zabezpečiť tak, že spojí množstvo rôznych menších zdrojov v rôznych oblastiach na Slovensku. Napríklad môže spojiť malú fotovoltaickú elektráreň na západe Slovenka s kogeneračnými jednotkami v priemyselnom parku na východe a batériovými úložiskami na strednom Slovensku. Ak všetky dané zdroje spolu spĺňajú výkonnostné limity a môžu v danom momente dodať elektrinu do sústavy, agregátor ich spojí a môže vstúpiť na trh,“ hovorí T. Rajčan.

Principiálne rovnako systém podľa odborníka funguje aj so spojením zariadení na strane spotreby energie. „Tie sa zase môžu zapnúť, keď je elektriny prebytok. V takom prípade agregátor a jeho členovia zarábajú na tom, že krátkodobo zvýšia svoju spotrebu.“

Nejde to okamžite

V prípade, ak má agregáror efektívne nastavenú stratégiu, kvalitných energetických manažérov a obchodníkov, ale aj kvalitné nástroje, vrátane vhodného softvéru, agregácia sa podľa T. Rajčana stáva ekonomicky rentabilnou. „Môže to byť extrémne ekonomicky zaujímavé. Ak je stratégia dobre nastavená, videl som pri súčasných cenách miliónové investície s návratnosťou do troch rokov. Ak už subjekt má technológiu na výrobu elektriny alebo jej spotrebu, ktorú používa primárne na iný účel, vie to byť finančne veľmi dobre výnosné aj bez väčších investícií,“ konštatuje.

„Je však nutné povedať, že my dlhodobo spolupracujeme s kľúčovými hráčmi, ktorí sa na danom trhu pohybujú a vidíme, že to nie je úplne jednoduchá úloha,“ upozorňuje expert. Práve preto sa podľa neho veľa subjektov rozhodlo nepôsobiť na trhu s flexibilitou a podpornými službami, hoci technicky spĺňali podmienky aj pred vznikom agregátorov.

Nevyhnutnou podmienkou úspešného zapojenia do trhu totiž je práca s obrovským objemom dát, ktoré treba efektívne vyhodnocovať. „Takisto je potrebné mať vhodné nástroje a ľudí, ktorí vedia, čo robia a postupovať strategicky. S týmto sa budú musieť vysporiadať aj novovzniknutí agregátori, ak budú chcieť zarábať naplno na podmienkach na trhu,“ dodáva T. Rajčan.

Z hľadiska podnikateľa, ktorý chce vstúpiť na trh prostredníctvom agregátora, podľa M. Smika z Greenbat-u ide o proces, ktorý tvorí séria viacerých krokov. Rozhodne si ho nemožno predstaviť iba ako podpis zmluvy.

„Celý proces zapojenia zariadenia na trh s podpornými službami prostredníctvom agregátora je individuálny. V prípade dostatočnej pripravenosti podkladov môžeme odhadnúť časový horizont približne štyroch až piatich mesiacov. Do uvedeného obdobia je zahrnuté analýza, zmluvná dokumentácia, príprava podkladov, predcertifikácia, certifikácia, nastavenie komunikácie, účasť vo výberových konaniach a podobne,“ reagoval M. Smik na otázku Energie-portal.sk.

Na druhej strane pokiaľ je potrebná technická úprava zariadení, prípadne podniku chýbajú niektoré dokumenty, celý proces sa môže predĺžiť. „Ak má agregátor praktické skúsenosti s poskytovaním podporných služieb, tak vie poskytnúť poradenstvo v oblasti procesu predbežného schválenia a certifikácie zariadenia, administratívy a následného zapojenia do výberových konaní na SEPS,“ dodáva M. Smik.

Rozvoj OZE prinesie ďalšie príležitosti

Podľa Tomáša Rajčana z IPESOFT-u bude i po etablovaní agregátorov na trhu „dostatok miesta“ aj pre tradičné energetické subjekty. „Ide o široké spektrum príležitostí. Ich ekonomická výnosnosť sa ale bude v čase meniť a bude dôležité situáciu sledovať a analyzovať,“ hovorí odborník na energetiku.

Vývoj situácie podľa neho môže viesť k tomu, že niektoré služby dosiahnu kapacitu, ktorú slovenská prenosová sústava potrebuje. To sa ale z dlhodobého hľadiska aspoň čiastočne vyrieši tým, že sa Slovensko pripojí k európskym platformám, akými sú MARI a PICASSO.

Trh zároveň podľa T. Rajčana zásadne ovplyvní aj ďalší rozvoj obnoviteľných zdrojov energie (OZE). „Vo všeobecnosti je vidieť úplne jasný trend. Dopyt po rôznych formách flexibility rastie rýchlo a so zmenami, ňktoré na energetický trh prichádzajú bude aj naďalej rásť. Najmä s rastúcim podielom obnoviteľných zdrojov,“ očakáva.

Čím viac bude v sústave volatilných a ťažko predikovateľných zdrojov, tým väčšie možnosti sa podľa neho budú otvárať aj pre poskytovanie flexibility a agregátorov. „Vidíme, že pri implementácii obnoviteľných zdrojov sme stále iba na začiatku. To ukazuje aj potenciál flexibility do budúcna,“ uzatvára Tomáš Rajčan.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Poliaci predĺžia cenový strop na energie, zavedú energetické šeky

Poliaci predĺžia cenový strop na energie, zavedú energetické šeky

Aj u susedov pokračuje „dočasná“ mimoriadna regulácia cien energií. Maximálna regulovaná cena sa zvýši, ohrozeným domácnostiam štát preplatí poukážky.

Má stáť v Jaslovských Bohuniciach, stavať chce štát. Čo vieme o novom jadrovom zdroji

Má stáť v Jaslovských Bohuniciach, stavať chce štát. Čo vieme o novom jadrovom zdroji

Pred tromi rokmi sa kvôli projektu menil atómový zákon, predošlá vláda chcela položiť základy novej atómky v roku 2023.

Ako obmedziť zápach z prevádzok? Ministerstvo hľadá spôsob regulácie

Ako obmedziť zápach z prevádzok? Ministerstvo hľadá spôsob regulácie

Na MŽP pôsobí pracovná skupina, ktorá zvažuje možnosti legislatívnej úpravy zápachu, uviedla Mária Machaj z odboru ochrany ovzdušia.