Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Štruktúra ceny elektriny. Kam smerujú peniaze z uhradenej faktúry za elektrinu?

Hoci za elektrinu dodanú do domácnosti platíme iba dodávateľovi, ten si zo zaplatenej sumy necháva len asi 6 % a zvyšok financií pokračuje spletitým systémom ďalej. Pripravili sme pre vás prehľad zloženia ceny elektriny.

Štruktúra ceny elektriny. Kam smerujú peniaze z uhradenej faktúry za elektrinu?

Faktúra od dodávateľa je len začiatok. | Foto: Fotolia

Na faktúre síce väčšinou vidíme len dodávku a distribúciu, koncová cena pre domácnosti vrátane DPH má však dovedna desať položiek.

Je to samotná komodita, náklady dodávky a odchýlka (zostávajú u dodávateľa), distribúcia, prenos, straty pri distribúcii a prenose, tarifa za prevádzku systému, tarifa za systémové služby, národný jadrový fond a DPH.

Dodávateľ prostriedky "posiela" štyrmi smermi

Ako vyzerá mechanizmus z pohľadu dodávateľa? Celý systém zjednodušene znázorňuje aj s ilustratívnymi finančnými sumami schéma.

Dodávateľ platí za samotnú silovú elektrinu (v schéme: "s.e.") výrobcovi elektrickej energie – môže to však byť i trh, resp. obchodník s elektrinou. Ten energiu kúpil od výrobcu a sprostredkúva ju dodávateľovi. Podľa ÚRSO sa ceny silovej energie medzi jednotlivými dodávateľmi elektriny môžu pohybovať v rozmedzí približne 10-20 %.

V našej názornej schéme platí dodávateľ výrobcovi za komoditu 23 eur.

Ďalšími položkami, ktoré uhrádza dodávateľ, sú položky centrálnej fakturácie – tarifa za prevádzkovanie systému (TPS) a tarifa za systémové služby (TSS). Uvádzané položky TPS a TSS od dodávateľa prijíma OKTE, a.s. (Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) a ďalej ich prerozdeľuje.

Poplatok pre NJF (Národný jadrový fond) uhrádza dodávateľ distribútorovi a až ten ho následne preposiela výrobcovi, resp. štátnej pokladnici, ktorá fond spravuje. V prípade NJF pritom nejde o nijako inštitucionalizovanú entitu, je to "iba" objem prostriedkov v systéme, ktorého prijímateľom je výrobca zodpovedný za vyraďovanie jadrových blokov a likvidáciu paliva z Jaslovských Bohuníc. Zdrojmi financovania NJF sú okrem iného taktiež výnosy z pokút, príspevky zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie, atď.

Ďalšou položkou dodávateľa je položka za distribúciu, straty pri distribúcii a prenose a samotný prenos, pričom tieto položky sú uhrádzané distribútorovi elektriny. Poslednou položkou je daň z pridanej hodnoty, ktorú dodávateľ odvádza štátu.

Na príklade faktúry za 100 eur, ktorý sme použili v schéme, je teda zrejmé, že u dodávateľa "končí" iba 6 eur, resp. 6 % z tejto sumy. V prípade zliav, ktoré dodávatelia poskytujú, preto ide len o "pohyb" v rámci tohto objemu prostriedkov, resp. o čiastočné ovplyvňovanie komoditnej ceny. Na iné položky však rozhodnutia dodávateľa nemajú nijaký vplyv.

Ceny distribúcie sú u nás vyššie

Ako vyzerá situácia z pohľadu distribútora? Do distribúcie sa u nás započítavajú poplatky, ktorých započítavanie do distribúcie v zahraničí zďaleka nie je pravidlom – preto sú u nás ceny distribúcie relatívne vysoké.

Pri mnohých položkách (napr. NJF, časť TPS na podporu OZE a KVET) ide iba o prietok finančných prostriedkov jednotlivými časťami systému. Podobne ako v prípade OKTE, prostriedky, ktoré doň "pritekajú", sú následne presmerované inam, v samotnom OKTE končí iba zanedbateľný zlomok percenta týchto prostriedkov. U distribútora končí, ako je zrejmé zo schémy, asi 29 % prostriedkov (resp. 29 eur).

Tarifa za systémové služby končí v SEPS

TSS smeruje potom z OKTE do Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústavy, a.s. (SEPS), ktorá je zodpovedná za riadenie sústavy, napr. v zmysle udržiavania frekvencie, a za celkovú stabilitu. Z týchto prostriedkov SEPS zároveň platí výrobcom elektrickej energie za disponibilitu zdrojov regulačnej elektriny.

V reáliách prenosovej sústavy ide o to, že nakoľko má SEPS za úlohu udržiavanie frekvencie, musia existovať výrobcovia, ktorí majú zdroje tzv. regulačnej elektriny, t.j. poskytujú regulačné služby. Regulačná služba pritom slúži na vyrovnávanie stavu v systéme – ak napríklad prudko narastie odber elektriny je potrebné dodať ďalšiu energiu, aby frekvencia nezačala klesať. Výrobcovia poskytujúci regulačné služby začnú okamžite dodávať energiu zo svojich voľných kapacít.

Inými slovami: výrobcovia nevyužívajú svoje produkčné kapacity na sto percent, ale časť svojej kapacity majú vyhradenú pri prípady, kedy ich SEPS požiada o dodanie tejto tzv. regulačnej elektriny. Pod poskytovanie regulačnej činnosti spadá i činnosť v opačnom prípade, kedy je elektriny v systéme príliš veľa. Niektoré vodné elektrárne vtedy napríklad prečerpávajú vodu medzi nádržami a tým zvyšujú odber elektriny.

Väčšina nákladov distribúcie je fixná

Ďalšou položkou sú odchýlky. Tie vznikajú na základe princípu fungovania trhu s elektrinou – dodávatelia na každú hodinu deň vopred "nominujú" určitú spotrebu na základe vlastných odhadov a podľa tohto parametru si zazmluvňujú dodávky od výrobcov.

Celý proces plánovania pritom prebieha prostredníctvom OKTE, ktorá je dcérskou spoločnosťou SEPS, na základe Zákona o energetikeZákona o regulácii v sieťových odvetviach. V náväznosti na to OKTE vyhodnotí reálnu spotrebu a pokiaľ portfólio spotrebiteľov konkrétneho dodávateľa spotrebovalo iné množstvo energie, ako bol dodávateľov odhad, vzniká odchýlka. Tú následne uhrádza dodávateľ prostredníctvom OKTE. Konečným prijímateľom sú výrobcovia poskytujúci regulačnú elektrinu.

Peniaze, ktoré dodávateľ preposiela distribúcii, v sebe obsahujú jednak samotnú tarifu za distribúciu, tarifu za straty pri distribúcii a tarifu na za prenos a straty pri prenose. Podiel distribúcie na koncovej cene je vychádza z regulácie, ktorá v cene musí odzrkadľovať prevádzkové náklady a náklady súvisiace s majetkom (odpisy) distribútora.

Majetok distribútora pritom nie je vôbec malý - ide o desiatky tisíc kilometrov vedení, elektrické a transformačné stanice a pod. Väčšina nákladov distribúcie má pritom fixný charakter a teda nezávisí od toho, koľko elektriny sústavou pretečie.

TPS si delia OZE, KVET a Hornonitrianske bane

Distribútor si necháva položky súvisiace s distribúciou a so stratami pri distribúcii, a ďalej posiela SEPSu položky súvisiace s prenosom – tarifa za prenos a straty pri prenose. Z celkovej fakturácie, ktorú dodávateľ uhrádza OKTE, distribútor dostáva TPS.

V rámci TPS je však zarátaná i podpora uhlia - z toho dôvodu časť TPS (určená na podporu Hornonitrianskych baní) smeruje z OKTE výrobcovi - prevádzkovateľovi elektrárne v Novákoch, ktorá toto uhlie spaľuje. Zvyšovaná TPS a s ňou súvisiaca vyššia cena elektriny na Slovensku však podľa stanoviska Hornonitrianskych baní nesúvisí s podporou ťažby uhlia, ale s podporou OZE a KVET.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Oplatí sa nakupovať lacné komponenty z plechu v Poľsku?

Produkty z plechu pochádzajúce z Poľska si v posledných rokoch získali významné postavenie na medzinárodnom trhu.

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Aká je budúcnosť chladív v tepelných čerpadlách?

Ako vyzerá súčasný trh s chladivami pre tepelné čerpadlá a ktoré sú najperspektívnejšie do budúcnosti?

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Menia sa pravidlá poskytovania štátnej pomoci. Týkajú sa najmä CZT

Nové podmienky minimálnej pomoci a štátnej pomoci sa vzťahujú na investície ekonomických subjektov do energetickej efektívnosti, OZE, KVET a CZT.