VSE
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo

Spočítali svoju celkovú emisnú bilanciu. Skupina VSE Holding má prvú správu o udržateľnosti

Spoločnosť začala posudzovať vplyv svojho podnikania na klímu a životné prostredie podľa kritérií ESG.

Spočítali svoju celkovú emisnú bilanciu. Skupina VSE Holding má prvú správu o udržateľnosti

Foto: Depositphotos

Článok vyšiel v decembrovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 10-12/2023 s prílohou ENERGO, ktorý v printovej verzii dostali naši predplatitelia. Teraz článok prinášame online.


Zatiaľ čo podrobné zverejňovanie aspektov udržateľnosti bude v Európskej únii povinné až od roku 2024, niektoré podniky sa na túto povinnosť pripravujú už v predstihu. Jednou z nich je aj VSE Holding, pod ktorý spadajú spoločnosti ako Východoslovenská energetika (VSE) či Východoslovenská distribučná (VSD).

VSE Holding formou súhrnného reportu publikoval správu o udržateľnosti, ktorou po prvýkrát širokej verejnosti ponúkol celkový obraz o udržateľnosti a jej význame pre aktivity skupiny.

Na webovej stránke Energie-portal.sk sme o materiáli informovali už v septembri. Teraz sme sa bližšie pozreli, čo správa hovorí o oblasti životného prostredia.

Uplatňujú kritériá ESG

Východoslovenskí energetici sa vo svojej správe hlásia ku klimatickým cieľom EÚ s tým, že pri ich napĺňaní bude práve energetika zohrávať kľúčovú úlohu. Spoločnosť sa preto vo svojich každodenných aktivitách snaží znižovať emisie a minimalizovať tak svoj vplyv na prírodu.

„Druhou nohou“ tejto politiky je prijímanie adaptačných opatrení. „Súčasne chránime našu infraštruktúru pred nepriaznivými podmienkami a vplyvmi extrémneho počasia, aby sme boli spoľahlivými prevádzkovateľmi energetických sietí,“ píše sa v správe.

V minulom roku VSE Holding začal posudzovať vplyv svojho podnikania na klímu a životné prostredie na základe kritérií ESG (environmental, social, and governance). Počas roka 2023 si skupina zároveň nastavila ciele v oblasti ochrany klímy, ktoré budú súčasťou ESG stratégie holdingu.

„Táto politika bude vyjadrovať náš záväzok chrániť životné prostredie a klímu, znižovať našu spotrebu energie, šetriť zdroje, konať zodpovedne a snažiť sa o neustále zlepšovanie nášho environmentálneho správania. Naša stratégia bude založená v prvom rade na fyzickej redukcii emisií, zmene nastavenia procesov a jej súčasťou budú investície do bezemisných riešení,“ konštatuje sa v reporte.

Vypočítali emisnú bilanciu

VSE Holding vo svojej správe o udržateľnosti zároveň predstavil prvý výpočet emisnej bilancie za celú skupinu, a to pre relevantné oblasti v rámci svojej činnosti. Uplatnili pritom medzinárodnú normu na výpočet, vykazovanie a riadenie uhlíkovej stopy, ktorá je obsiahnutá v Protokole o skleníkových plynoch, tzv. GHG protokole.

Skupina na základe tejto metodológie zverejnila výpočet svojej bilancie za roky 2021 a 2022. Pozitívnou správou je, že celková uhlíková stopa holdingu v tonách ekvivalentu CO2 medziročne poklesla, a to z 1,789 mil. ton na 1,589 mil. ton.

„Skleníkové plyny sa počítajú ako ekvivalenty CO2 (skratka CO2e) a pri výpočtoch týkajúcich sa roku 2021 bol použitý emisný faktor OKTE 2021 (zvyškový mix dodávateľov: 184,62 g CO2/kWh) a pri výpočtoch vzťahujúcich sa na rok 2022 emisný faktor OKTE 2022 (zvyškový mix dodávateľov: 185,60 g CO2/kWh),“ píše sa v správe.

Do prvej oblasti (Scope 1) zahrnuli činnosti, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti pod kontrolou spoločnosti. Ide o emisie zo spotreby palív vo vlastných vozidlách, fugitívne emisie (emisie z prchavých látok, ktoré vznikajú napríklad pri údržbárskych prácach alebo spotrebe a dopĺňaní chladív), ako aj emisie spojené s výrobou tepla a chladu.

Pod „Scope 2“ zas zaradili výpočty rôznych nepriamych emisií. Sú to emisie spojené so spotrebou nakúpenej elektriny a tepla, ako aj so stratami pri prenose a distribúcii elektriny.

Poslednou oblasťou „Scope 3“ sú rôzne nepriame emisie, ktoré sa vyskytujú v hodnotovom reťazci spoločnosti. Hoci podľa GHG protokolu identifikácia emisií z rozsahu 3 nie je povinná, VSE Holding sa rozhodol v správe podrobnejšie rozobrať aj túto oblasť. „Z dôvodu transparentnosti vykazujeme v tomto rozsahu emisie z predanej elektriny a plynu koncovým zákazníkom, ktoré majú najväčší podiel na našej uhlíkovej stope,“ uvádza sa v reporte.

Tretia oblasť je najširšou a najmenej vymedzenou kategóriou, a preto VSE Holding uvádza zatiaľ len emisie spojené s predajom elektrickej energie a plynu koncovým užívateľom. „Predaná elektrina a plyn koncovým užívateľom predstavujú pre naše podnikanie hlavný zdroj emisií. Vďaka nákupom záruk pôvodu znižujeme intenzitu nášho dodávateľského energetického mixu a redukujeme tak uhlíkovú stopu našich zákazníkov v ich rozsahu 2,“ vysvetľuje report. Celkový emisný faktor energetického mixu VSE za rok 2022 dosiahol 160,5 g CO2/kWh.

„Pri ostatných nepriamych emisiách v rozsahu 3, ako sú napríklad služobné cesty, dochádzanie do zamestnania, zakúpený tovar a služby, odpad sa pripravujeme na zber dát, aby sme ich mohli vypočítať a zverejniť,“ avizuje VSE Holding.

Pri údržbe vedení podporujú biodiverzitu

Oblasťou klímy a emisií sa však správa o udržateľnosti svoju kapitolu určenú životnému prostrediu zďaleka nekončí. Holding v reporte venuje pozornosť aj cirkulárnej ekonomike, vodným zdrojom či ochrane biodiverzity a ekosystémov.

V oblasti distribúcie elektriny, prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie a výstavby distribučných sietí má VSD už dlhodobo zavedený systém environmentálneho manažérstva (ISO 14001). Spoločnosť VSE zas má zavedený systém environmentálneho manažérstva na nákup a predaj elektrickej energie, plynu a návrh a realizáciu energetických riešení pre korporátnych zákazníkov, ako aj realizáciu vedecko-výskumných projektov.

„Externé audity opakovane potvrdzujú vysokú výkonnosť zavedeného systému a trvalý trend zlepšovania sa,“ tvrdí VSE Holding vo svojej správe.

Pri ochrane a obnove biodiverzity a ekosystémov je pre VSD ťažiskom najmä ekologický manažment koridorov elektrických vedení a projekty na ochranu vtáctva. „Ako prví sme začali pri údržbe koridorov elektrických vedení používať postupy podporujúce obnovu a rozvoj biodiverzity,” uvádza VSE Holding.

Distribučná spoločnosť pre tento účel vytvorila tím odborníkov z oblasti biológie, lesníctva a ochrany krajiny, ktorý zabezpečuje jednak obhliadky elektrických vedení, ako aj ich údržbu a komplexnú starostlivosť. Experti pritom na svoju prácu využívajú drony vybavené multispektrálnymi kamerami a rôzne ďalšie inovatívne technológie.

Stiahnite si:

Spoločnosti VSE a VSD sú komunikačnými partnermi Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.