Eversheds Sutherland
Dny teplárenství a energetiky 2024
Belimo 2

Záujem o pripojenie OZE vlani vyletel o 530 %. VSE Holding rieši jalovinu a investuje do sústavy

Východoslovenskí energetici zverejnili svoju historicky prvú správu o udržateľnosti. Predaj zelenej energie pre domácnosti vlani zvýšili o 740 %.

elektrické vedenie

Foto: Depositphotos

Od roku 2024 čaká veľké firmy nová povinnosť. Bude ňou podrobné zverejňovanie aspektov udržateľnosti. Reportingom o spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti podniku, tzv. ESG (Economic, Social and Governance) majú podniky pravidelne ukazovať, ako sa im darí napredovať a aké konkrétne kroky robia pre svoju udržateľnosť. Vyžaduje to od nich nová európska smernica.

Predplatné Energie-portal.sk

Skupina VSE Holding sa rozhodla vydať svoju prvú správu o udržateľnosti a zverejniť ju už teraz, v predstihu. Report pritom pokrýva celú škálu činností spadajúcich pod jednotlivé dcérske spoločnosti holdingu, akými sú Východoslovenská distribučná, a.s. či Východoslovenská energetika, a.s. Celý materiál si môžete stiahnuť tu.

Vychádzajú z uhlíkového auditu

Podľa slov predsedu predstavenstva VSE Holding je udržateľnosť širokým pojmom, ktorý presahuje ochranu klímy. Avšak keďže práve táto téma je naliehavá, udržateľnosť sa spája hlavne s klimatickou zmenou a jej dôsledkami pre spoločnosť. „Investície do nových technológií a do budovania udržateľnej energetickej infraštruktúry pozitívne ovplyvňujú spoločnú budúcnosť tým, že prinášajú benefity nám, komunitám a našim zákazníkom,“ uviedol Markus Kaune vo svojom predslove v správe o udržateľnosti.

Na základe odporúčaní uhlíkového auditu, ktorý pre Skupinu VSE Holding v roku 2021 vypracoval Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), začali každoročne vykonávať inventúru skleníkových plynov. Vďaka zisteniam auditu zároveň prijali viaceré opatrenia v rámci energetickej účinnosti, nákupu, vozového parku a budov, cestovania a nakladania s odpadom.

„V roku 2022 sme na relevantných útvaroch zrealizovali ESG školenia zamerané na konkrétne oblasti redukcie emisií, tvorbu politík a zber dát,“ píše sa v správe s tým, že cieľom skupiny je vytvoriť a prijať v roku 2023 komplexnú ESG stratégiu.

Celú agendu udržateľnosti v skupine riadi vrcholový manažment a oblasť patrí do kompetencie generálneho riaditeľa VSE Holding. O zavedení politík a opatrení súvisiacich s ESG rozhoduje výkonný výbor zložený z vrcholových manažérov Skupiny VSE Holding a predstavenstvo. Vlani v júni tiež zriadili pozíciu ESG koordinátora, ktorého úlohou je posilniť koordináciu procesov, ktoré súvisia so znižovaním emisií, nastavením formálnych ESG politík a programov. Zodpovedá tiež za transparentnú a zrozumiteľnú komunikáciu o pokroku.

Aké konkrétne kroky najnovšia správa spomína v oblasti distribúcie a dodávok energie? Nazreli sme do reportu.

Investovali do elektrických vedení

VSE Holding očakáva, že v procese energetickej transformácie bude zohrávať kľúčovú úlohu elektrifikácia, pričom nárast dopytu po elektrickej energii prinesie vyššie nároky na elektrickú sieť. Skupina preto investuje do jej modernizácie, rozširovania a digitalizácie.

„S pokročilými funkciami siete rastú nároky aj na spoľahlivosť a dostupnosť distribúcie elektriny. V roku 2022 sa podarilo udržať index spoľahlivosti distribučnej siete ASAI na úrovni takmer 99,98 %, pričom táto hodnota zohľadňuje aj poveternostné vplyvy a prerušenia distribúcie elektriny spôsobené tretími osobami.

Ďalší z indexov SAIDI (system average interruption duration index) vlani v porovnaní s rokom 2021 zlepšili o 20 %, čo znamenalo, že obmedzenia dodávok elektriny sa podarilo v priemere skrátiť. SAIDI patrí medzi základné ukazovatele spoľahlivosti dodávky elektrickej energie a predstavuje priemerné systémové trvanie prerušenia dodávky elektrickej energie.

„Aby tento priaznivý trend mohol pokračovať a využiteľnosť siete mohla bezproblémovo rásť, zrealizovali sme v roku 2022 významné investičné projekty pre všetky napäťové úrovne – od veľmi vysokého napätia (VVN) po nízke napätie (NN). Financovali sme úpravy samotných elektrických vedení na úrovni VVN, takisto úpravy vybraných elektrických staníc, najmä v lokalitách Svidník, Vranov, Stará Ľubovňa,“ uvádza VSE Holding.

Na vysokonapäťovej úrovni (VN) dosiahli historický míľnik pri vybudovaní alternatívneho prepájacieho vedenia na poslednú dvojicu hlavných vedení, ktoré náhradnou zásobovacou trasou doteraz nedisponovali.

Reagujú na boom OZE

Okrem toho skupina zaznamenala progres aj v oblasti etablovania obnoviteľných zdrojov energie. „Nárast žiadostí o pripojenie zdrojov elektriny dosiahol v roku 2022 o 530 % vyššiu úroveň ako v roku 2021,“ píše sa v správe.

Vďaka pripájaniu nových OZE tvoria zelené elektrárne už viac ako polovicu celkového výkonu, ktorý je na východnom Slovensku pripojený do sústavy. „K 31. decembru 2022 bolo v distribučnej sústave VSD pripojených až 280 MW OZE, pričom inštalovaný výkon všetkých zdrojov elektriny bol takmer 550 MW,“ píše sa v správe s tým, že podiel OZE na celkovom inštalovanom výkone tak dosiahol už 51 %. „Fotovoltické zdroje sa na tomto čísle podieľali viac ako 163 MW inštalovaného výkonu.“

Diskutovanou témou, ktorá naberá na aktuálnosti práve v súvislosti s rozvojom OZE, je tiež jalový výkon. Východoslovenskí energetici aj v tomto prípade vlani dosiahli zásadný míľnik.

„Významným pilotným projektom bola inštalácia prvého kompenzačného prvku jalového výkonu. Ide o viacstupňovo regulovateľnú tlmivku s inštalovaným výkonom 9 MVAr, ktorej úlohou je okrem iného zlepšiť reguláciu a stabilitu napätia v elektrizačnej sústave Slovenskej republiky a zároveň poskytnúť priestor na efektívnejšie využitie kapacít zariadení primárnej infraštruktúry,“ uvádza správa.

Celkové investície do distribučnej sústavy VSD prekročili v roku 2022 hodnotu 56 miliónov eur. V porovnaní s rokom 2021 tak poskočili o 10 %. Až 86 % investícií pritom smerovalo práve do obnovy, modernizácie, automatizácie a nových technológií.

V aktuálnom roku 2023 sa VSD investične sústredí na dobudovanie elektroenergetickej infraštruktúry pre automobilku Volvo a pokračovať chce napríklad aj vo výstavbe optického pripojenia.

Pribúda domácností so zelenými certifikátmi

Správa o udržateľnosti ďalej venuje pozornosť aj oblasti dodávok energií, ktorá spadá pod Východoslovenskú energetiku (VSE), jednu z najväčších spoločností na slovenskom trhu dodávok elektriny aj plynu.

Do portfólia udržateľných produktov a služieb VSE patrí Zelená energia, ktorej predaj spustili v apríli 2021. „Jedinečnosť služby Zelená energia spočíva v tom, že zákazníkom ponúka nielen možnosť znížiť svoju uhlíkovú stopu a šíriť potrebu využívania obnoviteľných zdrojov energie, ale aj možnosť podporiť lokálne projekty zamerané na ochranu životného prostredia,“ uvádza správa s poukazom na podporu rôznych environmentálnych projektov. Súčasne sa aj samotná VSE zaviazala podporiť zelené projekty.

Pri dodávkach zelenej energie v praxi ide o elektrinu, ktorej pôvod sa preukazuje tzv. zárukou pôvodu elektriny z OZE. Na Slovensku tieto certifikáty ponúka napríklad organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) v elektronických aukciách, VSE Holding ich však získava rovno od prevádzkovateľov zelených elektrární.

„V spoločnosti VSE nakupujeme záruky pôvodu priamo od jednotlivých, primárne slovenských výrobcov a je to elektrina vyrobená najmä z vody a slnka,“ uvádza sa v správe o udržateľnosti.

V roku 2022 bol počet domácností so „zelenými“ certifikátmi 12 790 a oproti roku 2021 ich počet narástol takmer o deväťtisíc. Podiel zelenej na celkovom predaji elektriny za rok 2022 predstavoval 1,5 %.

Zatiaľ čo v predošlom roku 2021 domácnosti odobrali od VSE v produkte Zelená energia celkovo 4,77 GWh, vlani to bolo už bezmála 40 GWh, čo predstavuje nárast o 740 %.

Samosprávam ponúkajú úsporné osvetlenie

Ponukou obnoviteľnej elektriny však podpora udržateľnosti zo strany VSE nekončí. Medzi ďalšie produktové riešenia VSE pre domácnosti a firmy, ktoré majú zlepšovať výkonnosť odberateľov v oblasti energetickej efektívnosti, znižovania spotreby a emisií CO2, šetrenia zdrojov či v oblasti energetickej sebestačnosti, patria inštalácie tepelných čerpadiel a fotovoltiky, inteligentné vykurovanie, virtuálna batéria, výmena starých kotlov, balíčky e-mobility a energetické poradenstvo.

Podľa skúseností VSE výrazne rastie hlavne dopyt zákazníkov po fotovoltike a tepelných čerpadlách pre rodinné domy, stúpa však aj záujem o virtuálne batérie a zónovú reguláciu vykurovania.

„Zvýšený záujem domácností a malých podnikateľov o samovýrobu elektriny pripájaním malých fotovoltických zdrojov elektriny súvisel aj s rastom trhových cien elektrickej energie. Tento dopyt sme uspokojili aj našimi riešeniami a na distribučnom území VSD celkovo evidujeme takmer 2 500 kusov malých obnoviteľných zdrojov so sumárnym výkonom 11,9 MW,“ sumarizuje správa.

Politika holdingu v oblasti udržateľnosti sa okrem toho zameriava aj na mestá a obce. Pre samosprávy VSE a VSD prinášajú moderné a efektívne verejné osvetlenie, navyše spojené aj s kompletnou starostlivosťou a riešeniami šitými na mieru.

„Využívame pritom kvalitné technológie, ktoré vylepšujú úroveň poskytovanej verejnej služby, keďže ide najmä o bezpečnosť verejných priestranstiev obyvateľstva. Tieto technológie navyše šetria tak životné prostredie, ako aj financie. Svetlo v obci od VSD pomáha odstraňovať dokonca historické plytvanie energiami a zároveň financiami,“ dodáva VSE Holding.


Spoločnosti VSE a VSD sú komunikačnými partnermi Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

Pozvánka na konferenciu: Obnoviteľné zdroje energie 2024

22. ročník medzinárodnej odbornej konferencie s témou "Aplikácia OZE pri napĺňaní cieľov zelenej dohody" sa uskutoční na začiatku mája v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Daň z nadmerných ziskov. Ako má fungovať a aké má negatíva

Zdaňovanie neočakávaných príjmov má veľa negatívnych dôsledkov a často neprináša cielený výsledok. Vysvetľujeme, čo je windfall tax a ako má fungovať v EÚ.

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Pozvánka na konferenciu: SSCHI 2024

Priemysel, legislatíva a akadémia sa stretnú pod jednou strechou v druhej polovici mája v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.