VSE
VSE
Belimo 2

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Poslaním programu je podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska.

Nadácia VSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Za zdravý a čistý kraj

Ilustračné foto: Pixabay

Ochrana životného prostredia je jednou z priorít Nadácie VSE. Ako neoddeliteľná súčasť Skupiny VSE Holding sa sústreďuje na to, aby podporila projekty zamerané na zlepšenie životného prostredia, na zníženie uhlíkovej stopy a na ich udržateľnosť.

„V Nadácii VSE sa cieľavedome venujeme skvalitňovaniu životného prostredia východného Slovenska, preto po druhýkrát vyhlasujeme grantový program zameraný na zmierňovanie klimatický zmien. Po skúsenostiach z prvého ročníka, keď sa do realizácie projektov aktívne zapájali deti aj mládež, by sme radi v tomto trende pokračovali. Povzbudzovať súčasnú generáciu k ochrane prírody a zapájať ich do aktivít zameraných na záchranu biodiverzity patria k oblastiam, ktoré v Nadácii VSE radi podporíme,“ uviedla Andrea Danihelová, správkyňa Nadácie VSE.

Poslanie programu

Poslaním programu ostáva podporiť projekty, ktoré skvalitnia životné prostredie východného Slovenska. Potešia nás najmä tie, do ktorých budú zapojené samotné deti a mladé generácie, pre ktoré našu krajinu chránime. A samozrejme budeme radi projektom, ktoré sú pokračovaním už zrealizovaného projektu Nadácie VSE zameraného na viditeľné zlepšenie životného prostredia.

Grantový program je určený predovšetkým mimovládnym organizáciám, školám, samosprávam ale aj štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. Hlavnou podmienkou je, že projekty musia byť realizované v regióne východného Slovenska a budú slúžiť na podporu verejnoprospešného účelu: ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Celková suma alokácie grantu je 40 000 eur, pričom na jeden projekt možno žiadať maximálne 4 000 eur. Povinné spolufinancovanie je vo výške 10 % z nákladov na projekt.

Dôležité termíny

  • Vyhlásenie grantového programu 25. 9. 2023
  • Uzávierka pre doručenie žiadostí 5. 1. 2024
  • Realizácia projektov 15. 4. 2024 - 31. 10. 2024
  • Zdokladovanie použitia grantu 15. 11. 2024

Všetky dôležité informácie sú dostupné na webstránke Nadácie VSE.

Individuálne konzultácie k projektom bude možné dohodnúť vopred emailom na nadacia@vseholding.sk počas celej doby trvania grantovej výzvy.

VSE je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Protimonopolný úrad vidí možný kartel pri dodávke fotovoltiky. Spustil konanie

Podozrenia sa týkajú projektu financovaného z eurofondov.

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Plán obnovy v energetike naberá sklz. Jedna výzva mešká už rok

Ďalšie výzvy už rezort hospodárstva otvoril, ale stále nie sú vyhodnotené.

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

LNG tankery budú platiť za CO2 emisie. Cena plynu v EÚ môže vzrásť

Od začiatku roka sa povinnosť nakupovať emisné kvóty vzťahuje aj na námornú dopravu. Zvýšené náklady sa prenesú do cien plynu.