Slovenské firmy vyhrali v medzinárodnom tendri, vedenie v Maďarsku vybudovali za 25 dní | ENERGIE-PORTAL.SK
SAPY Energy Conference 2022
VSDS
Belimo 2

Slovenské firmy vyhrali v medzinárodnom tendri, vedenie v Maďarsku vybudovali za 25 dní

Energetikom pomáhala špeciálne upravená technika, odborné práce dokončili v predstihu.

elektrické vedenie

Ilustračné foto: Energie-portal.sk

Odborníci z VSD – Enerkos, špecializovanej divízie spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) v spolupráci s firmou SPIE Elektrovod nanovo postavili vzdušné vedenie zvlášť vysokého vedenia 400 kV v Maďarsku. Stihli to za 25 dní.

Vysoko odbornú zákazku firmy získali spoločne v medzinárodnom európskom tendri. Distribučná spoločnosť o projekte informuje v prvom tohtoročnom čísle časopisu VSD Info 1/2020.

Foto: VSD

Práce stihli v predstihu

Pôvodný harmonogram odbornej realizačnej časti prác sa slovenským expertom podarilo skrátiť o pätinu. VSD hladký priebeh prác pripisuje skúsenostiam, ale aj špecializovanej technike a dobrej spolupráci so zadávateľom zákazky.

„Nejde o prvú spoluprácu, už sme sa na odborných projektoch stretli viackrát. V takýchto prípadoch je zvlášť nevyhnutná maximálna odbornosť a skúsenosti. Žiadna zákazka sa navlas nepodobá inej, preto je dôležité dokonale poznať problematiku. Práve toto know-how VSD pomohlo k tomu, aby sme nielenže skončili načas, ale ešte aj v predstihu. Práve spolupráca a know-how SPIE Elektrovod a VSD pomohlo k tomu, aby sme nielenže skončili načas, ale ešte aj v predstihu,“ zhodnotil medzinárodnú spoluprácu generálny riaditeľ SPIE Hungaria Gábor Bercsi.

Takmer sedemkilometrové vzdušné elektrické vedenie sa nachádza v maďarskej lokalite Paks – Toponár. VSD realizovala odbornú demontáž pôvodných 17 portálových stožiarov a postavila nové priehradové stožiare typu Budapešť. Tie sú zároveň oproti pôvodným stožiarom približne o 20 metrov vyššie.

Foto: VSD

„Vo výškach nad 50 metrov sme tak strávili spolu vyše 1500 hodín, čo je viac ako polovica celej našej realizačnej časti. Zároveň sme sa podujali na prekládku existujúcich vodičov a ich vyregulovanie,“ opísal medzinárodnú objednávku riaditeľ divízie Enerkos Vojtech László.

Slovenskí odborníci zvládli práce pomocou špeciálne prispôsobených mechanizmov. Na mieste im pomáhal, napríklad nákladný valník s hydraulickou rukou či žeriav so 60-tonovou nosnosťou a „rukou,“ ktorá má dosah vyloženia až 50 metrov.

Skúsenosti využijú aj na Slovensku

Podľa V. Lászlóa bolo bonusom zákazky aj to, že VSD – Enerkos sa po mnohých rokoch opäť dostala k práci na 400 kV vedení v zahraničí.

„Našou snahou bude využiť skúsenosti, ktoré máme a ktoré sme získali v Paks, v ďalších aktivitách na Slovensku a v zahraničí,“ vysvetlil V. László. VSD Enerkos aktuálne pracuje, napríklad, na rekonštrukcii VVN vedenia Lemešany – Zámutov.

VSD Enerkos je špecializovaná divízia VSD, ktorá sa zaoberá primárne výstavbou ale tiež rekonštrukciou elektrických vzdušných alebo podzemných vedení a ďalších prvkov elektroenergetickej infraštruktúry, napríklad elektrických staníc.

K tomu patrí kompletná projekčná činnosť, odborné poradenstvo a konzultácie pre priemyselné a podnikateľské projekty či domové prípojky. Okrem toho spoločnosť zabezpečuje odborné skúšky, údržbu a opravy transformátorov.

Pracovníci VSD – Enerkos vlani zvíťazili v súťaži elektrikárov v rámci Dňa prác pod napätím na NN vedeniach. V konkurencii ďalších deviatich tímov obhájili svoje víťazstvo z roku 2018.


Mohlo by vás zaujímať

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Nespravodlivé rozpočítavanie nákladov na teplo ešte viac zvyšuje ceny energií

Hlavným nedostatkom platnej vyhlášky je nízka miera spravodlivosti až do tej miery, že ľudia platia násobky toho, čo mohli spotrebovať, upozorňuje Asociácia rozpočítavateľov nákladov tepla a vody.

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Lesníci: Cena palivového dreva zatiaľ dramaticky nevzrástla. Štátne lesy držia úroveň nižšie

Ani napriek rastúcemu dopytu by domácnosti nemali pocítiť väčší nedostatok palivového dreva, ubezpečujú lesohospodári.

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Štátne teplárne získali zelený úver. Poskytli ho štyri slovenské banky

Celková výška úveru je 160 miliónov eur. MH Teplárenský holding bude musieť v priebehu piatich rokov preukazovať vývoj emisií z teplární.