Eversheds Sutherland
INNOGY
INNOGY

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) je deviatym najväčším podnikom so 100% vlastníctvom SR, čo sa týka základného imania. Vyplýva to zo Správy o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu, ktorú predložilo Ministerstvo financií v septembri do pripomienkového konania.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS)

Dreamstime

Správa sa zaoberá i hospodárením SEPS-u. Jej cieľom je analyzovať situáciu v najvýznamnejších podnikoch s vplyvom štátu, na základe čoho by vláda mohla navrhnúť základné okruhy možných opatrení, ktoré dokážu zvýšiť ich efektívnosť. Zo správy vyberáme niektoré informácie.

SEPS, vlastnícka štruktúra

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava vznikla vyčlenením majetku prenosovej sústavy zo spoločnosti Slovenské elektrárne, a. s. dňa 21.01.2002. SEPS vykonáva prenos elektrickej energie na celom území Slovenska. 100 % akcionárom spoločnosti je Fond národného majetku SR, pričom výkon akcionárskych práv je zabezpečovaný v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR.

Vzťahy ku štátnemu rozpočtu

(v tis. EUR)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dividendy

5 676,16

3 314

9 000

10 000

10 000

10 000

Transfer  zo štátneho rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Transfer  do štátneho rozpočtu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SEPS v roku 2011 predpokladá kladný výsledok hospodárenia po zdanení, a to vo výške 16,84 mil. eur, čo predstavuje pri medziročnom porovnaní pokles o 46,1%. Výška zisku je ovplyvnená predovšetkým precenením majetku spoločnosti, ktorého jednorazové dopady sa premietli do roku 2011. Okrem toho prišlo k zvýšeniu odpisov, ktoré sa premietnu aj v ďalších rokoch.


Portál právnych predpisov: Správa o hospodárení vybraných podnikov s vplyvom štátu

Energie-portal.sk (19.06.2011): Vláda o hospodárení štátnych energetických firiem

Energie-portal.sk: Energetická politika (Aktuálne legislatívne dianie)


Ďalší dôvod očakávaného poklesu zisku v roku 2011 nastáva kvôli faktoru efektivity, ktorý je stanovený regulátorom ÚRSO vo výške 3,5. Východzie oprávnené prevádzkové náklady roku 2010 nebudú vďaka tomuto faktoru v cene roku 2012 navýšené, teda sa neprenesú do ceny a nespôsobia zvýšenie výnosov z dôvodu inflácie, a to aj napriek tomu, že inflácia reálne prevádzkové náklady v porovnaní s rokom 2010 navýši. Výsledný efekt je teda taký, že kým výnosy klesnú o 9,9%, náklady na služby klesnú len o 5,2%.

Rozdelenie zisku

V rámci rozdelenia zisku plánuje spoločnosť vyplatiť dividendy v celkovej výške 9 mil. eur. Na účtoch nerozdeleného zisku naďalej ostáva 8,83 mil eur. V ďalších rokoch spoločnosť očakáva, že bude schopná vyplatiť akcionárovi dividendy vo výške 10-11 mil. eur ročne. Tento scenár však podľa správy závisí do veľkej miery od regulačného rámca, ktorý má byť schválený v blízkej budúcnosti, a od zachovania súčasnej úrovne výkonov.

Pohľadávky sa znižujú

Spoločnosť zaznamenala významný medziročný pokles stavu krátkodobých pohľadávok. Kolísavý vývoj krátkodobých pohľadávok nepriamo reflektuje vývoj výnosov z hlavnej činnosti a je sprevádzaný výrazným poklesom hotovosti v medziročnom porovnaní vo výške 64,2%, zatiaľ čo doba splatnosti krátkodobých záväzkov sa výrazne predlžuje na 128,52 dní a doba inkasa krátkodobých pohľadávok sa výrazne znižuje na 18.91 dní. Nastáva takto logický pokles pracovného kapitálu, čo však nie je sprevádzané zvýšením hotovosti.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.