Pribúda neoprávnených manipulácií s plynomermi pri rekonštrukciách, varujú plynári | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSE
Belimo 2

Pribúda neoprávnených manipulácií s plynomermi pri rekonštrukciách, varujú plynári

Domácnostiam hrozí ujma vo vzťahu k ich dodávateľovi plynu.

plynomer

Foto: Energie-portal.sk

Správcovia bytových domov a zástupcovia vlastníkov bytov by pri rekonštrukčných prácach, napríklad pri výmenách tzv. stúpačiek, nemali zabúdať na správnu manipuláciu s plynomermi. Plynári upozorňujú, že ak stavbári demontujú a montujú v rozpore s pravidlami, môže to mať vážne dôsledky.

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ktorá je prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej siete a používateľom určených meradiel v zmysle zákona o metrológii, aktuálne informuje, že takýchto prípadov pribúda.

„SPP – distribúcia, a.s. totiž eviduje zvýšený počet prípadov, kedy nie sú zo strany dodávateľov prác pri rekonštrukčných prácach na OPZ dodržiavané vyššie uvedené zákonné podmienky a plynomery dodávatelia prác demontujú a montujú bez súhlasu SPP – distribúcia, a.s. resp. dokonca aj bez registrácie pre túto činnosť,“ uviedla spoločnosť.

Takýmto konaním podľa plynárov môže byť ohrozená bezpečná prevádzka odberných plynových zariadení. Zároveň však môže byť spôsobená ujma koncovým odberateľom plynu vo vzťahu k ich dodávateľovi plynu a rovnako tak aj distribútorovi plynu ako prevádzkovateľovi distribučnej siete, z ktorej je plyn takto odoberaný.

„Odber plynu meradlom, ktoré nebolo namontované prevádzkovateľom siete, alebo bez jeho písomného súhlasu, je totiž podľa zákona o energetike považovaný za neoprávnený odber plynu,“ vysvetľuje SPP – distribúcia.

Plynári preto správcom bytových domov a vlastníkom bytom odporúčajú, aby pri uzatváraní zmlúv na rekonštrukčné práce, ktoré si vyžadujú aj manipuláciu s plynomermi, pamätali na právne aspekty a zahrnuli ich do zmluvných podmienok poskytnutia služby.

Ako správne montovať plynomer?

Najčastejšou príčinou neoprávnenej manipulácie s plynomermi sú podľa skúseností plynárov rekonštrukčné práce na odbernom plynovom zariadení, hlavne v prípadoch výmeny stúpajúcich rozvodov plynu v bytových domoch.

„Zo strany správcov predmetných bytových domov sú uzatvárané zmluvy o zhotovení diela resp. dodávke takejto služby s externými dodávateľskými firmami, ktoré sú odborne spôsobilé pre takýto druh činnosti a sú držiteľmi príslušných oprávnení. Realizácia týchto prác si štandardne vyžaduje aj demontáž a po výmene potrubia opätovnú montáž plynomera , ktorý je ale vlastníctvom SPP – distribúcia, a.s.,“ uvádza spoločnosť.

V zmysle zákona o metrológii môže vykonať montáž alebo demontáž určeného meradla len registrovaná osoba. To znamená, že plynomer môžu demontovať alebo namontovať iba pracovníci SPP – distribúcia, keďže spoločnosť je pre výkon montáží meradiel registrovanou osobou a disponuje príslušným registračným osvedčením alebo iná osoba, ktorá má takúto registráciu. Aj v takom prípade však na to daný subjekt potrebuje písomný súhlas SPP – distribúcia.

Ďalšie informácie týkajúce sa legálnych možností postupu pri výmene stúpajúcich rozvodov plynu sú dostupné na webe spoločnosti v Katalógu služieb SPP – distribúcia, a.s.


Spoločnosť SPP - distribúcia je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Spúšťajú register obnoviteľných plynov. Záruky pôvodu majú prispieť k dekarbonizácii

Spúšťajú register obnoviteľných plynov. Záruky pôvodu majú prispieť k dekarbonizácii

Zatiaľ ide hlavne o biometán, do budúcnosti sa však počíta aj s ďalšími plynmi.

ÚRSO sa pýta, prečo nezlacňujú energie. Dôvodom je regulácia, odkazujú dodávatelia

ÚRSO sa pýta, prečo nezlacňujú energie. Dôvodom je regulácia, odkazujú dodávatelia

Dodávky energií sú podľa analýzy ÚRSO na Slovensku výrazne drahšie ako inde. Regulácia spôsobila oneskorenie pri zdražovaní a spomaľuje aj zlacnenie, kontrujú dodávatelia.

Odmietli zaplatiť za dodané energie. Medzi VSE a Chemes pokračujú súdne konania

Odmietli zaplatiť za dodané energie. Medzi VSE a Chemes pokračujú súdne konania

Zisťovali sme, ako sa hýbe spor ohľadom dodávok energií pre Chemes. Od mestského podniku má do 1. júna zinkasovať ďalšie milióny eur.