Región východného Slovenska rozkvitá so službou VSE Zelená energia | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Región východného Slovenska rozkvitá so službou VSE Zelená energia

Služba podporuje environmentálne projekty v regióne východného Slovenska od apríla minulého roka. Doposiaľ pomohla zrealizovať šesť projektov.

Región východného Slovenska rozkvitá so službou VSE Zelená energia

Projekt Náučný včelí chodník pri školskej včelnici v Spišskej Novej Vsi | Foto: VSE Holding

Prostredníctvom služby VSE Zelená energia sa podporila biodiverzita, kvalitný život slovenských včiel, zveľadili sa verejné priestranstvá, spojili sa komunity a v neposlednom rade sa zvýšilo povedomie a potreba edukácie v oblasti ochrany životného prostredia v rôznych vekových kategóriách.

Podpora regiónu a spolupráca subjektov idú ruka v ruke

VSE Zelená energia sa spojila s Nadáciou Ekopolis, ktorá jej od minulého roku poskytuje odborné poradenstvo i odporúčania na realizáciu projektov. Okrem nej sa spojila aj s o.z. Príbeh včely či SOSNA o.z. a ďalšími subjektami, ktoré postupne prefarbujú východné Slovensko na zeleno.

„Som rád, že spolu s našou službou prosperuje aj región. Podarilo sa nám prepojiť mnohé dôležité environmentálne témy a taktiež získať jedinečné partnerstvá, ktorých výsledkom sú konkrétne zelené výsadby. Vďaka patrí aj všetkým zákazníkom Zelenej energie, ktorí finančne prispievajú a teda sa priamo podieľajú na podpore rastu našej zelene,“ uviedol Juraj Bayer, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti VSE a.s.

„Hodnota podporených projektov má niekoľko rozmerov. Množstvo zelene vysadenej v rámci šiestich projektov spojilo ľudí a vytvorilo zázemie ďalšieho komunitného života. Hodnota vysadenej zelene bude časom rásť a rokmi, keď stromy zmohutnejú sa zhodnotí kvalita prostredia a nadväznosť na hniezdne možnosti vtáctva, úkryty malých zvierat."

"Pre ľudí prinášajú takto upravené priestranstvá veľký benefit, prinesú plody, posedenie v tieni, oddych pri speve vtákov a dobrý pocit z toho, ako dokážu vlastnou silou zmeniť svoje okolie k lepšiemu. Oceňujeme spoločnosť VSE a energiu, ktorú venuje podpore malých komunitných projektov a benefity, ktoré v produkte Zelená energia pre ľudí prináša,“ uviedla Ľubica Štúberová, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Zrealizované projekty

Občianske združenie Nádej pre ČnT a projekt Zelené pľúca nášho mesta

Zeleň v mestskom parku v Čiernej nad Tisou, vzhľadom k ťažkým vlastníckym vzťahom nebola roky udržiavaná. Vďaka zanieteniu dobrovoľníkov Zelenej energii od VSE sa podarilo tento stav zmeniť. Na odporučenie arboristu bolo navrhnuté omladenie výsadby a citlivé zásahy nevyhnutné pre zabezpečenie vitálnej funkcie parku ako miesta prechádzok, detských hier a pohybu pod korunami stromov.

Miestni nadšenci vysadili lipy, duby, ale aj jablone a korkovník, spolu 17 stromov oživilo mestský park. Miestni obyvatelia chcú v rozvoji parku pokračovať a v nasledujúcom období doplniť lavičky a detské ihrisko. Výsadba drevín bola realizovaná 22. apríla 2022, teda symbolicky na Deň Zeme.

Stredná odborná škola ekonomická v Spišskej Novej Vsi a projekt Náučný včelí chodník pri školskej včelnici

Študenti Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi sa v odbore agropodnikanie v predmete včelárstvo vzdelávajú aj prakticky. Okrem výučby sa škola venuje aj osvete, prednáškam a exkurziám o dôležitosti chovu včiel a ochrane životného prostredia.

K existujúcej školskej včelnici sa vďaka podpore Zelená energia od VSE podarilo vysadiť medonosné rastliny, dreviny a kríky. Výučba odborných predmetov tak môže prebiehať v reálnom prostredí a študenti vidia prácu včelára a praktické využitie medonosných rastlín.

Občianske združenie Nový Ruskov a projekt Dubová aleja nad obcou Nový Ruskov

Realizácia projektu oživila zabudnutý kút chotára obce. Tí skôr narodení si vďaka výsadbe oživili spomienky na miesta, na ktoré chodili ako deti. Mladšia generácia obyvateľov obce sa dozvedela, kde v minulosti rástol dubový les, kde stál historický majer a miestna strelnica.

Aleju pôvodne malo tvoriť 60 stromov, vďaka lokálnemu pestovateľovi sa podarilo vysadiť dokonca 120 sadeníc dubu letného.

Občianske združenie Ťahanovská záhrada a projekt Ťahanovská zeleň

Miestnym dobrovoľníkom v Ťahanovciach sa podarilo vybudovať kvetinové, bylinkové a zeleninové záhony, spevniť svah, vybudovať kompostovisko a prírodné sedenie. Záhrada v Ťahanovciach sa rozrástla o zeleň, ale rozrastá sa aj komunita, ktorá ju navštevuje a to je hlavným výsledkom. 

Ako hovoria realizátori projektu: „Podpora cez Zelenú energiu od VSE prispela k skrášleniu, zútulneniu a zefektívnenie priestoru Ťahanovskej komunitnej záhrady. Oslovili sme nové rodiny, získali nových pravidelných návštevníkov i dobrovoľníkov. Naučili sme sa mnohým novým zručnostiam, spoznali nové rastliny a ich význam a šírili osvetu o kompostovaní.“

Občianske združenie SOSNA a projekt Klimatické záhrady

VSE Zelená energia podporila vznik 10-tich klimatických záhrad na školách v Košiciach. Ich realizáciu už viac ako 15 rokov zabezpečuje občianske združenie SOSNA.

„Je najvyšší čas, aby sme k školským pozemkom začali pristupovať celkom inak. Pred školskými pozemkami stojí nová, naliehavá výzva: učiť deti o klimatických zmenách, ich príčinách a riešeniach na miestnej úrovni“, uviedlo združenie.

Cieľom záhrad je najmä regulovať teplotu okolia a zmierňujú extrémne výkyvy. Zároveň záhrady podporujú zadržiavanie dažďovej vody v pôde a zlepšujú mikroklímu, viažu uhlík v pôde a dreve a tak bránia jeho úniku do atmosféry. Popri týchto pozitívach zároveň združenie vzdeláva zamestnancov škôl a žiakov.

Občianske združenie Príbeh včely a projekt Levanduľový háj

Jedným zo šiestich projektov bol aj minuloročný vznik levanduľového hája pri obci Rudník. Jeho cieľom je okrem iného podpora slovenských včiel, medonosné levandule im poskytujú kvalitné zázemie.

„V roku 2022 naša podpora pokračuje. Spolu so zákazníkmi Zelenej energie sme podporili revitalizáciu a rast levanduľového hája v sume takmer 1 800 eur,“ uviedol Juraj Bayer.

Ak vás zaujali realizované projekty a radi by ste sa tiež stali podporovateľom, podieľajte sa na udržateľnom vývoja vášho okolia. Viac informácií o službe Zelená energia a jej benefitoch nájdete na webovej stránke Zelená energia.

Zdroj: VSE

VSE je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Do siete sa tento rok môže pripojiť viac lokálnych zdrojov, hlási MH SR a oznamuje limit aj na rok 2023

Do siete sa tento rok môže pripojiť viac lokálnych zdrojov, hlási MH SR a oznamuje limit aj na rok 2023

V aktuálnom a budúcom roku sa môžu na Slovensku pripojiť lokálne zdroje s celkovým výkonom takmer 280 MW. Možnosti v rámci západného, stredného a východného Slovenska sa však rôznia.

Slovensko chce oddialiť zákaz predaja benzínových a naftových áut v EÚ

Slovensko chce oddialiť zákaz predaja benzínových a naftových áut v EÚ

Päť európskych krajín požaduje zmiernenie znižovania emisií v cestnej doprave a zavedenie prechodného obdobia pre zákaz spaľovacích motorov.

Zákaz odpájania, právo na splátkový kalendár. ÚRSO ukázal 9 opatrení na ochranu pred zdražovaním

Zákaz odpájania, právo na splátkový kalendár. ÚRSO ukázal 9 opatrení na ochranu pred zdražovaním

Nárast trhových cien energií nedokážeme vykompenzovať, ani ak maximálne znížime distribučné poplatky a zisky energofiriem, avizuje regulátor.