Za pohyb revitalizácia záhrady a nové ihrisko pre deti so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu | ENERGIE-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo 2

Košičania si vybehali nové detské ihrisko a revitalizáciu záhrady

Štvrtok 12. mája sa uskutočnil v historickom centre Košíc charitatívny beh VSE CITY RUN.

V Košiciach vybehali nové detské ihrisko a revitalizáciu záhrady

Pár sekúnd pred štartom | Foto: VSE

  • Aktuality |  16.05.2022 |  TS VSE | (redakcia)

Okrem bežcov sa do športovej aktivity mohli zapojiť aj chodci. Štartovný poplatok spolu s darom generálneho partnera podujatia, spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE), sa vyšplhal na sumu 6 445 eur. Finančný dar putuje do Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici v Košiciach, za ktorý škola plánuje revitalizovať záhradu a vybudovať ihrisko pre deti so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu.

„Som úprimne rád, že sa tento beh po dvoch rokoch pandémie COVID-19 opäť dostal do ulíc a medzi ľudí vo svojom tradičnom formáte. Užime si dnešné krásne počasie a bežme za spoločný cieľ,“ povedal tesne pred štartom Markus Kaune, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s.

Tradíciu a jedinečnosť charitatívneho behu budujú aj organizátori Progress Promotion Košice, s.r.o (Progress Promotion) v spolupráci s Maratónskym klubom Košice.

„Prvý plnohodnotný nie virtuálny VSE City Run po pandemickej prestávke príjemne prekvapil. Priznám sa, že sme k organizácii pristupovali s pokorou netušiac, ako sa naladenie Košičanov smerom k hromadným športovým podujatiam zmenilo. Pozitívnym zistením bolo, že športové kluby účasť výrazne potiahli a napriek celospoločenskej skepse týkajúcej sa stavu mládežníckeho športu musíme skonštatovať, že život v kluboch nezastal, naopak, stretli sme sa naozaj s výrazným záujmom a podporou, veď dve tretiny všetkých účastníkov prišli práve z týchto radov. Potešilo aj počasie, podpora divákov na trati a samozrejme na konci dňa krásna suma, ktorá poputuje na dobrú vec,“ skonštatoval Branislav Koniar, Managing Director zo spoločnosti Progress Promotion.

Pohyb, ktorý pomáha

Prvý štartový výstrel behu VSE CITY RUN zaznel v roku 2008 v Košiciach a dnes sa radí medzi najväčšie charitatívno – športové eventy na Slovensku. V tomto roku sa ho zúčastnilo viac ako 1 200 bežcov či chodcov. Tí sa pridali k 40 000 účastníkov minulých ročníkov a spoločne pomohli darovať už viac ako 150 000 eur 24 rôznym subjektom.

Súčasťou podujatia je tradične aj sprievodný kultúrny program a tombola. VSE CITY RUN so svojim unikátnym konceptom spája pohyb s pomocou, rôzne komunity medzi sebou a pomáha zrealizovať projekty, ktoré podporujú rozvoj daného regiónu.

Tento rok pre špeciálnu škôlku

Škôlka sa venuje predprimárnemu vzdelávaniu detí so špeciálnymi potrebami a rôznym druhom hendikepu (mentálne, fyzické i kombinované postihnutia). Je v nej 6 tried detí vo veku od 2 do 6 rokov, ktorým materská škola zabezpečuje poldenné a celodenné vzdelávanie.

Kolektív zamestnancov Špeciálnej materskej školy na Ľudovej ulici v Košiciach so šekom v hodnote 6 445 eur

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania je deťom zabezpečiť komplexnú pripravenosť na vzdelávanie v školskom systéme a čo najlepšie ich pripraviť na život v spoločnosti. Výťažok z behu VSE CITY RUN bude použitý na revitalizáciu detskej záhrady a vybudovanie špeciálneho ihriska vhodného aj pre deti s hendikepom.

VSE je komunikačným partnerom denníka Energie-portal.sk.
 

Mohlo by vás zaujímať

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Automobilka Porsche navyšuje investíciu do výroby batérií na Slovensku

Výstavba nových hál na kompletizovanie batériových modulov do elektromobilov už začala.

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Monitoring energetiky | 27. - 29. 3. 2023

Prehľad energetických noviniek v médiách, verejnej správe a legislatíve za uplynulé obdobie.

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Spoločnosť JAVYS neprekročila v roku 2022 žiaden z emisných limitov

Množstvá emisií znečisťujúcich látok zo zdrojov znečisťovania ovzdušia a vypustených skleníkových plynov (CO2) boli porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi.