Eversheds Sutherland
VSDS
Belimo

Na rekonštrukciu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je k dispozícii 130 miliónov eur

Na rekonštrukciu a obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom je v aktuálnej výzve z Operačného programu Kvalita životného prostredia vyčlenených 130 miliónov €. Žiadosti je možné podávať priebežne.

centrálne zásobovanie teplom

Foto: Fotolia

O možnosti využiť európske prostriedky aj na obnovu rozvodov centrálneho zásobovania teplom Slovenská inovačná a energetická agentúra informuje od schválenia Operačného programu Kvalita životného prostredia v roku 2014.

Výzva zameraná na rozvoj účinnejších systémov centrálneho zásobovania teplom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie rozvodov tepla bola zaradená do harmonogramu už v roku 2015 a následne aj v roku 2016.

Príprava trvala viac ako rok aj preto, že sa podpora sa týka regulovaného odvetvia, pre ktoré sa v tom období menila príslušná legislatíva. Dôležitý bol aj časový rámec nevyhnutný pri schvaľovaní pravidiel poskytovania štátnej pomoci. Schéma štátnej pomoci bola zverejnená v decembri 2016.

Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevky zverejnila Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. marca 2017.

Dotácie na tepelné rozvody budú posudzovať priebežne

Výzva je otvorená, čo znamená, že žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Prvé je stanovené koncom marca, ďalšie v apríli a neskôr budú projekty hodnotené v dvojmesačných intervaloch.

Termíny prvých hodnotiacich kôl krátko po vyhlásení výzvy boli stanovené hlavne preto, aby záujemcovia o podporu mohli projekty realizovať ešte tento rok mimo vykurovacej sezóny, kedy je možné rozvody rekonštruovať.

Podpora maximálne šesť miliónov

Na jeden projekt a jeden podnik je možné získať príspevok maximálne 6 miliónov €. Miera podpory je v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci najviac 85 % z celkových oprávnených nákladov.

„Miera podpory je zaujímavá, ale podmienky získania pomoci sú náročné. Preto nepredpokladáme, že sa prostriedky v najbližších mesiacoch vyčerpajú,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.


Čítajte tiež:

-> Centrálne zásobovanie teplom. Slovenská republika má rozvinutý systém centralizovaného zásobovania teplom (CZT), ktorý pokrýva viac ako 30 % celkovej spotreby tepla. V systémoch CZT prevažuje (cca 54 %) výroba tepla v teplárenských systémoch, ktoré využívajú výhody kombinovanej výroby elektriny a tepla. Iná výroba tepla je zabezpečovaná hlavne v lokálnych resp. okrskových zdrojoch tepla – kotolne, výhrevne – s vlastnými rozvodmi.

-> Domová kotolňa. Ako a kedy nahradiť centrálny zdroj tepla? Alternatívny zdroj tepla môže priniesť významnú úsporu prevádzkových nákladov. Dôležité je to najmä tam, kde cena tepla z centrálneho zásobovania teplom (CZT) je veľmi vysoká. Poradíme vám, ako postupovať.

-> Česko zostáva jedným z lídrov v centrálnom zásobovaní teplom v Európe. V Českej republike je na sústavy zásobovania teplom pripojené približne 1,6 milióna domácností, v ktorých žije takmer 40 % obyvateľov. Od roku 1990 klesla u štandardného bytu priemerná ročná spotreba tepla na vykurovanie a ohrev vody z 60 na 25 GJ, teda o viac ako polovicu.


Oprávnené sú investičné projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla v rámci existujúcich systémov CZT, ktoré, spĺňajú definíciu energeticky účinného systému CZT, alebo po realizácii projektov túto definíciu energeticky účinného systému CZT budú spĺňať.

Účinné zásobovanie teplom

Účinný systém centralizovaného zásobovania teplom alebo chladom využíva aspoň 50 % energie z obnoviteľných zdrojov, 50 % odpadového tepla, 75 % tepla z kombinovanej výroby alebo 50 % kombinácie energie a tepla z týchto zdrojov.

Zároveň musí byť vopred energetickým auditom identifikované, že realizáciou projektu dôjde k zníženiu primárnej energetickej spotreby pri pokrývaní dopytu po využiteľnom teple.

Momentálne SIEA organizuje semináre pre záujemcov o pomoc, na ktorých detailne vysvetľuje podmienky výzvy. Prvý sa uskutočnil tento týždeň v Košiciach, druhý sa koná v piatok v Bratislave a ďalší o týždeň v Banskej Bystrici.

„Na seminároch zároveň zbierame otázky z praxe, ktoré zaujímajú žiadateľov. Keďže je to nová skúsenosť s podporou v tejto oblasti, môže sa stať, že sa objavia situácie, kvôli ktorým bude nutné spresniť niektoré detaily výzvy,“ zdôraznil S. Jurikovič.

Zdroj: Tlačová správa SIEA, medzititulky redakcia


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia obnoviteľnej energie vlani na podpore zinkasovali 467 miliónov eur

Výrobcovia obnoviteľnej energie vlani na podpore zinkasovali 467 miliónov eur

Najväčšiu časť balíka získali fotovoltické elektrárne.

Martin Ondko: Ponúkneme dynamické tarify pre elektromobily aj čerpadlá

Martin Ondko: Ponúkneme dynamické tarify pre elektromobily aj čerpadlá

To, koľko elektriny si dnes nakúpim, nie je až tak dôležité. Skôr ide o to, v akom čase, hovorí dodávateľ energií.

Vykurovanie elektrinou sa od apríla predraží. Pomôže výmena ističa aj nová tarifa

Vykurovanie elektrinou sa od apríla predraží. Pomôže výmena ističa aj nová tarifa

ÚRSO vyzval distribučné spoločnosti, aby zintenzívnili svoje informačné kampane a radili odberateľom, ako môžu ušetriť.