Jadrové elektrárne v SR | ENERGIE-PORTAL.SK
VSE
VSDS
Belimo

Jadrové elektrárne v SR

V súčasnosti sú na Slovensku prevádzkované štyri jadrové elektrárne, resp. päť blokov jadrových elektrární.

Jadrové elektrárne v SR

Foto © JAVYS, a.s.

Atómová elektráreň Mochovce 1. a 2. blok (Slovenské elektrárne, a.s.)

Ako uvádza internetová stránka Slovenských elektrární, štyri bloky Atómovej elektrárne Mochovce sú vybavené tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa pozastavila v roku 1992 a znova spustila v novembri 2008. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku.


Jadrová energetika v SR


Mochovské bloky patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V-213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Medzinárodné expertné tímy sa zhodli na tom, že elektráreň po realizácii bezpečnostných opatrení spĺňa všetky medzinárodné štandardy a úroveň jadrovej bezpečnosti a spoľahlivosti zhodnotili ako mimoriadne vysokú.

Inštalovaný výkon (hrubý)

940,00 (2x470) MW

Inštalovaný výkon (čistý)

872,00 (2x436) MW

Počet blokov

2 (+2 vo výstavbe)

Palivo

obohatený urán

Typ reaktora

VVER 440 / V-213

Rok uvedenia do prevádzky

1998, 2000

Atómová elektráreň Bohunice V2 (Slovenské elektrárne, a.s.)

Elektrická energia v AE Bohunice V2 sa podľa internetovej stránky SE vyrába v dvoch blokoch s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985.

Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Trnava z AE Bohunice v roku 1987 prešla elektráreň V2 na kombinovanú výrobu elektriny a tepla. Odbočkou z líniovej časti tepelného napájača Trnava je riešený aj tepelný napájač do Leopoldova a Hlohovca.


Energie-portal.sk na Facebooku


Od roku 2002 sa na blokoch V2 realizoval program modernizácie v celkovej hodnote 500 mil. EUR, ktorý bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 MW/blok.

Inštalovaný výkon

1010,00 (2x505) MW

Počet blokov

2

Palivo

obohatený urán

Typ reaktora

VVER 440 / V213

Rok uvedenia do prevádzky

1984, 1985

Atómová elektráreň Bohunice V1 (JAVYS, a.s.)

Jadrová elektráreň V1 sa stala pilotnou a najbezpečnejšou elektrárňou typu VVER 440/V230. Dokázala modernizovateľnosť jadrových elektrární s týmto typom reaktorov na požadovanú bezpečnostnú úroveň a zároveň preukázala schopnosť pôvodného zariadenia fungovať so „západnými systémami", uvádza sa na internetovej stránke JAVYS.

Jadrová elektráreň V1 má dva bloky s reaktormi VVER 440 (starší typ V 230). Začiatok jej výstavby sa datuje rokom 1972 a do prevádzky bola uvedená v rokoch 1978 – 1980 (1. blok – 12/1978, 2. blok – 3/1980). Prevádzka 1. bloku bola v roku 2006, po skoro tridsiatich rokoch, ukončená.

Atómová elektráreň V1 bola vybudovaná po ukončení ťažkovodného programu reprezentovaného elektrárňou A1, kedy sa prijala koncepcia výstavby jadrových elektrární na báze tlakovodných reaktorov typu VVER s jednotkovým výkonom bloku 440 MW, ktorý vyvinuli a prevádzkovali v Rusku.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Dodávatelia elektriny v SR

Dodávatelia elektriny v SR

Zoznam dodávateľov elektriny pre domácnosti pravidelne aktualizuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ÚRSO.

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Plynu je príliš veľa, cena nemá prečo veľmi rásť

Produkcia skvapalneného zemného plynu v EÚ postupne klesá. Nahradiť ju môže americký alebo ruský plyn.

Bioplynové stanice v SR

Bioplynové stanice v SR

Zoznam zariadení na výrobu bioplynu na Slovensku.