VSE
VSE
Belimo

Čo priniesol Európsky energetický summit 2023 (+FOTO)

Pre zachovanie transformácie energetického priemyslu a stability a flexibility dodávok energií je v budúcnosti nevyhnutná spolupráca na všetkých úrovniach, zhodli sa odborníci.

Európsky energetický summit

Konferenciu moderovala Lenka Buchláková / Foto: Creative Pro

V utorok a stredu 17 a 18. októbra 2023 sa uskutočnil v priestoroch Pontonu na Tyršovom nábreží v Bratislave prvý ročník Európskeho energetického summitu.

Podujatie hostilo viacero významných osobností z oblasti energetiky, najmä zo stredoeurópskeho regiónu, ktorí v jednotlivých diskusných paneloch vyjadrili svoje názory a poznatky k diskutovaným témam ohľadom energetickej transformácie a budúcnosti elektrickej energie. S Bratislavou sa spojili a vyjadrili svoj postoj k téme aj odborníci zo sveta prostredníctvom online prezentácií. Druhý deň poctil summit svojou návštevou a diskusiou aj minister hospodárstva Peter Dovhun.

V úvode prvého ročníka Európskeho energetického summitu vystúpili Jaroslav Vach, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS), a Martin Durčák, predseda predstavenstva ČEPS, a.s., ktorí hovorili o dôležitosti organizovania takéhoto podujatia a ich slová sa zhodli v tom, že výmena skúseností a spolupráca je nevyhnutná.

„Summit priniesol veľa podnetných a inšpiratívnych myšlienok a ukázal svoju opodstatnenosť. Ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy cítime potrebu intenzívnejšej komunikácie a prepojenia všetkých účastníkov energetického trhu v širšom regióne. Táto potreba sa odvíja od požiadavky rozširovania vzájomného prepojenia, od zvyšujúceho sa objemu obchodných výmen, ako aj rastúcej naliehavosti harmonizácie regulačných rámcov a bezpečnostných opatrení vedúcich k zabezpečeniu uhlíkovej neutrality. A to všetko pri zaistení dostatku energie za dostupné, férové ceny a zabezpečení jej výroby a dodávky bez dopadov na životné prostredie,“ uviedol Jaroslav Vach.

Jaroslav Vach na konferencii | Foto: ENERGIE-PORTAL.SK

Hlavnými témami diskusných panelov dvojdňového summitu boli energetická transformácia, výroba elektrickej energie, jej prenos, distribúcia, bezpečnosť a balansovanie sústavy, regulácia a v neposlednom rade aj aktuálna situácia týkajúca sa Ukrajiny.

Prvý deň summitu diskusné panely energetických odborníkov zdôraznili dôležitosť diverzifikácie zdrojov energie a zároveň potvrdili, že transformácia a prechod k udržateľnej energii je náročnou a dlhodobou výzvou pre všetky sektory a krajiny Európskej únie a pre ich politických predstaviteľov. Navyše, všetky tieto postupné kroky sa uskutočňujú v kontextemeniacich sa očakávaní na strane spotreby energie, čo predstavuje závažné otázky a výzvy do budúcnosti a komplikuje tento proces ešte viac.

Dôležitý nie je len samotný fokus na dekarbonizáciu, ale procesy by mali zahŕňať aj sústredenie sa na nové technológie a investície do technologického rastu, ako je napríklad využívanie vodíka, zachytávanie CO2, či geotermálna energia. V ideálnom energetickom mixe by nemala podľa odborníkov chýbať ani energia z jadra a aj v tejto oblasti majúčo ponúknuť inovácie resp. malé modulárne reaktory.Súčasťou je aj digitalizácia, ktorá by sa mala sústrediť na rozvoj inteligentných sietí a následne na analýzu a spracovanie dát. Odborníci sa zhodujú aj v tom, že energetická transformácia vyžaduje jasné stratégie a plány, ktoré budú pre dané sektory predvídateľné, podporujú dlhodobé ciele a zahŕňajú investičné programy.

Nakoniec netreba zabúdať aj na spotrebiteľa, ktorý je na konci tohto reťazca ale vyžaduje si predovšetkým cenovo dostupnú elektrickú energiu, čomu sa treba rovnako prispôsobiť. V tomto zmysle saenergetická transformácia netýka len prechodu na obnoviteľné zdroje a dekarbonizáciu. Znamená postupnú transformáciu celého energetického priemyslu, na ktorú sa musia adaptovať nielen jednotlivé sektory, od výrobcov, cez prenosové sústavy až po regulátorov,ale dôležitá bude aj zmena správania samotných odoberateľov, zhodli sa odborníci.

Fotogaléria z Európskeho energetického summitu 2023

Druhý deň zahájila diskusia s ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom, ktorý začal dobrými správami z Luxemburgu, kde sa ministri 27 krajín dohodli na finálnej podobe nového dizajnu energetického trhu.

Summit pokračoval prezentáciou Volodymyra Kudryitského k synchronizácii Ukrajiny a Moldavska s Európou a v následnej diskusii sa preberali súčasné a budúce výzvy, ako aj skúsenosti z oblasti riadenia sústav v kritických situáciách.

Odborníci z Ukrajiny vyzdvihli pomoc Európy a stredoeurópskeho regiónu a najmä dôležitý krok napojenia sa na európsku elektrickú sieť v marci minulého roka, ktorá napomáha k udržiavaniu lepšej stability dodávok elektrickej energie na Ukrajinu. Boli diskutované otázky bezpečnosti a ďalšej spolupráce na ceste Ukrajiny stať sa plnohodnotným členom európskych energetických štruktúr. Podobne odborníci upozornili aj na nebezpečenstvo spojené so závislosťou na jednom zdroji a nutnej diverzifikácie zdrojov energie.

Prvý ročník Európskeho energetického summitu s podnetnými diskusiami a bohatou účasťou naplnil očakávania organizátorov a stal sa prísľubom k jeho ďalšiemu pokračovaniu budúci rok.


Tlačová správa organizátora konferencie, agentúry Creative Pro. Denník Energie-portal.sk bol mediálnym partnerom podujatia.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Fotovoltické panely vyrábajú z celkovej energie až 90 % odpadného tepla. Sú to vlastne panelové radiátory, vraví energetický audítor.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pozýva na 21. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.