VSE
VSE
Belimo 2

Prinesú investície a nezvýšia dlh. Garantované energetické služby obnovia budovy, hovorí šéfka ESCO Slovensko

Optimálne využívanie energií sa týka mnohých oblastí, a to nám pomáha rásť, hovorí Naďa Hartmann. ESCO Slovensko má pod sebou už osem dcérskych spoločností.

Naďa Hartmann

Naďa Hartmann / Foto: ESCO Slovensko

O tom aký bol trh s energetickými službami v roku 2023, a na čo sa ESCO Slovensko zameriava v roku 2024, sme sa porozprávali s Naďou Hartmann, generálnou riaditeľkou a členkou predstavenstva spoločnosti ESCO Slovensko.

ESCO Slovensko vstúpilo na slovenský trh v predvečer energetickej krízy. Ako sa pozeráte na uplynulé dva roky v energetike a ako sa v tomto období darilo firme?

Roky 2022 a najmä 2023 boli naozaj mimoriadne vo vzťahu k vysokým cenám energií, ich výkyvom problematickému plánovaniu výsledkov. Výzvam čelil celý sektor energetiky. 

Ak mám hovoriť o skupine ESCO Slovensko, je potrebné hneď v úvode uviesť, že našimi rovnocennými akcionármi sú najväčší dodávatelia energií na Slovensku a v Česku, SPP a česká skupina ČEZ.

Rok 2023 bol pre spoločnosť celú skupinu ESCO Slovensko jedinečným, nakoľko napriek viacerým významným prekážkam, sme na konci roka presiahli stanovené plány a to v ukazovateli EBIDA o 12% a dosiahli tak hodnoty celkom 9,1 mil. eur. 

Podarilo sa nám napriek tomu, že v roku 2023 sme nerealizovali žiadne rozpočtované akvizície, keďže majitelia spoločností v energetickom sektore váhali s predajom spoločností vzhľadom na nestabilnú situáciu na trhu.

V porovnaní s rokom, ktorý predchádzal vzniku skupiny ESCO Slovensko, sme v roku 2023 dosiahli takmer štvornásobne vyššie tržby a takmer o polovicu vyššiu EBITDA. Z objektívnych príčin, najmä kvôli vývoju cien komodít na trhoch, miera rastu tržieb predbieha mieru rastu EBITDA. Práve tu sa prejavil efekt vyšších cien komodít, čo malo priamy dopad na naše tržby.

Náš rast však nebol spôsobený len nimi, ale aj akvizíciami, ktoré sme počas prvých dvoch rokov fungovania nadobudli a organickým rastom entít, ktoré do našej skupiny patrili už pri našom vzniku. Tie za rok 2023 dosiahli v porovnaní s rokom 2020 takmer 2,5-násobný rast v ukazovateli tržby a takmer 30 % rast EBITDA.

Vzhľadom na očakávanú stabilizáciu a pokles cien energií pre tento rok sme museli ohlásiť očakávané nižšie tržby, avšak nie spôsobené poklesom našich aktivít. Naopak. Pre tento rok budeme pokračovať v predaji nových produktov, ktoré sme predstavili minulý rok a realizácii plánovaných významných zákaziek.

Ako vnímate za minulý rok rolu vašich akcionárov pri fungovaní spoločného podniku?

Takéto spojenie nám umožňuje neustále prinášať na slovenský trh tie najmodernejšie energetické riešenia a technológie pre našich zákazníkov a využívať odborné skúsenosti stabilných dodávateľov energií. Aj touto cestou im chcem poďakovať za ich podporu.

Výsledky v treťom roku pôsobenia sú o to významnejšie, lebo potvrdili správnu voľbu spojenia našich akcionárov - vytvoriť spoločný podnik. Je za tým tvrdá práca všetkých mojich kolegov, za čom im touto cestou ďakujem.

Naše presvedčenie, že zelené riešenia sú pre všetkých, stačí len nájsť ten správny model, stále rastie. Silu našich akcionárov vnímam aj pri našich akvizičných činnostiach, ktoré sú stále veľmi intenzívne. Máme jasný plán spoločnosti akého typu ešte do našej skupiny potrebujeme. Akcionári zohrávajú významnú rolu aj z pohľadu našich finančných možnosti ako tieto spoločnosti nadobúdať.

Aké aktivity vašej skupine dopomohli dosiahnuť také dobré výsledky?

Minulý rok bol pre viaceré spoločnosti v našej skupine skvelou príležitosťou pre zvýšený dopyt po ich službách, najmä v oblasti dodávok fotovoltických elektrární, energetických auditov, energetických služieb, dekarbonizácii priemyslu, rôznych projektov pre optimalizáciu spotrieb energií, redizajn a prestavbu budov.

So spoločnosťou e-Dome, ktorú sme 1. januára 2024 zlúčili s nami ako materskou spoločnosťou, sme dokončili napríklad viacero projektov pre oblasť zdravotníctva, na čo sme hrdí, a to dva pre štátne nemocnice ako projekty garantovaných energetických služieb.

Zaujímavým projektom pre nás bola dodávka vzduchotechniky spoločnosťou AZ KLIMA pre pilotný koncept zeleného obchodného domu alebo kompletná výmena vzduchotechnických jednotiek v jednom z najväčších nábytkárskych podnikov na Slovensku.

Pri riešení vlastných fotovoltických elektrární spoločnosťou ELIMER sme dokončili začiatkom roka napríklad projekt najväčšej strešnej inštalácie FVZ 2,5MWp (2MW) na streche jedného objektu v Logistickom centre BILLA Sereď. Ide o inštaláciu približne 5 500 fotovoltických panelov na streche a fasáde objektu.

Zaujímavé projekty dokončila aj naša spoločnosť CAPEXUS pre interiérové riešenia, víťaz z roku 2022 pre OFFICE ROKA v kategórii ZDRAVÁ KANCELÁRIA. Boli to najmä projekty ako kompletný redizajn a prestavba centrály SLOVAK TELEKOM, kde sme v roku 2023 odovzdali celkovo viac než 7500 m2 zrekonštruovaných priestorov, pričom ešte aj v roku 2024 pokračujeme s ďalšími.

Zaujímavé na tomto projekte okrem iného je, že sa prestavba realizuje za plnej prevádzky Slovak Telekom. Môžem spomenúť aj rekonštrukciu vstupnej lobby v administratívnej budove AUPARK TOWER pre investora WOOD & Company. Okrem náročných technologických postupov bolo aj v tomto prípade výzvou prace zrealizovať tak, aby čo najmenej obmedzili prevádzku budovy, keďže Aupark Tower je takmer plne obsadený.

Za spoločnosť Biopel môžem uviesť ukončenie dvoch významnejších projektov, ktorými sú inštalácia a uvedenie do prevádzky briketovacej linky. Našim zámerom je popri hlavnej výrobe drevných peliet ponúknuť zákazníkom aj doplnkový drevný vykurovací produkt, a to brikety. A tiež získanie medzinárodného certifikačného auditu kvality, keďže v súčasnosti stále viac domácností, verejných i súkromných objektov využíva drevné pelety ako ekologický a efektívny zdroj energie na vykurovanie. Udelená a obhájená značka kvality EN A1 umožňuje spoločnosti BIOPEL ostať naďalej lídrom medzi výrobcami a tiež stabilným dodávateľom drevných peliet najvyššej kvality na slovenský trh. 

To je skutočne veľa noviniek. Ktoré aktivity vnímate ako najvýznamnejšie v roku 2023? A nadväzujete aj v roku 2024?

Ako som uviedla v predchádzajúcej odpovedi, môj výpočet bol exemplifikatívny a nie taxatívny. Veľmi pozitívny trend vidím pri rozvoji viacerých spoločností, ktoré máme vo svojom portfóliu. ESCO Slovensko je dnes jednotkou na trhu s energetickými službami na Slovensku.

Po zlúčení spoločnosti e-Dome máme v portfóliu osem obchodných spoločností. Portfólio ich služieb je široké, ide o silno a slaboprúdové riešenia, výstavbu fotovoltických elektrární, prevádzkovanie energetických hospodárstiev, vzduchotechniku a klimatizáciu, výstavbu kogeneračných jednotiek, výrobu, dodávku a distribúciu tepla, LDS a MDS, servis technologických zariadení, výroby a dodávky drevných biopalív, servisu a údržby peletových kotlov a mnoho ďalšieho.

Práve táto rôznorodosť nášho portfólia demonštruje, čoho všetkého sa optimálne využívanie energií týka. Uvediem však na záver produkt, v ktorom vidíme veľký rozvojový potenciál. Sú ním energetické služby, a to tak pre súkromný ako aj pre verejný sektor. Osobitne pre oblasť obnovy budov.

O čo presne pri takýchto službách ide?

Obnova budov a znižovanie ich energetickej náročnosti je záväzok Slovenska a nevyhnutnosť pre verejný sektor. Energetická služba s garantovanou úsporou je pritom pre štát najlacnejší spôsob, ako obnovu a energetické úspory dosiahnuť. Malo by sa to významnejšie podporovať.

Musím povedať, že po rokovaniach s relevantnými predstaviteľmi verejného sektora registrujeme v posledných mesiacoch väčší záujem o podporu garantovanej energetickej služby.

Dôležitá však bude včasná implementácia európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov a o energetickej efektívnosti tak, aby sa ich transpozícia prejavila v zásadnom náraste počtu kvalitne obnovovaných budov na Slovensku.

ESCO Slovensko je ako spoločnosť oprávnená poskytovať tzv. garantovanú energetickú službu. Ide o energetickú službu s garantovaným výsledkom týkajúcim sa reálnych úspor u zákazníka, a to najmä na výdavkoch na energie.

Naša spoločnosť je schopná pri poskytovaní takejto služby vopred zaručiť minimálnu úroveň úspor prevádzkových nákladov na určené časové obdobie. Okrem toho umožníme dlhodobo zvýšiť efektívnosť prevádzky, budovy alebo zariadenia zákazníka, a to s našou garanciou podľa zmluvy. Vieme tak všetky finančné aj technické riziká spojené s projektom preniesť na nás. Z dosiahnutých úspor nám potom zákazník vie, optimálne v rozpätí sedem až desať rokov, splácať investíciu, ktorú investujeme do jeho projektu na začiatku z našich zdrojov.

Bude aj naďalej záujem o takúto službu?

Verejné zdroje na podporu obnovy budov alebo technológií vo forme poskytovania nenávratných príspevkov alebo dotácii určené pre toto programové obdobie alebo z Plánu obnovy a odolnosti SR sú už vo veľkej časti rozdelené. Len štát disponuje ešte s viac ako 10 000 budovami, ktoré vyžadujú rôzne formy rekonštrukcií a majú vysoký potenciál energetických úspor a nie vždy bude môcť mať k dispozícii rozpočtové prostriedky. Výhodou GES je, že nezvyšuje dlh štátu.

To isté platí aj pre súkromný sektor a navyše obdobné garantované služby viete použiť aj pre rôzne technológie pre priemysel, pre ktoré je nenávratné financovanie veľmi obmedzené.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Zvyšuje energetickú sebestačnosť. Ako funguje batériové úložisko v miestnej distribučnej sieti

Veľkokapacitná batéria optimalizuje využívanie elektriny z fotovoltiky v priemyselnom areáli.

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

Pozvánka na konferenciu: VZDUCHOTECHNIKA 2024

23. ročník vedecko-odbornej konferencie SSTP s témou "Vnútorné prostredie a energetická náročnosť budov so vzduchotechnikou" sa uskutoční v polovici júna v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Dron monitoruje elektrické vedenie. Energetici ho prvýkrát vypustili bez priameho vizuálneho kontaktu pilota

Východoslovenská distribučná získala oprávnenie na prevádzku dronov v režime BVLOS. Dron takto dnes odštartoval z Elektrickej stanice v Lemešanoch

X
X
X
X