VSE
VSE
Belimo

Bytový podnik zmodernizoval zdroj tepla a pridal výrobu elektriny. Investíciu splatia úspory

Náklady na rozsiahlu modernizáciu sa pokryjú z energetických úspor počas najbližších 10 rokov, mesto ani bytový podnik nemuseli do projektu vstúpiť s priamou investíciou.

ESCO Slovensko

Zdroj tepla bytového podniku / Foto: ESCO Slovensko

Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom dokončil modernizáciu zdroja tepla a teplej užitkovej vody (TÚV). Podľa zhotoviteľa ide o jeden z technologicky najmodernejších systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT) v krajine.

V článku sa dozviete:

  • aké zdroje na výrobu tepla a elektriny poslúžia podniku,
  • aký bude tepelný a elektrický výkon nových zdrojov,
  • ako bytový podnik využije odpadové teplo,
  • koľko trvala realizácia projektu.

Náklady splatí vyššia účinnosť výroby

Hlavným cieľom projektu rozsiahlej investície v Novom Meste nad Váhom bolo zvýšenie energetickej efektívnosti tepelnej sústavy, jej autonómie a bezpečnosti.

„Na efektívnu prevádzku tepelného hospodárstva bola modernizácia nášho systému výroby tepla nevyhnutná. Projekt okrem zvýšenia kvality dodávky tepla na ďalšie dekády pomôže aj stabilizovať ceny pre našich odberateľov,“ priblížil riaditeľ Mestského bytového podniku Nové Mesto nad Váhom Stanislav Vavrek.

Výhodou investície prostredníctvom garantovanej energetickej služby (GES) podľa neho je, že splácanie projektu sa rozloží v čase vďaka šetreniu energiou.

„Zvolené riešenie modernizácie nezaťaží rozpočet bytového podniku, lebo náklady na modernizáciu sa budú hradiť z dosiahnutých energetických úspor,“ doplnil S. Vavrek. Náklady sa budú splácať počas 10 rokov z prostriedkov ušetrených práve vďaka zvýšenej účinnosti výroby tepla.

Člen predstavenstva a technický riaditeľ ESCO Slovensko Marek Chrastina a riaditeľ bytového podniku Stanislav Vavrek | Foto: ESCO Slovensko

Celý projekt modernizácie zdroja tepla pre Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, ktorý bude slúžiť na výrobu tepla, TÚV aj elektrickej energie, zastrešila skupina ESCO Slovensko. Výsledkom investície je jeden z technologicky najmodernejších systémov CZT na Slovensku.

„V priebehu trištvrte roka sme dokázali vybudovať energoblok spĺňajúci najvyššie technologické štandardy, ktorý zaručí kvalitnú a stabilnú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody pre obyvateľov Nového Mesta nad Váhom,“ uviedla generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva ESCO Slovensko Naďa Hartmann.

Spoločnosť si zároveň pochvaľuje „aktívnu a otvorenú“ spoluprácu s mestským bytovým podnikom, ktorá umožnila aj napriek sťaženým podmienkam pre výpadky v dodávkach materiálov, vybraných technológií a pandémiu COVID-19 odovzdať projekt modernizácie zdroja tepla s výrazným predstihom oproti pôvodnému harmonogramu.

Foto: ESCO Slovensko

Pribudli tepelné čerpadlá aj moderný plynový kotol

Systém bytového podniku sa modernizáciou priblíži k štatútu vysoko účinného CZT. Tým však rozsiahly projekt neskončil. Dobudovaním energobloku bytový podnik rozširuje svoju výrobnú základňu aj o produkciu elektrickej energie.

Elektrinu bude možné použiť na vlastnú spotrebu, prípadne ju odpredávať do distribučnej siete. Riešenie tak má dopomôcť zvýšeniu bezpečnosti dodávky tepla, ako aj minimalizácii dôsledkov nárastu cien plynu a elektriny na koncových odberateľov tepla, teda občanov Nového Mesta nad Váhom.

Energoblok pozostáva z kogeneračnej jednotky s elektrickým výkonom 528 kW, tepelným výkonom 672 kW a z plynového nízkoteplotného kotla s výkonom do 700 kW. Je doplnený systémovým riešením dvomi tepelnými čerpadlami s tepelným výkonom do 300 kW, ktoré pomocou sústavy výmenníkov zvyšujú účinnosť zdroja využitím aerotermickej a aerotermálnej energie, ako aj s využitím odpadového tepla z priemyselných procesov, v tomto prípade tepla zo spalín kogeneračnej jednotky a plynového kotla.

„Sme pripravení poskytnúť naše komplexné služby aj pre ďalšie mestá a mestské podniky. Kvalitu našej práce potvrdzuje aj táto modernizácia mestského tepelného zdroja,“ dodala N. Hartmann z ESCO Slovensko.

Foto: ESCO Slovensko


O spoločnosti

ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia pre administratívne, komerčné a obytné areály, priemyselné komplexy, ako aj na riešenia pre obce a mestá.

Skupinu tvorí viacero špecializovaných a úzko spolupracujúcich spoločností, vďaka čomu ESCO Slovensko ponúka svojim klientom komplexné riešenia od konzultácií a špecifikácií reálnych potrieb klienta cez návrh a realizáciu vhodných opatrení až po následnú správu a servis zariadení.

Ponuka skupiny zahŕňa aj oblasť financovania realizovaných projektov, a to spôsobom, ktorý minimalizuje riziko objednávateľa formou splácania projektu z dosiahnutých energetických úspor.

https://www.escoslovensko.sk/


Spoločnosť ESCO Slovensko je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Nie každé odpadné teplo je obnoviteľné. Pomôže tepelné čerpadlo

Fotovoltické panely vyrábajú z celkovej energie až 90 % odpadného tepla. Sú to vlastne panelové radiátory, vraví energetický audítor.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Pozvánka na konferenciu: FACILITY MANAGEMENT 2023

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) pozýva na 21. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v čarokrásnom prostredí Vysokých Tatier.