VSE
VSE
Belimo

Energetickú chudobu pomôžu riešiť smart elektromery. Jedna z distribučiek má plán

Domácnosti, ktoré majú problém udržať svoj rozpočet pod kontrolou, by mohli za elektrinu platiť vopred.

predplatený odber elektriny

Foto: Depositphotos

Vybudovať smart platformu pre meranie elektriny nie je investične ani prevádzkovo lacný špás. Prínos inteligentných meracích systémov (IMS) sa pritom zatiaľ darí uchopiť iba čiastočne. Ich potenciál do budúcnosti je stále veľký.

Potvrdzujú to aj plány prevádzkovateľa jednej z regionálnych distribučných sústav. IMS by podľa zámerov distribučnej spoločnosti mohli pomôcť pri riešení problému, kde by ste ich možno nečakali. Tým problémom je energetická chudoba.

Inšpirovali sa mobilnými operátormi

Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) distribuuje elektrinu pre 650-tisíc odberných miest na východnom a časti stredného Slovenska. Súčasťou jej distribučnej sústavy sú IMS, pričom inteligentné meradlá elektriny v súčasnosti využíva okolo 100 000 zákazníkov VSD. Od zavádzania týchto systémov VSD hľadá možnosti, ako z pomerne sofistikovaných a nie najlacnejších zariadení vyťažiť maximum. Nezostalo len pri teórii.

Zámerom VSD je predstaviť koncept, ktorý poskytne záruky na ochranu zraniteľných odberateľov elektriny a zníži mieru energetickej chudoby.

Riešenie, ktoré už VSD čiastkovo otestovala aj v praxi, je založené na systéme predplateného spôsobu odoberania elektriny. Predplácanie elektriny pritom podľa odborníkov VSD môže byť základným stavebným kameňom riešenia energetickej chudoby aj na celonárodnej úrovni.

Platenie za elektrinu vopred môže fungovať podobne ako v prípade predplatených služieb mobilných operátorov: telefonuje sa dovtedy, pokým je k dispozícii predplatený kredit.

„Som hrdý na našich kolegov, ktorí vyvinuli funkčné riešenie energetickej chudoby. Kreditný systém môže odberateľov zo sociálne znevýhodneného prostredia ochrániť pred dlhmi a súčasne ich systematicky viesť k hospodárnosti a zodpovednosti,“ povedal Radoslav Haluška, generálny riaditeľ VSD.

Ako to môže fungovať?

Keďže predplatený odber elektriny na Slovensku je novou témou a zároveň ide o komplexnú problematiku, VSD navrhuje budovanie celého systému postupne, a to v troch etapách:

  1. etapa - predplatné odoberanie elektriny – poskytne účinnú ochranu domácnosti pred odpojením a zákaz odpojenia v kritickom čase;
  2. etapa – umožní zakomponovanie miest a obcí do systému sprostredkovania pomoci ľuďom v núdzi;
  3. etapa – medzirezortne prepojí elektroenergetiku a rezort sociálnych vecí pre pomoc ľuďom v energetickej chudobe.

Inžinierske riešenie navrhnuté VSD je pritom založené na spoločnom využívaní univerzálneho modelu predplatného spôsobu odberu pre všetky tri fázy. Čo by jednotlivé etapy prinášali v praxi?

1. etapa - Predplatené odoberanie elektriny s ochranou pred odpojením

Každej domácnosti, ktorá trpí núdzou a ktorej hrozí odpojenie, bude dodávateľ elektriny povinný na základe dohodnutých pravidiel ponúknuť možnosť platiť za dodávku elektriny vopred. Súčasne budú dohodnuté pravidlá, ktoré umožnia, aby sa pri každom navyšovaní kreditu predplatenej elektriny časť peňazí, primeraná finančným možnostiam domácnosti, mohla použiť na splácanie dlhu.

Domácnosť s nedoplatkom, kvôli ktorému hrozilo odpojenie, môže týmto spôsobom pokračovať v odoberaní a súčasne môže vlastným úsilím postupne splácať nedoplatok. Časom sa zo zadlženej domácnosti môže stať bonitný zákazník, ktorý vždy platí vopred a má prístup ku kvalitným službám.

„Domácnosť s predplatným by sa tak dokázala sama zbaviť dlhov a už by sa nemohla opätovne zadlžiť pre nedoplatky za energiu,“ priblížil autor konceptu Daniel Zákutný. „Odberatelia elektriny zo znevýhodneného prostredia by sa vďaka kreditnému systému učili hospodárnosti. Aj chudobní ľudia musia niesť zodpovednosť za svoj životný štýl. Dostali by však férové podmienky na to, aby vedeli svoj dlh reálne splatiť.“

Na základe tých to predpokladov vo VSD považujú predplatný spôsob odberu elektriny za vhodný základ budúceho širšieho riešenia energetickej chudoby.

2. etapa - Zakomponovanie miest a obcí

Funkcionality predplatného sa dajú v rámci „druhej etapy“ rozvíjať smerom k sofistikovanejšiemu riešeniu, ktoré bude dostupné aj pre samosprávu. Riešenie zahŕňa možnosť poukázať časť sociálnej dávky z príspevku na bývanie obcou ako osobitným príjemcom vo forme predplatenej elektriny tej domácnosti, ktorá to skutočne potrebuje.

Distribučná spoločnosť preto považuje za nevyhnutné zakomponovať do riešenia aj samosprávy, mestá a obce, bez ktorých by riešenie chudoby nebolo ani efektívne, ani možné. Mestá a obce musia mať motiváciu, kompetenciu aj povinnosť spoluriešiť chudobu.

„Obec najlepšie pozná miestne pomery, v ktorých rodina žije. Preto by mala mať možnosť naozaj jednoduchým spôsobom poukázať časť prostriedkov na nákup predplatenej elektriny. Pomoc štátu by sa tak poskytovala cielene, bezhotovostne, v nezneužiteľnej forme, chránená pred úžerou,“ vysvetlil Jaroslav Hrušč, riaditeľ pre Sieťový obchod.

V prípade, ak bude mať domácnosť vyššie nároky na spotrebu elektriny, než bude mať k dispozícii zo sociálnej dávky, bude si ju môcť jednoduchým spôsobom dokúpiť.

Prvé dve etapy ekosystému, teda jednoduché predplatné s ochranou pred odpojením a poukazovanie príspevku na bývanie vo forme elektriny, by podľa expertov VSD bolo možné vybudovať a reálne prevádzkovať bez toho, aby systém musel financovať štát či energetické spoločnosti. Efektívny chod systému by zabezpečovali sami odberatelia.

3. etapa - Sprístupnenie predplatného systému pre existujúceho poskytovateľa sociálnej pomoci

V rámci tretej etapy budovania systému sa môže medzirezortne prepojiť svet elektroenergetiky s rezortom sociálnych vecí. Spolupráca týchto dvoch sektorov pritom podľa odborníkov VSD dokáže fungovať na jednoduchých zásadách pre jednotlivé strany.

„Pracovníci úradu práce nemusia rozumieť zložitým procesom na strane elektroenergetiky a elektroenergetika zas nemusí rozumieť sociálnemu systému,“ podotkol D. Zákutný.

„Úradník sociálnych vecí, ak bude poukazovať pomoc vo forme elektriny, nebude musieť zisťovať, ktorý dodávateľ zabezpečuje dodávku elektriny pre danú domácnosť a u ktorého distribútora je domácnosť pripojená. Na druhej strane energetici nebudú musieť riešiť otázky v sociálnej oblasti.“

„Transparentný kompetenčný model a existujúca komunikačná platforma na strane elektroenergetiky umožnia, aby rezort práce a elektroenergetika vytvorili užitočný spolupracujúci systém. Bez toho, aby bolo potrebné zložito upravovať IT systémy alebo meniť vlastné procesy, a to na oboch stranách,“ povedal D. Zákutný zodpovedný za manažment energetických dát vo VSD.

Prepojenie predplateného odberu elektriny so sociálnou politikou podľa energetikov zásadným spôsobom prispeje k zlepšeniu schopnosti obyvateľov uhrádzať účty za elektrinu, čím sa podporia opatrenia na zníženie chudoby – či už chudoby energetickej alebo chudoby „bezprívlastkovej“.

„Navrhovaný spolupracujúci systém ochrany zraniteľných odberateľov postihnutých energetickou chudobou bude transparentný a nebude obsahovať prvky plošných sociálnych taríf ani krížových dotácií. Voči spoločnosti, štátu a voči energetickým podnikom bude systém nákladovo neutrálny,“ uzavrel generálny riaditeľ VSD R. Haluška. 


VSD je komunikačným partnerom Energie-portal.sk.


Diskusia (1)

  1. pavolkosa1959@gmail.com21.12.2021 (10:18)
    Dobrý deň Zámer je vypracovaný zrejme s dobrým úmyslom, ale to čo popisujú v jednotlivých bodoch je tak spoločensky komplikované ak odhliadnem od technických záležitostí (najdrahší elektromer pre najmenšie odbery ???), že pri trvalom slovenskom oportunistickom prístupe k akýmkoľvek opatreniam "zhora" to asi nem bude dobre fungovať, ale skoro vôbec.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X