VSE
VSE
Belimo 2

Slavomír Sabol z VSD: Neplatičov môže riešiť predplatený odber elektriny

Predplatený odber spotrebiteľov chráni pred odpájaním a zároveň ich učí, že elektrina nie je zadarmo. Expert Východoslovenskej distribučnej v rozhovore priblížil úspešné projekty, ktoré sa na východe Slovenska podarilo dostať do praxe.

Slavomír Sabol

Slavomír Sabol / Foto: VSD (v texte 1x)

  • Publicistika |  19.11.2021 |  Radovan Potočár, Martin Rojko

Inteligentné meradlá v kombinácii s potrebným softvérom umožňujú zavádzať predplatený odber už dnes, samosprávy s marginalizovanými komunitami preto pozývame k spolupráci, hovorí Slavomír Sabol, vedúci úseku Meranie elektriny vo Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD). 

V rozhovore priblížil:

  • ako v praxi funguje predplatený odber elektriny,
  • aké výsledky priniesol v marginalizovaných komunitách na východnom Slovensku,
  • akú úlohu v systéme plnia samosprávy,
  • ako sa predplatený odber uplatňuje v rámci súčasnej podoby legislatívy.

V rozhovore na jar tohto roka sme sa rozprávali o inteligentných meracích systémoch (IMS). VSD v posledných rokoch rozvíja koncept predplatených odberov elektriny, teda akýchsi kreditných systémov pre odberateľov. Využívate pri nich IMS?

Áno, využitie IMS vidíme aj pri riešení energetickej chudoby na Slovensku. 

V mnohých krajinách sa používajú predplatné systémy. Znamená to, že zákazník neuhrádza zálohové platby, ktoré sa iba raz ročne vyrovnajú nedoplatkami či preplatkami, ale vopred si predpláca množstvo elektriny, ktoré spotrebuje. Efektívne fungovanie takýchto systémov umožňujú práve smart metre.

Vyskúšali ste takéto riešenie už aj v praxi?

Máme za sebou viaceré úspešné projekty. Komunity, ktoré nedokážu manažovať energie a náklady s nimi spojené vďaka predplatnému systému, ktorý sme implementovali, zmenili svoje správanie a výrazne to zlepšilo aj kvalitu infraštruktúry. Ľudia v týchto komunitách majú viac pod kontrolou svoje náklady na energie a čo je najdôležitejšie, majú elektrinu.

Kreditný systém pomáha predchádzať tomu najhoršiemu možnému stavu a zároveň odberateľov z marginalizovaných komunít učí lepšie hospodáriť. 

Existuje nejaký centrálny register neplatičov, ku ktorému majú prístup všetky energetické firmy?

Nie, taký register neexistuje. Vytvorenie registra samo osebe problémy nerieši. Celkový posun v tejto oblasti si sľubujeme aj od aktuálnej vlády, pretože riešenie energetickej chudoby sa dostalo do jej programového vyhlásenia. Sme pripravení sa na tomto projekte podieľať, ale vzhľadom na iné priority táto téma zatiaľ nie je na stole.

Ako predplatený odber funguje vo vašich projektoch po technickej stránke?

Okolo inteligentných elektromerov s odpínačom, ktorý sa dá spínať na diaľku, je možné pripraviť softvérové prostredie, ktoré umožňuje zaplatiť za elektrinu vopred. Elektromer sa automaticky vypne, keď sa predplatené množstvo elektriny spotrebuje. Následne sa elektromer opäť automaticky veľmi rýchlo zapne, keď je odber elektriny opäť predplatený. 

Výhodou tohto „kreditného“ systému je, že motivuje ľudí správať sa ekonomickejšie a priebežne v čase majú prehľad o svojej spotrebe. Systém im zároveň bráni dostať sa do dlhu a ťažko riešiteľných situácií, v ktorých sa niekedy uchyľujú k riešeniam, akým je neoprávnený odber elektriny, poškodzovanie zariadení alebo pripojenie k inému odbernému miestu.

Tento problém sa týka najmä východného Slovenska, a preto si myslím, že máme povinnosť podieľať sa na riešeniach.

Samosprávam pomôžu aj eurofondy

Prečo sú takéto riešenia v podobe predplateného odberu na Slovensku ojedinelé?

Je na to potrebná vôľa, ale aj vhodné legislatívne prostredie a zapojenie všetkých strán, ktoré sa na vytvorení takéhoto systému musia podieľať. My sme na to technologicky pripravení, vieme si to technologicky predstaviť, ale je na to treba viac ako len iniciatívu jedného subjektu z mnohých.

Ktoré subjekty sa na takomto systéme musia podieľať? Dodávatelia elektriny a spolu s nimi samosprávy?

Presne tak. Rovnako však aj štátne inštitúcie zodpovedné za vyplácanie dávok v hmotnej núdzi, prípadne donori, ktorí by mohli prispievať na spotrebu elektriny nemajetným ľuďom.

Bez samospráv riešenie sociálnych tém nie je ani efektívne, ani možné. Mestá a obce musia mať motiváciu, kompetenciu aj povinnosť spolu riešiť aj problematiku sociálnej chudoby.

Je to projekt, na ktorom by sme radi ďalej pracovali. Snažíme sa o tom vytvoriť lepšie povedomie a čakáme na ďalších partnerov.


Kto financuje zavádzanie predplatných systémov?

Každý rok sa snažíme realizovať tri-štyri takéto projekty. Aktívne oslovujeme samosprávy, prezentujeme im, že máme riešenie a úspešné inštalácie, čo im môžu potvrdiť starostovia z miest a obcí. 

Samosprávy sa snažíme naviesť k tomu, aby sa v tejto súvislosti usilovali o čerpanie eurofondov, ale na riešení sa finančne podieľame aj my ako distribútor. Poskytujeme elektromery, nami vyvinutú aplikáciu, ktorou môžu zapínanie a vypínanie riadiť a sledovať stav predplatených kreditov.

Kde ste tieto projekty už realizovali?

Sú to rôzne lokality na východnom Slovensku, napríklad na povestnom košickom sídlisku Luník IX či na Demetri, v inej košickej lokalite, ako aj v mnohých menších obciach.

Platby sprostredkúva obec

Z pohľadu vás ako distribútora je kreditný systém určite výhodné riešenie. Vnímajú to tak ale aj samotní odberatelia zapojení do vašich projektov?

Som presvedčený, že áno. Máme za sebou niekoľko projektov, vďaka ktorým komunity, ktoré boli dovtedy bez elektriny, získali k elektrine prístup. 

Predstavte si bytový dom, kde je 100 bytov a 10 ľudí má elektrinu. Teraz majú elektrinu všetci, a to počas celého roka. Ak získajú peniaze na to, aby si zakúpili elektrinu, tak to urobia. Vďaka kreditnému systému získavajú návyk a vedia, na ako dlho im predplatené množstvo elektriny vystačí. 

V pilotných projektoch bola naším partnerom predovšetkým samospráva, ktorá na seba prebrala zodpovednosť za danú lokalitu. Z obchodného pohľadu je preto naším partnerom mesto alebo obec, rozúčtovanie spotreby, zapínanie a vypínanie elektromerov je na pleciach samosprávy. My však poskytujeme komplexný systém, ktorým sa to dá riadiť.

Takže z obchodného hľadiska v priamom vzťahu s koncovými odberateľmi ani nie ste?

Koncoví odberatelia prestávajú byť priamo zákazníkom dodávateľa elektriny, tým je mesto alebo obec. S konkrétnou samosprávou sa musíme vždy dohodnúť na tom, že za svojich nájomníkov prevezme zodpovednosť. Spoločne so samosprávou sa pritom snažíme občanom odkomunikovať, že pre nich máme riešenie, ktoré sa im oplatí.

Obyvatelia si teda nakupujú „kredit,“ vďaka ktorému majú prístup k elektrine, u samosprávy?

Presne tak. Pre ľudí, ktorým toto riešenie ponúkame, je to komfortné riešenie, pričom v mnohých prípadoch im s úhradami môže pomôcť komunitný pracovník danej samosprávy. Cesta na obecný úrad v obciach alebo vysunuté pracovisko bytového podniku v mestách je spravidla kratšia ako cesta do zákazníckych centier energetických firiem. 

Samosprávy už dnes pre nájomníkov v nájomných bytoch realizujú platobné styky spojené s nájomným či úhradami za odpad, elektrina je pre nich len ďalšou položkou. Samospráva v systéme funguje ako akýsi „sprostredkovateľ,“ ale bez akejkoľvek marže, pretože inak by už išlo o podnikanie v energetike a bola by na to potrebná licencia. 

Pomohli by zmeny v legislatíve

Spolupracujete pri týchto projektoch s rôznymi dodávateľmi?

Komunitný predplatený systém odberu nie je závislý na dodávateľovi elektriny. Uvediem príklad. Ak chce samospráva takýmto spôsobom riešiť energetickú chudobu nájomníkov v obecných bytoch, spolupracovať budeme s dodávateľom elektriny, ktorý je dodávateľom pre dané mesto či obec. Môže to byť ktorýkoľvek z dodávateľov na trhu.

Je slovenská legislatíva pripravená na zavádzanie predplatných systémov?

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ako zabránené emisie prispejú k dekarbonizácii. Analýza na Slovensku zmapovala tri oblasti

Ako zabránené emisie prispejú k dekarbonizácii. Analýza na Slovensku zmapovala tri oblasti

Slovensko môže ku klimatickej neutralite posunúť energetické zhodnocovanie odpadov, využívanie geotermálnej energie aj rozvoj zelenej infraštruktúry, ukazuje analýza.

Názor. Cenový pomer elektriny a plynu sa zlepšil. Ako je to s tarifami pri tepelných čerpadlách?

Názor. Cenový pomer elektriny a plynu sa zlepšil. Ako je to s tarifami pri tepelných čerpadlách?

Čím vyššia spotreba elektriny v nízkej tarife (NT) DD5, tým vyššie sú úspory voči sadzbe DD2, píše doc. Peter Tomlein.

Ján Karaba: Vyššie ceny energií zastavili politický hon na obnoviteľné zdroje

Ján Karaba: Vyššie ceny energií zastavili politický hon na obnoviteľné zdroje

Hoci podiel obnoviteľných zdrojov sa za desať rokov výraznejšie nezmenil, aspoň prístup distribučiek je iný, hodnotí vývoj odvetvia riaditeľ SAPI.