Eversheds Sutherland
VSE
Belimo

Internet sa dá vďaka smart grid priviesť všade, kam tečie elektrina

Upgrade distribučnej sústavy na smart grid so sebou prináša viaceré výhody.

smart grid

Foto: VSD

Slovensko a zároveň aj ostatné štáty EÚ čaká plnenie cieľov v oblasti digitalizácie. Medzi ne patrí aj dokončenie internetizácie územia, pokrytím tzv. bielych miest, a plošné zvýšenie kvality internetového pripojenia na vysokorýchlostné. Cieľom je dosiahnuť minimálne 100 Mbps pre všetky pripojené miesta do roku 2025.

Ako to dosiahnuť po technickej stránke a zároveň efektívne? K riešeniam sa stretli zástupcovia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) s prevádzkovateľom elektroenergetickej infraštruktúry, Východoslovenskou distribučnou, a.s. (VSD).

VSD totiž od roku 2016, najprv pilotne a dnes už komerčne, dopĺňa vlastnú elektroenergetickú infraštruktúru o optiku a následne ju otvára ako platformu pre rýchlejšiu, no najmä rádovo efektívnejšiu formu internetizácie územia.

A aby sa nerokovalo len od stola, elektroenergetici ukázali priamo v teréne, konkrétne v obci Rozhanovce, ako v praxi vyzerá distribučná sústava doplnená o optickú vrstvu na vzdušnom elektrickom vedení nízkeho napätia (NN). Podrobnosti priniesla VSD na svojom webe.

Smart grid poskytuje viacero výhod

VSD dopĺňa svoju infraštruktúru o optickú sieť na základe odporúčaní Európskej komisie, podľa ktorých sa majú použiť na rozširovanie internetu primárne existujúce siete. Aby to bolo rýchlejšie a finančne menej náročné.

Upgrade distribučnej sústavy na tzv. smart grid, teda takú, ktorá je doplnená napríklad o optickú nadstavbu, má aj ďalšie výhody. Okrem viacnásobného využitia so sebou prináša aj nové zdroje dát, v reálnom čase, vďaka ktorým dokáže distribútor elektriny omnoho rýchlejšie reagovať na neštandardné, či poruchové stavy v sústave, dokonca im predchádzať.

Keďže optická sieť kapacitne prevyšuje potreby distribútora, VSD sa o ňu chce a môže podeliť s telekomunikačnými partnermi. Predpokladom obojstranne zvýhodnenej spolupráce je participácia na poskytovaní služieb a rovnako aj pri samotnej výstavbe optických sietí.

„Tento model „čisto veľkoobchodného poskytovateľa“ je plne v súlade s víziou Európskej komisie a je preferovaným modelom aj z pohľadu európskych dotačných schém. Pri naplnení podmienok nového regulačného rámca je čistý, transparentný, nikoho nevylučuje zo spolupráce a slúži verejnému, dokonca celoeurópskemu záujmu z pohľadu budovania jednotného digitálneho trhu,“ potvrdil špecialista RÚ na európsku legislatívu Rudolf Obert.

Náklady odhadli na 900 miliónov eur

Funkčnosť takto nastaveného systému potvrdzujú úspešné projekty a čísla. Do júla 2020 stihla VSD optikou pokryť cez NN podperné body takmer 20-tisíc domácností, vo výstavbe má aktuálne ďalších 13-tisíc.

„K spolupráci vyzývame všetky telekomunikačné spoločnosti. Ak budeme všetci ťahať za jeden povraz, máme predpoklady naplniť záväzok vlády SR o pokrytí bielych miest aj v tomto krátkom časovom horizonte,“ priblížil projektový manažér VSD Ivan Trpčevski. Stihnúť to do roku 2025 je podľa neho totiž mimoriadne ambiciózny plán, aj keď VSD má k tomu na svojom vymedzenom distribučnom území momentálne najbližšie.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (po novom už samostatné Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR – MIRRI, pozn. red) svojho času odhadol, že splnenie takýchto záväzkov bude stáť približne 900 miliónov eur.

„VSD však svojimi aktivitami, bez nároku na podporu z verejných zdrojov, týmto modelom šetrí štátu desiatky až stovky miliónov eur,“ ocenil vedúci oddelenia stratégie RÚ Ivan Marták. Pripomeňme, že VSD deklarovala záujem pomôcť v tomto smere aj minuloročným podpisom Memoranda so spomínaným Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Narážajú na prekážky

Keďže ide o pomerne nový koncept spolupráce sieťových odvetví, v praxi sa ukazuje, že zainteresované subjekty nie sú vždy dostatočne pripravené. VSD momentálne najviac brzdí vysporiadavanie sa s rôznymi čiernymi stavbami – neschválenými optickými či kamerovými systémami, ktoré ich prevádzkovatelia či vlastníci svojvoľne, bez súhlasu VSD, inštalovali na prvky distribučnej sústavy.

„Tieto nielenže môžu ohrozovať prevádzkyschopnosť daného distribučného vedenia, a teda aj bezpečnú, spoľahlivú distribúciu elektriny, ale bránia v ďalšom rozvoji. VSD totiž stanovila pre ochranu a zachovanie kvality elektrických vedení jasné pravidlá – na jednom vedení môže byť len jedna optická sieť,“ uviedla VSD.

Druhou najčastejšou prekážkou sú podľa skúseností východoslovenských energetikov rozdielne prístupy stavebných úradov pri povoľovaní doplnení distribučných vedení o optiku a na prepájanie existujúcich koridorov distribučných vedení. To všetko v konečnom dôsledku bráni efektívnemu budovaniu technickej infraštruktúry v prospech občanov a organizácií pôsobiacich na ich území.

Zástupcovia RÚ na záver stretnutia deklarovali, že iniciatívy VSD v tomto smere podporujú a chcú pomáhať pri riešení problémov v praxi v rámci svojich kompetencií. Zástupcovia RÚ zároveň vyslovili želanie, aby aj ostatné distribučné spoločnosti nasledovali príklad VSD a pomohli naplniť záväzky, ktoré má SR voči Európskej komisii.

„Chceme robiť rozumné a užitočné veci. Sme pripravení po všetkých stránkach na férovú spoluprácu a na dobrú vec – ako je internet do každej obce, aj tej najodľahlejšej – prispieť našimi kapacitami,“ uzavrel Radoslav Haluška, predseda predstavenstva VSD.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Počítajú s gigawattovým prírastkom fotovoltiky ročne aj napriek ochladeniu trhu

Darí sa inštaláciám v českých domácnostiach. Pridať musíme vo veľkých zdrojoch a batériách, vraví Jan Fousek z Asociácie pre akumuláciu energie.

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Ako bude fungovať EIA a povoľovacie procesy vo svetle legislatívnych zmien? (PRÁVNY POHĽAD)

Článok opisuje vybrané aspekty procesu EIA a povoľovacích procesov vo svetle legislatívnych úprav účinných od 1. 4. 2024, ako aj návrhov, ktoré sú aktuálne v legislatívnom procese.

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nie je to len o fotovoltických paneloch a tepelnom čerpadle. K efektívnej prevádzke treba manažment, vysvetľuje odborník

Nestačí sa pozerať na jednotlivé zariadenia, kľúčové je, ako funguje celý systém, hovorí Daniel Hrčka zo spoločnosti Viessmann.

X
X
X
X